Broumovské stěny / Chráněná území


mapabod

Národní přírodní rezervace Broumovské stěny o rozloze 557,39 ha se nachází zhruba v půli cesty mezi městy Police nad Metují a Broumov v okrese Náchod. Nachází se na území CHKO Broumovsko. Předmět ochrany: Přirozené lesní porosty na severních a východních svazích Broumovských stěn tvořené především acidofilními a květnatými bučinami a suťovými lesy a tvořícími biotop vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Geomorfologicky ojedinělý útvar Broumovských stěn tvořený formami pseudokrasového reliéfu v kvádrových pískovcích svrchní křídy vyskytujícími se zde především v podobě rozsáhlých skalních stěn, věží a měst, složitě členěných hřbetů, soutěsek a jeskyní, se specifickými rostlinnými a živočišnými společenstvy. Typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním přepisem vyhlášena Evropsky významná lokalita Broumovské stěny a které se nacházejí na území národní přírodní rezervace. Udávaná nadmořská výška je od 484 do 769 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 5.3. 1956 (výnos 1956-03-05-výnos, Ministerstvo kultury). Poté ještě došlo k 2 přehlášením: 6.8. 2009 s platností od 1.10. 2009 (vyhláška 2009-08-06-258/2009 Sb., Ministerstvo životního prostředí), 6.8. 2009 s platností od 1.10. 2009 (vyhláška 2009-08-06-262/2009 Sb., Ministerstvo životního prostředí). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Broumovské stěny (58g), geomorfologická jednotka: Polická vrchovina (IVB1B), CHOPAV: Polická pánev (12).

Oblast Broumovských stěn patří vedle Adršpašských skal k nejkrásnějším skalním místům v českých zemích. Dostat se sem dá po silnici z mnoha směrů. Ať už je důvod návštěvy jakýkoliv, vždy stojí tato oblast za navštívení.


Podzimní mlha působí tajuplně.
1
Uvítací balvan k chráněnému území, o který je opřená vyvrácená úřední cedule.
2
Broumovské stěny jsou plné tajuplných skalních útvarů.
3
Žlutá turistická trasa přes Broumovské stěny.
4
Zavřeme oči a zapomeňme, že jde o skálu a brzy pocítíme prolínání dimenzí.
5
Kouzelná pěšina jako z pohádky.
6
Buk se uchytil ve skalní průrvě.
7
Nádherně podzimní žluté bukové listy v Broumovských stěnách.
8
Podzimní Slunce rozráží svými paprsky mlhu.
9
Maličké skalní jezírko na vrcholu vyhlídkové hřebenové skály.
10
Pohled střemhlav dolů ze skály vyšší, než stromy pod ní.
11
Severovýchodní podzimní výhled z Broumovských stěn.
12
Taková dvojice evokuje k ponoření se do jejich dimenze.
13
Podzimní Slunce si našlo cestu mezi skalami a buky v Broumovských stěnách.
14
Sluneční paprsky v Broumovských stěnách.
15
Broumovské stěny příchozího neustále překvapují.
16
Podzimní romantika v Broumovských stěnách.
17
Malý a velký podzimní buk v Broumovských stěnách.
18
Široká je rovina kolem Sténavý u Broumova.
19
Kaple Panny Marie Sněžné na Hvězdě z roku 1733.
20

Počet fotografií: 20 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:49:39 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Březinka (18 km) | Louky v České Čermné (19 km) | Rašelina (21 km) | Peklo (22 km) | Hořečky (23 km) | Pod Vrchmezím (24 km) | Sedloňovský vrch (26 km) | Bukačka (27 km) | Hraniční louka (29 km) | Velká louka (30 km) | Jelení lázeň (30 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2022 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!