Bázlerova pískovna / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Bázlerova pískovna o rozloze 5,14 ha se nachází na sever od města Olomouc a je součástí CHKO Litovelské Pomoraví. Předmět ochrany: Soubor vodních, mokřadních a lučních společenstev s výskytem typických i vzácných a ohrožených druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů, především vzácných druhů obojživelníků. Udávaná nadmořská výška je 213 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 30.7. 1993 (vyhláška 1993-07-30-vyhláška, Správa CHKO Litovelské Pomoraví). Poté ještě došlo k 1 přehášení 1.9. 2006 s platností od 1.10. 2006 (nařízení 2006-09-01-1/2006, Správa CHKO Litovelské Pomoraví). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Hornomoravský úval (21b), geomorfologická jednotka: Hornomoravský úval (VIIIA3).

Místo je velice příhodné pro pěší, či cyklistický výlet z Olomouce. Můžeme tu spatřit malou mokřadní oázu klidu, kde by se až mohlo zdát, že se zastavil čas.


Polní cesta k pískovně.
1
Cedule jasně nám říká, že nad územím drží ochrannou ruku neviditelný úřední aparát.
2
Babočka se vůbec nebojí.
3
Zlatobýlu tu jsou doslova mračna.
4
Luční romance.
5
Šípky dozrávají, podzim již není daleko.
6
Husté vrboví dává jasně znát, že vlhko je tu dost.
7
Hloh oživí svými barvami babí léto.
8
Osud bývalých slepých ramen je stejný a patří to ke koloběhu v přírodě, jen člověk to někdy zpomalí, či naopak uspíší.
9
Tak z těchto proutků by šly plést košíky jen velmi obtížně.
10
Voda pokrytá žabincem barevně téměř splývá s trávou.
11
Žabinec je tu králem, ve vodě se udrží kyslíku jen minimum a o životních podmínkách například pro ryby by šlo úspěšně pochybovat.
12
Slunce se svými paprsky dobývá přes větve pobřežního doubku.
13
Na východní straně chráněného území.
14
Kostel Cyrila a Metoděje v Olomouci zabírá jen malou část snímku, přesto oči často sklouznou právě na jeho věž.
15
Luční průchod.
16
Vzhůru do větví topolů.
17
Sluníčko pomáhá lískám, aby oříšky ještě došly.
18
To, že smrk uschnul je přirozené, opravdu nepatří do takového mokra.
19
Pohled do zarostlé tůňky evokuje spíše představu o skrytém velkém hadovi tam dole, ale dá se předpokládat, že zůstane jen u domněnky.
20
Pobřežní traviny hrají barvami.
21
Kořeny vrby běžně vzdušné nebývají, ale když zeminy během let v jejím bezprostředním okolí ubývá, dopadá to i tak.
22
A přece! Okénko do tůňky, právě tak velké, jako by tudy před maličkou chvilkou proklouzl malý vodníček.
23
Kmen vrby už má něco za sebou, inu vlhkosti je kolem tolik, že i tak vodymilovný strom, jakým je bezesporu vrba, dostává zabrat.
24
Vrby na mezi připomínají spíše doby, kdy Josef Lada maloval své kouzelné obrázky. Velikost prutů na košíkářských vrbách však dává jasně najevo, že starý už nemůže prořezávat a mladý je příliš in.
25
Vrbové okénko nám dává pohlédnout na hladinu tůňky, ovšem zelenou od žabince.
26
Slunce ve vrbových větvích přináší do duše mír.
27
Téměř celkový pohled na tůňku uprostřed rezervace.
28
Mokřadní zátiší.
29
Vodnický pohled.
30
Koruna mocné vrby působí majestátně.
31
Vrba má tu schopnost, že dotkne-li se její větev, třeba i ulomená země, zapouští kořeny a když je zrovna dost vlhko, podaří se to.
32
Uprostřed mokřadního lesíku je tůňka.
33
Zdá se, že Slunce dodalo do zeleného prostředí žlutý živel.
34
Průnik Slunce větvemi dubu je téměř pohádkový.
35
Hladina vody tu často kolísá, o tom svědčí barvy okolí.
36
Nabízí se otázka, proč ten jetelíček roste u vody.
37
Bodlák dokáže být takto krásný, ovšem když je na svetru, tak i ledaskterý milovník přírody mění názor.
38
Chmýří je krásné pro oči, ne už tolik pro nos.
39
Heřmánek jako by se opozdil, ale stále ještě příjemně voní.
40
Šťovíku tu najdeme dost.
41
A můžeme již rozpouštět máslo...
42
Chmel ve volné přírodě je cizopasník a své hostitele postupně ničí, ovšem když pomneme mezi prsty jeho šišky právě v září, tak jeho vůně nám dává zapomenout na mnohé.
43
Západ Slunce je ještě daleko, ale už nyní o sobě dává vědět.
44
Opětovným pohledem na kostel Cyrila a Metoděje v Olomouci se rozlučme s přírodní památkou Bázlerova pískovna.
45

Počet fotografií: 45 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:26:56 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Plané loučky (do 2 km) | Častava (4 km) | Kurfürstovo rameno (6 km) | Daliboř (6 km) | Panenský les (6 km) | Kenický (8 km) | Na skále (8 km) | Ramena řeky Moravy (10 km) | V Boukalovém (11 km) | U strejčkova lomu (12 km) | Království (12 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!