Bralová / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Bralová o rozloze 0,86 ha se nachází zhruba 2 km jihozápadně od obce Střílky, směrem k městu Koryčany v okrese Kroměříž. Předmět ochrany: Lokalita hadího mordu nachového. Udávaná nadmořská výška je od 392 do 398 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 7.5. 1953 s platností od 30.7. 1953 (výnos 1953-05-07-155-1-1-2/53 D II/3, Ministerstvo školství a osvěty). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Bučovická pahorkatina (20a), geomorfologická jednotka: Chřiby (IXB3).

Jedná se o malou část severovýchodního svahu vyvýšeniny, kterou stěží lze zvát kopcem, s názvem Bralová. V tomto místě byl v minulosti provozován kamenolom, který byl později opuštěn. Je to tu moc hezké, ale turistické atrakce by se tu asi našly stěží. Zato milovníci klidných míst se tu mohou kochat výhledem na západní Chřiby, jakož i na


Jihovýchodní hranice chráněného území.
1
Polní cesta, vedoucí pod východní hranicí chráněného území.
2
Kopec zvaný Chlum náleží do Chřibů, zde je vidět za cestou od chráněného území Bralová na stejnojmenné vyvýšenině.
3
Severní cíp chráněného území.
4
Pozůstatek po úřední cedulí na severním cípu chráněného území Bralová.
5
Nádherný pohled z vyvýšeniny Bralová severním směrem.
6
Rozhraní remízku a pole na Bralové.
7
Braky se honí nad Bralovou.
8
Hůře schůdný terén pod oplocením na Bralové.
9
To co se jeví jako skalní rozsedlina, to je pozůstatek po lomu, který zde zanechal nesmazatelné stopy v terénu.
10
Suchá strouha, které vede z bývalého lomu na Bralové.
11
Bývalý lom na Bralové.
12
Nádherný pahýl pařezu se drží na kolmé skalní stěně v bývalém lomu na Bralové.
13
Do bývalého lomu na Bralové mají přímý přístup sluneční paprsky.
14
Pohled do koruny vlnité borovice na Bralové.
15
Slunce prosvítá přes korunu vlnité borovice na Bralové.
16
Živé i mrtvé křoví na Bralové.
17
Lidská činnost na Bralové.
18
Nádherně vykvetlý hloh na Bralové.
19
Prosluněná zeleň malé louky na Bralové.
20
Nad horní hranou bývalého lomu na Bralové.
21
Svah s příkopem na Bralové.
22
Příkop na Bralové je pozůstatkem po lidské činnosti v bývalém lomu.
23
Cesta pod Bralovou od obce Střílky, vzadu Chřiby a kopec Chlum.
24
Úřední cedule na jihovýchodním cípu chráněného území.
25

Počet fotografií: 25 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:51:25 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Podsedky (do 2 km) | Kuče (3 km) | Strabišov-Oulehla (4 km) | Stará Hráz (4 km) | Přehon (5 km) | Kozel (5 km) | Přední Galašek (5 km) | Kazatelna (5 km) | Moravanské lúky (6 km) | Maršava (7 km) | Holý kopec (8 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!