Březinka / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Březinka o rozloze 155,81 ha se nachází jižně od lázní Běloves, v sousedství města Náchod při česko-polských hranicích v okrese Náchod. Předmět ochrany: Ochrana evropsky významných typů stanovišť: extenzivních sečených luk nížin až podhůří, bučin asociace Luzulo-Fagetum, bučin asociace Asperulo-Fagetum a smíšených jasanovo-olšových lužních lesů temperátní a boreální Evropy. Udávaná nadmořská výška je od 358 do 588 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 16.7. 2012 s platností od 4.9. 2012 (nařízení 2012-07-16-9/2012, Krajský úřad Královéhradeckého kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Orlické podhůří (59), geomorfologická jednotka: Náchodská vrchovina (IVB3A).

Toto chráněné území zhruba koresponduje s oblastí opevnění před 2. světovou válkou v trojúhelníku, jehož cípy jsou Náchod, Běloves a Dobrošov. To dokáže evokovat paměť krajiny i u těch lidí, kteří válku nikdy nezažili a duch oné neblahé doby nás tu provádí na každém kroku. Jmenujme alespoň větší sruby: Březinka, Lom, Jirásek , Hrobka, Polsko, Jeřáb, Můstek a Zelený. Chození tudy je nádherné a to jistě i v jiných ročních dobách, než na podzim. Vlastně pořád tu jdeme do kopce či z kopce a zejména při hranicích s Polskem i dost prudkého. Lesy tu jsou tvořené zejména buky, smrky a břízami. Stojí za to se sem vydat a strávit tu třeba i celý den, opravdu je zde co k vidění.


Příjezdová severní cesta od Bělovsi.
1
Polní cesta s mostkem přes Bavorův potok a dále pak luční svah.
2
Louka v mlze.
3
Horská louka se začíná zalévat podzimním slunečním světlem.
4
Luční kopec se vynořil z mlhy.
5
Miniaturní lužní prostředí Bavorova potoka.
6
Podzimní hladina Bavorova potoka.
7
Olše malé nivě Bavorova potoka.
8
Barevné bukové listí činí temný les úplně jiným.
9
Výhled z temného lesa na mlžnou louku.
10
Podzimní bukový les.
11
Slunce proniká do podzimního smrkového lesa.
12
Zbytky pařezu a hromady dříví v podzimním lese.
13
Málo projetá cesta podzimním horským lesem.
14
Nádherně podzimně zbarvený buk.
15
Detail stébla trávy v mlžném lese.
16
Podzimní listí prosvětluje mlžný les.
17
Slunce už už proráží mlhu v podzimním lese.
18
Slunce proráží mlhu ve smrkovém lese.
19
Zelené, hnědé a žluté barvy lesa.
20
Podzimní listí zblízka.
21
Smrk se brání zraněním pomocí smůly, na kterou se pak lepí třeba tráva.
22
Pavučina mezi bukovými větvičkami v podzimním mlžném lese.
23
Sluneční ostrůvek ve hraničním temném lese.
24
Lesní průnik slunečních paprsků na hraniční patník.
25
Zachycený bukový list na smrkovém chvojí.
26
Žlutavé podzimní listí bříz s hlavou zalomenou.
27
Hraniční mezník s polskou značkou.
28
Podzimní ulička, vlevo smrky, vpravo břízy.
29
Přímé štíhlé vysoké smrky.
30
Mraveniště na podzimním Slunci.
31
Smrkový les dýchá mrazivým podzimem.
32
Pěchotní srub Můstek kontrastuje s modrou oblohou.
33
Ořezaný pahýl břízy severně od srubu pěchotní srubu Můstek.
34
Povrchová část dělostřeleckého srubu Zelený.
35
Přehlídka protitankových válečných zábran: železobetonový ježek, sloupek a železný rozsocháč.
36
Ocelová jehla a protitankový železný rozsocháč u dělostřeleckého srubu Zelený.
37
Pohled na pěchotní srub Můstek ze střechy Zeleného.
38
Pěchotní srub Jeřáb.
39
Nádherná podzimní louka vypadá v době míru úplně jinak, než musela vypadat v době, kdy se schylovalo ke 2. světové války.
40
Kolo sena v lese se pozvolna propadá do země.
41
Past z obalové sítě na kola sena je pro mnoho živočichů zrádná.
42
Slunce proniká svažitým podzimním lesem.
43
Podzimní buková větvička osvětlená slunečními paprsky v temném smrkovém lese.
44
Průnik slunečních paprsků přes podzimní bukové listí.
45
Úžasný výhled na podzimní louku z temného smrkového lesa.
46
Průnik slunečních paprsků smrkovými větvemi.
47
Smrková šiška na rozhraní světla a stínu.
48
Lesní zátiší šišky a kapradí.
49
Podzimní louka pod smrkovými větvemi.
50
Výhled na Běloves přes podzimní louku.
51
Pěchotní srub Lom je ukryt v lesích.
52
Podzimně zbarvené stromy kolem louky nad Bělovsí.
53
Mnohabarevné bukové listy u kmenů bříz.
54
Bříza na kraji lesa s jednostrannými větvemi.
55
V nitru podzimního březového háje.
56
Podzimní březový háj.
57
Náchod v údolí, zámek v pozadí.
58
Vojensko romantický pohled na Náchod v údolí kolem pěchotního srubu Březinka.
59
Zemní práce kolem březového háje.
60
Náchod jako na dlani pohledem od pěchotního srubu Březinka v době podzimu.
61
Pěchotní srub Březinka v době stavebních prací.
62
Borovice na severním svahu si zachovaly s přibývajícím podzimem silnější zeleň.
63
Lehce vlnitá osamělá borovice.
64
Romantická podzimní mez s břízkami nad Náchodem.
65
Jeden z mála zničených řopíků nad Bělovsí.
66
Romantický altán nad Běloví či Náchodem.
67
Romantický altán mezi stromy nad loukou.
68
Podzimní luční svah pod Březinkou.
69
Mírný luční ostroh s výhledem na Náchod.
70

Počet fotografií: 70 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:56:51 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Louky v České Čermné (3 km) | Peklo (4 km) | Rašelina (7 km) | Hořečky (13 km) | Pod Vrchmezím (13 km) | Sedloňovský vrch (14 km) | Bukačka (15 km) | Šestajovická stráň (15 km) | Stará Metuje (15 km) | Rybník Spáleniště (15 km) | Dědina u Dobrušky (16 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!