Budačina / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Budačina o rozloze 8,21 ha se nachází v severní části hor Chřiby, zhruba 8 km západně od města Otrokovice v okrese Zlín. Předmět ochrany: Skupina pískovcových skal s jeskyní. Přírodní výtvor je chráněn z hlediska přírodního i historického. Udávaná nadmořská výška je od 285 do 380 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 31.3. 1965 s platností od 1.7. 1966 (vyhláška 1965-03-31-vyhláška, Okresní národní výbor Gottwaldov). Poté ještě došlo k 3 přehlášením: 16.4. 1987 s platností od 16.4. 1987 (1987-04-16-V/16/35/87, Okresní národní výbor Gottwaldov), 1.10. 1991 s platností od 1.10. 1991 (vyhláška 1991-10-01-vyhláška, Okresní úřad Zlín), 6.2. 1997 s platností od 4.3. 1997 (nařízení 1997-02-06-1/97, Okresní úřad Zlín). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Chřiby (77c), geomorfologická jednotka: Chřiby (IXB3).

Jedná se o jihozápadní, vesměs zalesněný svah se skálou, zvanou Budačina pod vrcholem. Dostat se sem dá po silnici mezi obcemi Kostelany a Kudlovice. Paseka na části území postupně zarůstá. Malá mokřina v dolní části je zajímavá tím, jak je vysoko a také výskytem habrů. Jinak tu rostou především buky, doplněné o smrky. Místo je to hezké, dá se tu pobýt ve větším altánu a při toulkách po Chřibech stojí navštívení.


Přeslička lesní nás vítá na hranici chráněného území.
1
Pozůstatky po stavbě, které by mohly připomínat komfortní tankový okop.
2
Hezký turistický altán na Budačině.
3
Ocelové profily ze země čnící občas v chráněných územích spatříme.
4
Prudkým letním Sluncem osvětlené smrkové zátiší na Budačině.
5
Smrky mezi buky.
6
Sedm statečných, v tomto případě smrků na Budačině.
7
Prudké letní Slunce proniká mezi bukovým listím.
8
Paseka několik let poté.
9
Mokřina pod Budačinou se drží i za letních veder.
10
Typicky zlomený habr dokazuje, že se tu voda drží trvale.
11
Málo mokrá a málo pohyblivá mokřina pod Budačinou.
12
Pata habru v mokřině pod Budačinou.
13
Malý potůček napájí malou mokřinu pod Budačinou.
14
Lopuchové listy jako u horského potoka v mokřině pod Budačinou.
15
Silnice na Kudlovice pohledem z jižního cípu chráněného území Budačina.
16
Vývrat na Budačině.
17
Smrk buky obklopený.
18
Jižní stráň na Budačině.
19
Živé bukové listy kontrastují s těmi mrtvými.
20
Kdysi odložené nařezané větve nikdo neuklidil a tak zarůstají.
21
Na kraji paseky na Budačině.
22
Slunce se dostalo skulinou do temného bukového lesa a osvětlilo buka juniora.
23
Světelný kužel osvětluje mrtvé ležící kmeny.
24
Pata buku osvětlená prudkým svatojánským Sluncem.
25
Na Budačině je spousta zajímavých skalních útvarů.
26
Mrtvý buk leží hlavou dolů a pozvolna se rozpadá.
27
Smrkové kořeny si ve skalách hledají svůj prostor.
28
Pata borovice pod mechem obrostlým a Sluncem osvětleným balvanem.
29
Skála zvaná Budačina.
30
Budačina zblízka.
31
Pamětní deska, Antonín Rozsypal, 1890 - 1941, přítel Chřibů, umučen v Mauthausenu.
32
Menší balval na Budačinou.
33
Skála zvaná Budačina z východní strany.
34
Takto Budačině nepomůžeme, oheň urychlí její rozpad.
35
Buk si našel svoji cestu života mezi skálami.
36
Turistická cedulka Budačina.
37
Budačina od západu.
38
Hlavu vzhůru.
39
Svah pod Budačinou.
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:48:03 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Záskalí (do 2 km) | Komínky (3 km) | Na Letišti (8 km) | Máchova dolina (8 km) | Nazaret (8 km) | Smutný žleb (9 km) | Tlumačovská tůňka (9 km) | Břestecká skála (10 km) | Trnovec (10 km) | Barborka (11 km) | Kanada (11 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!