Buky u Vysokého Chvojna / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Buky u Vysokého Chvojna o rozloze 27,45 ha se nachází mezi obcemi Vysoké Chvojno v okrese Pardubice a Albrechtice nad Orlicí v okrese Rychnov nad Kněžnou. Předmět ochrany: Květnaté a acidofilní bučiny a páchník hnědý. Udávaná nadmořská výška je od 274 do 297 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 31.12. 1933 (výnos 1933-12-31-výnos, Ministerstvo školství a národní osvěty). Poté ještě došlo k 4 přehlášením: 14.3. 1955 (výnos 1955-03-14-výnos, Ministerstvo kultury), 22.8. 2013 s platností od 15.1. 2014 (nařízení 2013-08-22-3/2013, Krajský úřad Pardubického kraje), 22.4. 2015 s platností od 1.6. 2015 (vyhláška 2015-04-22-111/2015, Ministerstvo životního prostředí), 2.1. 2017 s platností od 15.1. 2017 (vyhláška 2017-01-02-6/2017, Ministerstvo životního prostředí). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Chvojenská plošina (61c), geomorfologická jednotka: Orlická tabule (VIB5).

Jako rezervace bylo toto území vyhlášeno již v roce 1908. Ovšem již v roce 1884 tehdejší majitel panství markrabě Alexander Pallavicini rozhodl o ponechání této části lesa přirozenému vývoji. Dodnes se dá mluvit o jakémsi miniaturním pralese uprostřed hospodářsky udržovaných lesů. Krom buků tu nalezneme především břízy a smrky a bezpočet chorošů. Toto území je tak krásné, že rozhodně stojí za návštěvu.


Pomyslný vstup do rezervace.
1
Starší vymezovací cedule směrem na Albrechtice nad Orlicí.
2
Horní část pralesa vypadá vlastně stejně jako horní část hospodářsky udržovaného lesa.
3
Buková dvojčata za plotem, pohled od silnice Albrechtice nad Orlicí – Vysoké Chvojno.
4
Slunce, pronikající přes listí zdravých stromů, dokresluje atmosféru pralesa.
5
Pařez se zdá být po pilou uříznutém stromu, ale i zlomenina může být dost rovná a pak může být návštěvník lehce zmaten.
6
Kouzelná atmosféra v čase, kdy se již Slunce sklání k západu.
7
Část rezervace je oplocena.
8
Staří zemřelí tvoří nástupiště pro své nástupce.
9
Dřevokazné larvy tu mají volné pole působnosti.
10
Dá se domyslet, co se asi přihodilo při jedné z minulých vichřic.
11
Některé stromy jsou vyvrácené a čekají na svůj osud.
12
Pohleďme na jeden krásný zdravý buk pěkně odspodu.
13
Mohlo by se snad zdát, že padlý kmen byl obalen asfaltem, ale opak je pravdou.
14
Pohled na půlnoční stranu, na místa, kde je již nám tak dobře známý hospodářsky udržovaný les.
15
Mezi buky se občas uchytí i smrk a i pro něj pak po jeho pádu platí stejná pravidla, jako pro všechny ostatní stromy.
16
Místa je tu pro všechny dost a přesto je třeba o něj důrazně bojovat.
17
Takových samorostů je tu povícero.
18
Ne vždy dopadne zlomený strom až na zem.
19
Trouchnivějící vysoký pahýl je osvětlen podvečerním Sluncem.
20
Kdysi to býval mohutný buk, ale vše jednou končí.
21
Pro představu jak to může vypadat v pralese v našich zeměpisných šířkách, takový pohled zajisté postačí.
22
Detail houby, která napadla trouchnivějící ležící kmen a sama je pak hostitelem dalším útočníkům.
23
Onen bizardní tvar na pahýlu buku nejspíše vznikl po vylomené větvi.
24
Mezi ploty.
25
Mezi dubovými listy se dere na svět buk a mraveneček v lese, kdoví co asi nese.
26
Ač prales, přesto se dá projít bez mačety.
27
Ostřejší zeleň dostává od sluníčka ještě větší grády.
28
U pomyslného vstupu do rezervace jsou čtyři oblasti oploceny, ale i mezi nimi rostou buky.
29
Schůdky jako do obory.
30
Na to, že je tento snímek vlastně hřbitovní, hraje tolika barvami, že se snad ani nedají lidským okem spočítat.
31
Slunce je náš vládce.
32
Starý kmen již mechem obrůstá, nový život kolem záhy vyrůstá.
33
Zpola vyvrácený, zpola ulomený buk.
34
Tlející kmínek útlého buku brzy splyne s okolím.
35
Cesta za Sluncem není vždy přímá.
36
Malá zahrádka na pařezu ve tvaru židle.
37
Stav zdejší bylo by možno definovat, jak to tu leží a běží.
38
Pohledy zblízka vnesou jiný rozměr pralesa do duše člověka, uvyklého kulturnímu životu.
39
Téma Slunce zůstane vždy žhavé.
40
Pravděpodobně při jedné vichřici došlo k pádu dvou buků, ale směr již měl každý svůj.
41
Dřevěný klenutý most.
42
Na samém pokraji pralesa.
43
Podobných scenérií je tu více.
44
Začal vítr, ale tady již motorovou pilu prostě přiznat musíme.
45
Mechový pavouk.
46
Buk jako když střelí.
47
Malý kousek starého dřeva hostí mnoho forem života.
48
Mrtvé buky jsou tu v různých stupních rozkladu.
49
Torzo mrtvého buku s živým pozadím.
50
Dřevo umírajících buků jako by bylo plastické.
51
Můžeme si představit takové místo o hodině duchů za úplňku....
52
Tolik forem života tu má své místo.
53
Díra po vývratu buku.
54
V jihovýchodní části rezervace.
55
I přirozené osvětlení může být téměř bodové, musíme se však ocitnout v pravý čas na pravém místě.
56
Téměř rovnocenné bukové trojče, začínající až tři metry nad zemí, nejspíš vzniklo vnějším, byť přirozeným zásahem.
57
Do některých dutin by se vešel i stojící člověk.
58
Kdyby jen tak snímek dokázal vystihnout množství přítomný dotěrných komárů...
59
Choroše jsou častými hosty na zlomených bucích.
60
Těch samorostů, nad kterými utkví zrak je tu skutečně víc.
61
Jako by velký pádem vzal s sebou malý, inu jako v životě lidském.
62
Buk ještě bojoval se zlomeninou...
63
Choroše, které napadnou buk až po pádu, se dají snadno identifikovat.
64
Na snímku je vidět dvojí napadení buku od chorošů, to první ještě vestoje a to druhé již vleže.
65
Při pádu došlo k vážné zlomenině.
66
V rezervaci je i několik bříz, zde jsou svědky hotového pole samorostů.
67
Vypadá to, jako by se ležící buk propadal do země.
68
Poněkud nízký a již dosti nespolehlivý dřevěný klenutý most.
69
Malý to zkusil od velkého a lidský zásah na něm nepatří do kategorie vkusných.
70
Nadvládu jehličnanů poznáme, aniž bychom zdvihli hlavu.
71
Téma se stále opakuje, ale provedení bývá rozličné.
72
Tak nějak bychom mohli vnímat smíšený prales.
73
Místy se člověk prodírá poněkud hůře.
74
Že by břízy byly znamením o přechodu od buků ke smrkům?
75
Na spodní části bříz není jejich téměř ukončený život tolik znát, proto pohled vzhůru může překvapit.
76
Vyvrácené břízy hned vedle buku.
77
Zelenobílá kombinace se slunečními paprsky v mírném svahu dodá vzpomínce náležitý otisk.
78
Umírající bukový kmet hostí choroše, v tomto případě též kmety.
79
I takový pohled může být někdy impozantní.
80
Tak tohle je opravdu od typické pralesní motorové pily.
81
Kde vlastně život končí?
82
Pohled jakoby ze zdivočelé země do kulturní krajiny.
83
I choroše mají svá pravidla, podle kterých rostou.
84
Zvláštní dřevěná boule působí téměř děsivě.
85
Dřevěné boule se vyskytují na poměrně malém místě, ale je jich tu víc, čím to asi?
86
Žlábek v tlejícím buku.
87
Do lesní trávy se sice lehnout dá a je to moc krátké, je však nutno mít zakryté všechny části těla.
88
V oplocování se mělo pokračovat, leč opracované kůly stíhá osud podobný těm, které měly chránit.
89
Jeden je napaden druhým a druhý pak třetím...
90
Takřka ideální místo pro hnízdění dutinných ptáků.
91
Příliš rozsáhlé dutiny u stále plně živých stromů nevěstí nic dobrého pro jejich budoucnost.
92
Někdy padlý strom zetlí, jindy jej udolají dřevokazné larvy.
93
Že by v lese vyrostl nějaký čtyřlístek?
94
Trigonometrický bod v pralese, jak půvabné...
95
Plot ochrání nejvýše před okusem od vysoké zvěře.
96
Pěšina podle ohrady je zároveň značenou turistickou trasou.
97
Plot buky chrání a oni si na něj bezohledně padají.
98
Pěšinka pro turisty podél ohrady.
99
Rozlučme se s přírodní rezervací Buky u Vysokého Chvojna.
100

Počet fotografií: 100 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:16:43 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Prácheňská stráň (3 km) | Mazurovy chalupy (5 km) | Týnišťské Poorličí (6 km) | Žernov (6 km) | U Houkvice (6 km) | Sítovka (7 km) | Černá stráň (7 km) | U Sítovky (7 km) | U Glorietu (7 km) | Na bahně (7 km) | Přesypy u Rokytna (7 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!