Pouzdřanská step-Kolby / Chráněná území

mapabod

Národní přírodní rezervace Pouzdřanská step-Kolby o rozloze 49,91 ha se nachází východně od obce Pouzdřany v okrese Břeclav. Předmět ochrany: Společenstva úzkolistých suchých trávníků, širokolistých suchých trávníků a suchých bylinných lemů; společenstva vysokých mezofilních a xerofilních křovin a nízkých xerofilních křovin; společenstva panonských dubohabřin a panonských teplomilných doubrav na spraši; vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména populace druhů pelyněk Pančičův, kozinec bezlodyžný, katrán tatarský a sesel pestrý, včetně jejich biotopů; vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména populace druhů krajník zlatotečný, roháč obecný, střevlík uherský, tesařík obrovský, ostruháček česvinový, přástevník kostivalový, strnad luční a vlha pestrá, včetně jejich biotopů. Udávaná nadmořská výška je od 220 do 284 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 10.5. 1946 s platností od 10.5. 1946 (vyhláška, Okresní správní komise Mikulov). Poté se přehlašovalo ostošest, 4.7. 1956 (výnos, Ministerstvo školství a kultury), 9.10. 1986 s platností od 1.1. 1987 (vyhláška, Okresní národní výbor Břeclav), 29.11. 1988 s platností od 30.12. 1988 (výnos, Ministerstvo kultury ČSR), 11.6. 1992 s platností od 13.8. 1992 (vyhláška, Ministerstvo životního prostředí ČR), 7.11. 2014 s platností od 1.12. 2014 (vyhláška, Ministerstvo životního prostředí ČR), 18.7. 2014 s platností od 1.8. 2014 (vyhláška, Ministerstvo životního prostředí ČR), 22.4. 2015 s platností od 1.6. 2015 (vyhláška, Ministerstvo životního prostředí ČR). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: řízená rezervace, bioregion: Hustopečský, fytogeografické členění: Dyjsko-svratecký úval, geomorfologická jednotka: Ždánický les.

Jedná se o takovou náhorní plošinu nahoře nad vinohrady, kam je přístup z Pouzdřan po prudké polní cestě. Je odtud doslova fantastický výhled na Pálavu a Novomlýnské nádrže. Rozhodně se sem vyplatí učinit návštěvu a užívat toho, co jižní Morava dává.


Nahoře na kopci, nedaleko vinohradů je k vidění úřední cedule k chráněnému území.
1
Turistický a cyklistický rozcestník nahoře na kopci.
2
Kopcovitý výhled ze stepi.
3
Dolíkatý kraj.
4
Poněkud přecedulováno.
5
Vinohrady nahoře na kopci za dvojicí úředních cedulí.
6
Travnatý pás mezi lesem a vinohradem.
7
Jabloně ve východním svahu.
8
Výhled shora ze stepi přes kopečky na Pálavu.
9
Novomlýnská údolní nádrž a za ní Pálava.
10
Mechem porůstající pařez na podzimním Slunci.
11
Ojedinělé borovice vyrůstají z travnatého porostu.
12
Nezvzhledný balík drátěného plotu.
13
Okrajový hájek vedle stepi.
14
Cesta mezi vyšším a nižším lesem.
15
Slunce prosvítá mezi listy stromů.
16
Vinohrad pohledem z pod větví stromů.
17
Oblouk u lesa se poněkud kloní.
18
Růžek vinohradu na náhorní planince.
19
Zralé šípky zkrášlují výhled na vinohrad.
20

Počet fotografií: 20 | Poslední aktualizace: 06.06.2016 20:03:55 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Plačkův les a říčka Šatava (4 km) | Dolní mušovský luh (5 km) | Knížecí les (6 km) | Betlém (6 km) | Přísnotický les (7 km) | Nosislavská zátočina (8 km) | Velké Družďavy (18 km) | Holásecká jezera (23 km) | Rájecká tůň (24 km) | Černovický hájek (24 km) | Rendezvous (25 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Masáže Brno | Kraniosakrální terapie | Historická literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Historické povídky | Řeka Orlice

© foto 2008 - 2018 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!