Administrativní rozdělení chráněných území

Hlavní stránka fotografie přírody Fotografie přírody, hlavní stránka   Hlavní stránka šíje.cz Šíje.cz

Administrativní rozdělení chráněných území je nejen údaj na papíře, někde na vyhlášce, ale každá kategorie znamená jinou sílu právní ochrany, mnohdy jen teoretické, protože bdělé oko ochranáře prostě nemůže být všude.

V tabulce chybí údaj přírodní parky. Důvodem je zcela jiný právní rámec, včetně zodpovědností. Stav tento jistě není vyhovující, ale když by se to někomu nelíbilo, může vždy zajít za svým poslancem a vyvolat iniciativu za nápravou tohoto divného stavu. Je nabíledni, že nejspíše se dočká velice kultivované odpovědi a skutek...


Vyšší kategorie Zkratka Nižší kategorie
Velkoplošné chráněné území NP Národní park
CHKO Chráněná krajinná oblast
Maloplošné chráněné území NPR Národní přírodní rezervace
NPP Národní přírodní památka
PR Přírodní rezervace
PP Přírodní památka

Jiné činnosti autora: Historická literatura | Historické povídky
Poslední aktualizace: 15.3. 2022   © 2009 - 2024 Václav Černý Šíje - sije.cz