Up Přírodní rezervace Peklo

mapabod

Přírodní rezervace Peklo o rozloze 319,89 ha se nachází zhruba uprostřed trojúhelníku tvořeném městy Náchod a Nové Město nad Metují a obcí Borová v okrese Náchod. Předmět ochrany: Zachování cenných lesních, vodních a skalních ekosystémů, především skalních útvarů a suťových polí a kamenných moří, nížinných až horských vodních toků s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion; vlhkomilných vysokobylinných lemových společenstev nížin a horského až alpínského stupně; extenzivně sečených luk nížin až podhůří; středoevropských silikátových sutí; chasmofytické vegetace silikátových skalnatých svahů; bučin asociace Luzulo-Fagetum; bučin asociace Asperulo-Fagetum; dubohabřin asociace Galio-Carpinetum, lesů svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích; smíšených jasanovo-olšových lužních lesů temporální a boreální Evropy; zachování a posílení populace evropsky významného druhu mechu šikouška zeleného a jeho biotopu. Udávaná nadmořská výška je od 300 do 565 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 15.7. 1997 s platností od 1.8. 1997 (nařízení, Okresní úřad Náchod). Poté došlo ještě k přehlášení, 24.3. 2014 s platností od 15.5. 2014 (nařízení, Krajský úřad Královéhradeckého kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: řízená rezervace, bioregion: Orlickohorský, fytogeografické členění: Orlické podhůří, geomorfologická jednotka: Podorlická pahorkatina.

Název území vychází názvu osady Peklo na soutoku Metuje a Olešenky. Jedná se pak o doslova pekelně krásné údolí jak Metuje, tak Olešenky. Ze stromů se tu vyskytují především: smrk, buk, jedle, javor, modřín a olše. Informační cedule pak uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: kapradina Braunova, plavuň pučivá, rozrazil horský, věsenka nachová, devětsil bílý, vrbina hajní, pernatec horský, řeřišničník Hallerův, silenka dvoudomá, růže převislá, kapradina hrálovitá, vstavač mužský, bledule jarní, lilie zlatohlávek, měsíčnice vytrvalá, prstnatec májový, vemeník dvoulistý, kapradina laločnatá, pohárkovec Maugeotův, sourubka tupolistá, kulistec Hallerův, ježenka vápencová, krondlovka klamná, kadeřavec Drummondův. Z živočišných druhů jsou pak uváděni: roháček bukový, zdobenec zelenavý, strumičník zlatooký, modrásek bahenní, čolek velký, čolek horský, mlok skvrnitý, užovka hladká, ještěrka obecná, holub doupňák, čáp černý, lejsek malý, krahujec obecný, včelojed lesní, sýc rousný, kulíšek nejmenší, výr velký, rejsek horský, plch velký, vydra říční. Přístupnost sem je vcelku solidní a místo je tak krásné, že opravdu stojí za návštěvu.


peklo-01
1
peklo-02
2
peklo-03
3
peklo-04
4
peklo-05
5
peklo-06
6
peklo-07
7
peklo-08
8
peklo-09
9
peklo-10
10
peklo-11
11
peklo-12
12
peklo-13
13
peklo-14
14
peklo-15
15
peklo-16
16
peklo-17
17
peklo-18
18
peklo-19
19
peklo-20
20
peklo-21
21
peklo-22
22
peklo-23
23
peklo-24
24
peklo-25
25
peklo-26
26
peklo-27
27
peklo-28
28
peklo-29
29
peklo-30
30
peklo-31
31
peklo-32
32
peklo-33
33
peklo-34
34
peklo-35
35
peklo-36
36
peklo-37
37
peklo-38
38
peklo-39
39
peklo-40
40
peklo-41
41
peklo-42
42
peklo-43
43
peklo-44
44
peklo-45
45
peklo-46
46
peklo-47
47
peklo-48
48
peklo-49
49
peklo-50
50
peklo-51
51
peklo-52
52
peklo-53
53
peklo-54
54
peklo-55
55
peklo-56
56
peklo-57
57
peklo-58
58
peklo-59
59
peklo-60
60
peklo-61
61
peklo-62
62
peklo-63
63
peklo-64
64
peklo-65
65
peklo-66
66
peklo-67
67
peklo-68
68
peklo-69
69
peklo-70
70
peklo-71
71
peklo-72
72
peklo-73
73
peklo-74
74
peklo-75
75

Počet fotek: 75 | Poslední aktualizace: 30.11.2014 12:42:41 | Generováno v JAlbum & Chameleon | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Louky v České Čermné (3 km) | Březinka (4 km) | Rašelina (6 km) | Rybník Spáleniště (12 km) | Dědina u Dobrušky (12 km) | Šestajovická stráň (12 km) | Skalecký háj (12 km) | Stará Metuje (13 km) | Hořečky (13 km) | Pod Vrchmezím (13 km) | Zbytka (13 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Masáže Brno | Kraniosakrální terapie | Historická literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Historické povídky | Řeka Orlice

© foto 2008 - 2018 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!