Podlesí / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Podlesí o rozloze 9,66 ha se nachází na severním okraji obce Býkovice, jinak též jižně od města Vlašim v okrese Benešov. Předmět ochrany: Rašelinné louky s ohroženými fytocenózami a přilehlé rybníky s výskytem obojživelníků a dalších chráněných a ohrožených druhů živočichů, zachovalých pobřežních a vodních společenstev makrofyt. Udávaná nadmořská výška je od 474 do 486 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 28.4. 1993 s platností od 14.5. 1993 (vyhláška 1993-04-28-vyhláška, Správa CHKO Blaník). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Táborsko-vlašimská pahorkatina (42b), geomorfologická jednotka: Vlašimská pahorkatina (IIA2).

Jedná se o malé území dílem podmáčenou louku a dílem okolí rybníka. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: prstnatec májový, vachta trojlistá, všivec lesní, rosnatka okrouhlistá, rozchodník huňatý. Z živočišných druhů jsou uváděni: Křižák pruhovaný, kulíšek nejmenší, vážka jasnoskvrnná. Přístup sem je snadný, přes území vede silnice. Ovšem podmáčenost východní louky je taková, že v botách ani za horkého léta se tam jít nedá, však naboso, to by byla jiná písnička. Kolem vede naučná stezka malý Blaník – Podlesí a je to tu takové milé. Za návštěvu to tu stojí.


Počmáraná informační cedule a čistá úřední cedule při vstupu do východní části chráněného území.
1
Projet se tu dá jen podle kraje lesa, jinak je louka tak mokrá, že se do ní zapadá i uprostřed horkého léta.
2
Nádherně sytá zeleň mokřadní louky.
3
Osamělý tis, jako by se na mokřadní louku zatoulal nějakým nedopatřením.
4
Borovice s olámanými větvemi.
5
O tom, že louka ve východní části chráněného území podlesí je mokřadní, nemůže být pochyb.
6
Dvojice keřů v mokřadní louce poskytuje bezpečné hnízdiště drobnému ptactvu.
7
Detail z mokřadní louky.
8
Květena mokřadní louky.
9
Chodit po mokřadní louce znamená přeskakovat po jednotlivých trsech trávy a okamžitě se propadat.
10
Bahnitý, pomalu tekoucí potůček.
11
Malý Blaník ční nad Býkovickým rybníkem.
12
Zpola vypuštěný Býkovický rybník a za ním obec Býkovice.
13
Husté rákosí u Býkovického rybníka.
14
Orobinec na břehu Býkovického rybníka.
15
Polehané a posekané rákosí mezi Býkovickým rybníkem a potůčkem vpravo.
16
Mechem porostlá pobřežní vrba příliš vody nyní nemá.
17
Vrbové kořání napovídá, že voda v Býkovickém rybníce není na svém stavu.
18
Pobřežní dřeviny u Býkovického rybníka.
19
Jedna z mála borovic na břehu Býkovického rybníka.
20
Býkovický rybník lze hezky přehlédnout z jeho severního růžku a ještě u toho vidět domy z Býkovic.
21
Severovýchodní břeh Býkovického rybníka.
22
Molo k výpustní šachtě na Býkovickém rybníce.
23
Býkovický rybník za dubovou větévkou.
24
Vedle Býkovického rybníka jsou pastviny.
25

Počet fotografií: 25 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:41:43 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Malý Blaník (do 1 km) | Rybník Louňov (do 2 km) | Velký Blaník (2 km) | Částrovické rybníky (5 km) | Kaňk (49 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2022 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!