Betlém / Chráněná území

mapabod

Přírodní památka Velká Klajdovka o rozloze 10,58 ha se nachází v severním sousedství brněnské městské části Líšeňv okrese Brno-město. Předmět ochrany: Ochrana lokality se značnou ekologickou a vědeckou hodnotou, na niž jsou dosud zachovány prvky původních rostlinných společenstev. Udávaná nadmořská výška je od 340 do 380 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 10.12. 1987 s platností od 1.1. 1988 (vyhláška, Národní výbor města Brna). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: řízená rezervace, bioregion: Macošský, fytogeografické členění: Moravský kras, geomorfologická jednotka: Drahanská vrchovina.

Jedná se o lesní a křovinaté území v sousedství lomové stěny, v podstatě ve městě. Přístup sem je snadný a je tu velice hezky. Také tu je co k vidění, včetně hezkých výhledů. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: kozinec vičencovitý, oman mečolistý, vítod větší, smldník jelení, vičenec písečnatý, mateřídouška panonská, třemdava bílá, radyk prutnatý, lnice kručinkolistá, hvězdnice chlumní, dub pýřitý, hrachor širokolistý, černohlávek velkokvětý, třešeň křovitá a plamének přímý. Z živočišných druhů jsou uváděni: užovka hladká a ještěrka zelená. Místo zajisté stojí za navštívení./p>


Dřevěný kříž s Ježíšem Kristem bychom možná ani v Betlémě nečekali, spíše jesličky.
1
Úřední cedule k chráněnému území Betlém.
2
Průsek pod vedením velmi vysokého napětí se nevyhýbá ani Betlému.
3
Malá tůně mezi porosty ukrytá.
4
Slunce za mraky a olší.
5
Líně se valící tok.
6
Pěšina pod břízou.
7
Bobrem vykousaná vrba.
8
Lužní splav s náplavy.
9
Topol padlý přes lužní tok pod splavem.
10
Po padlém topolu by se dalo přejít.
11
Vyrovnané metry dřeva.
12
Více a méně křivý topol.
13
Detail lišejníku na kůře topolu.
14
Pohled do koruny topolu v době, kdy přichází o listy.
15
Padlé topolové větve.
16
Cesta mezi větvemi padlého topolu.
17
Vedení VN na chráněném území.
18
Cesta pod závorou, za ní pak cesta po hrázi.
19
Tak nějak může vypadat Betlém.
20

Počet fotografií: 20 | Poslední aktualizace: 10.06.2016 05:29:08 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Dolní mušovský luh (do 2 km) | Plačkův les a říčka Šatava (4 km) | Pouzdřanská step - Kolby (6 km) | Knížecí les (11 km) | Přísnotický les (12 km) | Nosislavská zátočina (13 km) | Rendezvous (23 km) | Velké Družďavy (23 km) | Holásecká jezera (27 km) | Františkův rybník (29 km) | Rájecká tůň (29 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Masáže Brno | Kraniosakrální terapie | Historická literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Historické povídky | Řeka Orlice

© foto 2008 - 2018 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!