Bažantula / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Bažantula o rozloze 36,52 ha se nachází zhruba 1 km východně od města Studénka v okrese Nový Jičín. Nedaleko protéká řeka Odra. Předmět ochrany: Přírodě blízký druhově bohatý rybniční ekosystém se vzácnými rostlinnými společenstvy a soustředěným výskytem a rozmnožováním zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Hlavními součástmi předmětu ochrany jsou makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod včetně asociací s kriticky ohroženými druhy nepukalka vzplývající, plavín štítnatý, řečanka menší, kotvice plovoucí a včetně společenstev svazu Magnopotamion, rákosiny eutrofních stojatých vod. Udávaná nadmořská výška je od 225 do 229 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 23.1. 2009 s platností od 2.3. 2009 (nařízení 2009-01-23-1/2009, Správa CHKO Poodří). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Ostravská pánev (83), geomorfologická jednotka: Moravská brána (VIIIA4).

Jedná se o hezké rybniční území napájené náhonem Mlýnka. Přístup sem je velice solidní. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: kotvice plovoucí, nepukalka vzplývající, plavím štítnatý, bublinatka jižní, žečanka menší. Z živočišných druhů jsou uváděni: piskoř pruhovaný, rosnička zelená, moták pochop, potápka roháč, potápka malá, polák velký. Toto území lze vřele doporučit k laskavé návštěvě.


Cesta po hrázi mezi rybníky podlážka a Malý Bědný rybník.
1
Cesta po hrázi mezi Velkým Bědným rybníkem a náhonem Mlýnka.
2
Vnitřní hraniční znak chráněného území na slunečním ostrůvku.
3
Modrá turistická značka vedle Mlýnky dává orientaci těm, co chodí po značkách.
4
Pohled do koruny mohutného jasanu u Mlýnky.
5
Zelenofialová změť na břehu Mlýnky.
6
Náhon Mlýnka ve svém klidném úseku.
7
Luh za kopřivou.
8
Cesta podél Mlýnky.
9
Přivaděč do rybníka Velký Okluk.
10
Ptačí budka na pobřežním habru u Mlýnky.
11
Žabincem pokrytá hladina přivaděče a rybníka Velký Okluk.
12
Tak nějak odložený pahýl habru.
13
Vlnitý buk v lužním prostředí.
14
Jasan je ve zdejších luzích častý.
15
Úřední a informační cedule k chráněnému území Bažantula.
16
Vodními porosty zakrytá hladina rybníka Velký Okluk na podvečerním Slunci.
17
Východní cíp rybníka Velký Okluk.
18
Jeví se to coby heřmánek, ovšem má sotva stopy vůně heřmánku a usušený chutná nechutná.
19
Podvodní svět může poodkrýt fotoaparát.
20
Velký Okluk je mimo jiné rejdištěm vodních šneků.
21
Velký Okluk pohybem vody nikterak nevyniká.
22
Jižní cíp rybníka Bažantula.
23
Rozcestí k hrázi mezi rybníky Velký Okluk a Bažantula.
24
Dub v zajetí jiných druhů stromů.
25
Jižní břeh rybníka Bažantula.
26
Rybník Bažantula dal jméno chráněnému území.
27
Bažantulu nelze nemilovat.
28
Plastový propust z Bažantuly do Mlýnky.
29
Cesta mezi Bažantulou a Mlýnkou.
30
Osamělý balvan je snad zbytkovým záhozovým kamenem po stavbě hráze.
31
Průzor na hladinu Bažantuly toho času zarostlou vodními travinami.
32
Dub tento je ještě mlád.
33
Olše má větve jen na jednu stranu.
34
Klesající Slunce nad rybníkem Bažantula.
35
Detail hladiny rybníka Bažantula je pohled do žabince.
36
Cesta po jihovýchodním břehu rybníka Bažantula.
37
Rybník Bažantula odráží klesající Slunce ve své hladině.
38
Tlející větev klesá pod hladinu rybníka Bažantula.
39
Lehký ohyb cesty podél břehu rybníka Bažantula.
40
Pahýl habru na břehu rybníka Bažantula.
41
Stromořadí zpevňuje hráz Bažantuly.
42
Hladina letní Bažantuly.
43
Duby na břehu Bažantuly.
44
Slunce za dvojicí mladých jasanů nad rybníkem Bažantula.
45
Dubové větve klesají k hladině rybníka Bažantula.
46
Severovýchodní cíp rybníka Bažantula.
47
Habrová dvojčata na břehu Bažantuly.
48
Východní břeh rybníka Bažantula.
49
Bažantula od východu.
50
Bažantula od severovýchodu.
51
Bažantula pohledem od severu.
52
Rybník Kozák mezi rákosinami.
53
Cesta podél východního břehu rybníka Kozák.
54
Na rákos bohatý rybník Kozák.
55
Sluncem zalitý javorový list.
56
Olšové listy na letním Slunci.
57
Lipové listy na letním Slunci.
58
Severní část rybníka Kozák.
59
Severní cíp rybníka Kozák.
60
Lužní louka mezi rybníkem Kozák a železniční tratí.
61
Rákosiny za vrbami na břehu rybníka Kozák.
62
Pěšina mezi rybníkem Kozák a rákosinami.
63
Velký Bědný rybník z hráze k rybníku Malý Okluk.
64
Hráz mezi rybníky Velký Bědný rybník a Malý Okluk.
65
Dubová ratolest na hrázi mezi rybníky Velký Bědný rybník a Malý Okluk.
66
Jasanová ratolest na hrázi mezi rybníky Velký Bědný rybník a Malý Okluk.
67
Vrbová ratolest na hrázi mezi rybníky Velký Bědný rybník a Malý Okluk.
68
Habrová ratolest na hrázi mezi rybníky Velký Bědný rybník a Malý Okluk.
69
Romantické klesající Slunce nad Velkým Bědným rybníkem.
70
Přeslička na hrázi mezi rybníky Velký Bědný rybník a Malý Okluk.
71
Řebříček na hrázi mezi rybníky Velký Bědný rybník a Malý Okluk.
72
Sluncem zalité chmýří na hrázi mezi rybníky Velký Bědný rybník a Malý Okluk.
73
Poněkud zarostlý rybník Malý Okluk.
74
Trojice labutí na Velkém Bědném rybníce.
75
Severní cíp Velkého Bědného rybníka.
76
Úřední a informační cedule na severním cípu Velkého Bědného rybníka.
77
Večerní Slunce zalévá pěšinu na severním cípu Velkého Bědného rybníka.
78
Strniště v den svaté Markéty mezi chráněným územím Bažantula a železniční tratí.
79
Železniční trať s nákladním vlakem jedoucím ve směru Ostrava – Studénka. Chráněné území Bažantula se nachází jižním směrem.
80

Počet fotografií: 80 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:23:19 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Kotvice (3 km) | Rákosina (3 km) | Polanská niva (7 km) | Bartošovický luh (9 km) | Přemyšov (10 km) | Polanský les (10 km) | Rezavka (11 km) | Porubský bludný balvan (11 km) | Turkov (15 km) | Bařiny (15 km) | Štěpán (17 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!