Bezourek / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Bezourek o rozloze 2,09 ha se nachází zhruba 3 km západně od města Rajhrad, jinak též 1 km severně od obce Syrovice v okrese Brno-venkov. Předmět ochrany: Poslední zachovalé zbytky kvalitních subpanonských stepních trávníků s řadou zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů. Udávaná nadmořská výška je od 237 do 256 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 31.10. 2013 s platností od 1.1. 2014 (nařízení 2013-10-31-15/2013, Krajský úřad Jihomoravského kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Znojemsko-brněnská pahorkatina (16), geomorfologická jednotka: Dyjsko-svratecký úval (VIIIA1).

Jedná se o západní až severozápadní svah s výskytem zajímavých pískovcových zvětralin. Přístup sem je velice solidní po asfaltové polní cestě značené coby cyklostezce. Něco tu k vidění rozhodně je, ač to jsou samé maličkosti.


Polní cesta z Rajhradu na Syrovice vede kolem chráněného území Bezourek.
1
Úřední cedule a za ní ranní Slunce.
2
Mračný pás, to je nekonečná inspirace, zde nad chráněným územím Bezourek.
3
Úřední a informační cedule k chráněnému území Bezourek.
4
Pohled přes louku Bezourku k polní cestě a dále do polí.
5
Eroze vytváří z pískovce zajímavé tvary.
6
Pískovcový, či možná sprašový převis je sice maličký, ale působí i tam velice zajímavě, což jen dokreslují hnízda břehulí a vlh.
7
Hnízdo vlhy ve zpevněných usazeninách.
8
Ostrý klín pod pískovcovým či sprašovým převisem.
9
Kámen a oblaka nad svažitým polem, je to prostě všední krása, která stojí za naši pozornost.
10
Nahoře nad převisy.
11
Zajímavý tvar pískovce.
12
Křoví a nízké stromoví na Bezourku.
13
Skalní převisy jsou tu opravdu nízké.
14
Snad jde o nějakou chrpu.
15
Řebříček se statečně drží.
16
Zajímavý žlutý květ.
17
Mohlo by jít o chrpu porýnskou.
18
Odložené rozkládající se tašky začínají být součástí přírody a zde i chráněného území.
19
Mechové kouzlo.
20
Menší jalovec.
21
Plamének či tužebník… Kdo to pozná?
22
Úřední a informační cedule v polostínu.
23
Vnější hraniční znak chráněného území na betonovém sloupu.
24
Vysekaná cesta dolů a dále do polí.
25
Plody jalovce na slunečním svitu.
26
Mělké údolí pod Bezourkem.
27
Poněkud sušší západní svah.
28
Souška jalovce.
29
Pravidelnost pásu tohoto svědčí o lidském zásahu.
30
Něžná polní romantika na Bezourku.
31
Réva vinná se dere na svět z jalových soušek.
32
Růže šípková se dere na svět z jalových soušek.
33
Ovocný strom obvykle do chráněného území nepatří, ale výjimek je více, než pravidel.
34
Asfaltová polní cesta pod Bezourkem.
35

Počet fotografií: 35 | Poslední aktualizace: 08.02.2019 18:38:39 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Žebětín (8 km) | Velké Družďavy (8 km) | Holásecká jezera (9 km) | Červený kopec (10 km) | Kamenný vrch (10 km) | Rájecká tůň (11 km) | Přísnotický les (11 km) | Nosislavská zátočina (11 km) | Černovický hájek (11 km) | Údolí Kohoutovického potoka (11 km) | Bosonožský hájek (12 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!