Netopýrky / Chráněná území

mapabod

Přírodní památka Netopýrky o rozloze 1,54 ha se nachází v sousedstní městské částo Komín a travnatého letiště Medlánky v okrese Brno-město. Předmět ochrany: Ochrana přírodní lokality stepního charakteru s význačnými rostlinnými druhy, která slouží jako studijní a výuková plocha pro botanická cvičení posluchačů Univerzity J.E. Purkyně.. Udávaná nadmořská výška je od 270 do 280 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 10.12. 1987 s platností od 1.1. 1988 (vyhláška, Národní výbor města Brna). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: řízená rezervace, bioregion: Brněnský, fytogeografické členění: Znojemsko-brněnská pahorkatina, geomorfologická jednotka: Bobravská vrchovina.

Jedná se o severní stráň povahy stepi, ke které můžeme přijít buď z Komína, nebo cestou z Medlánek na Bystrc. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: koniklec velkokvětý, máčka ladní, hvozdík kartouzek, pupava bezlodyžná, , smolnička obecná, jestřábník chlupáček, zvonek klubkatý, rozrazil klasnatý, jetel luční, jetel plazivý, jetel horský, jitrocel kopinatý, jitrocel prostřední, třezalka tečkovaná, řebříček obecný, lipnice úzkolistá, kostřava žlábkovitá, kostřava valiská, ovsík vyvýšený a svída krvavá. Z živočišných druhů jsou pak uváděni: kudlanka nábožná, ťuhýk obecný a pěnice bělokřídlá. Je tu hezky a při toulkách po blízkém okolí Brna má smysl zajít i sem.


Zralé řepkové pole, pak letiště Medlánky a na zelené části kopce vzadu, v jeho pravé části jsou Netopýrky.
1
Netopýrky zdáli přes řepkové pole a letiště Medlánky.
2
Netopýrky za travnatou runway medláneckého letiště.
3
Pod Netopýrky.
4
Informační cedule k chráněnému území Netopýrky.
5
Pata Netopýrek, za informační cedulí a polem je vidět Baba.
6
Pata dubu ve svahu v Netopýrkách.
7
Koruna vícekmenného dubu v Netopýrkách.
8
Spodní část svahu na Netopýrkách.
9
Čryřkmenný dub na Netopýrkách.
10
Horní část svahu na Netopýrkách.
11
Chabě znatelná cesta ve svahu na Netopýrkách.
12
Pohled z Netopýrek dolů.
13
Ranní sluníčko za dubovými listy.
14
Úřední cedule pod Netopýrkami.
15
Plot nahoře na Netopýrkách.
16
Ohnuté šlahouny růže šípkové v ranním Slunci.
17
Osamělá kláda na Netopýrkách.
18
Zvonky na Netopýrkách.
19
Květena na Netopýrkách.
20
Svlačcový květ na Netopýrkách.
21
Stéblo se přizpůsobilo změněným podmínkách a našlo si cestu dírkou v pohozené izolaci pivního víčka.
22
Brouk na žlutém květu.
23
Úřední cedule u cesty pod Netopýrkami.
24
Ranní Slunce za stébly trávy.
25
Ranní Slunce za šípkovým keřem na Netopýrkách.
26
Necitlivě ponechaná trubka v trávách je pohroma všech sekáčů, nejspíše jde o dočasný zeměměřický bod.
27
Úžasný motýl nás nenech na pochybách o nekonečné kráse naší přírody, třeba téměř na území velkého města.
28
I na Netopýrkách se můžeme bosou nohou popíchat.
29
To by mohl být jetelový kvítek.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 06.06.2016 08:05:33 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Medlánecké kopce (do 2 km) | Medlánecká skalka (do 2 km) | Mniší hora (do 2 km) | Skalky u Přehrady (2 km) | Pekárna (4 km) | Údolí Kohoutovického potoka (4 km) | Soběšické rybníčky (4 km) | Kamenný vrch (6 km) | Bosonožský hájek (6 km) | Kůlny (6 km) | Červený kopec (7 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Masáže Brno | Kraniosakrální terapie | Historická literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Historické povídky | Řeka Orlice

© foto 2008 - 2018 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!