Býčí skála / Chráněná území


mapabod

Národní přírodní rezervace Býčí skála o rozloze 181,58 ha se nachází zhruba uprostřed trojúhelníku tvořeném městem Adamov, obcí Olomoučany a obcí Křiny v okrese Blansko. Je součástí CHKO Moravský kras. Předmět ochrany: Druhově bohatá přírodní společenstva dubového, bukovo-dubového, dubovo-bukového a bukového vegetačního stupně, vzniklá převážně působením přírodních sil v údolí Křtinského potoka ve střední části Moravského krasu, a rovněž krasové jevy a jeskyně. Udávaná nadmořská výška je od 260 do 509 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 29.4. 1975 s platností od 23.6. 1975 (výnos 1975-04-29-7.831/75, Ministerstvo kultury ČSR). Poté ještě došlo k 1 přehášení 9.3. 2004 s platností od 15.4. 2004 (vyhláška 2004-03-09-116/2004 Sb., Ministerstvo životního prostředí). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Moravský kras (70), Moravské podhůří Vysočiny (68), geomorfologická jednotka: Drahanská vrchovina (IID3).

Jedná se o nádherné krasové území, přes které protéká Křtinský potok, který zde přibírá zprava Jedovnický potok. Oba tyto potoky zde mají vývěry. Josefovské údolí se dílem překrývá s chráněným územím. Kromě jeskyně Býčí skála se tu nachází ještě další jeskyně: Jáchymka, Supí jeskyně, Jidáška, Otevřená skála, Kostelík a Sobolova jeskyně. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: kapradinka skalní, kyčelnice cibulkonosná, lilie zlatohlavá,. Z živočišných druhů jsou uváděni: bělopásek dvouřadý, šoupálek dvouprstý, vrápenec malý. V samotné jeskyni Býčí skála se nachází staré nástěnné malby. Za zmínku také stojí technická památka huť Františka. Místo toto je natolik krásné, že se zdá strávit celý den, ba i více a v každém případě stojí za laskavou návštěvu.


Silnice ve směru Olomoučany – Adamov či Křtiny míří na Býčí skálu. Jsme u osady Josefov.
1
U silnice se povalující prkno s čnícím vrutem, to je dosti žalostný pohled.
2
Boží muka na křižovatce Olomoučany, Adamov, Křtiny. Postaveno nákladem Pavla a Anny Kotasových L.P. 1866.
3
Silnice od Křtin na Adamov, odbočka doprava je na Olomoučany. Zde jsme v mezeře kde vůkol je chráněné území.
4
Křtinský potok nedaleko křižovatky Olomoučany, Adamov, Křtiny.
5
Most přes Křtinský potok ve směru Křtiny – Adamov.
6
Skála nedaleko Sobolovy jeskyně.
7
Tyrkysová barva Jedovnického potoka pod vývěry.
8
Vývěr Jedovnického potoka.
9
Úřední a informační cedule nedaleko vývěru Jedovnického potoka.
10
Kameny u vývěru Jedovnického potoka by měly bránit vjezdu neukázněných motoristů na malou louku.
11
Milý pomník Prof. Ing. Dr. Jan Pelíšek Dr. Sc. 20.8. 1909 – 23.5. 1993 profesor geologie a lesnické pedologie na lesnické a dřevařské fakultě Mendelvy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.
12
Turistický rozcestník Býčí skála (jesk.) 305 m.
13
Dřevěná chata nedaleko Býčí skály.
14
Úřední a informační cedule pod Býčí skálou.
15
Skalní ostroh u západního příchodu k Býčí skále.
16
Býčí skála nad stejnojmennou jeskyní.
17
Značka na Býčí skále.
18
Zamřížovaný vstup do jeskyně Býčí skála.
19
Průhled zamřížovaným vstupem do jeskyně Býčí skála.
20
Pohled ven z jeskyně Býčí skála.
21
Skalní převis u jeskyně Býčí skála.
22
Horolezci pod Býčí skálou.
23
Tak nějak mohl vidět pravěký obyvatel oblohu z jeskyně Býčí skála.
24
Průchozí skalní puklina u jeskyně Býčí skála.
25
Průhled puklinou nahoru k slunečním paprskům u jeskyně Býčí skála.
26
Horolezecké vybavení u jeskyně Býčí skála.
27
Pamětní deska: MUDr. Jindřich Wankel 1821 – 1897 otec moravské archeologie, objevitel tajů Býčí skály.
28
Panenka v kočárku jeskyně Býčí skála působí téměř děsivě, ale lépe tu příliš negativní fantazii uzdu nepouštět.
29
Pohled do nebes u jeskyně Býčí skála.
30
Niva Křtinského potoka nedaleko jeskyně Býčí skála.
31
Obrostlý skalní ostroh nad Křtinským potokem nedaleko jeskyně Býčí skála.
32
Klacky na balvanu mechem obrostlém jakoby někdo položil.
33
Přímý smrk mezi okolními buky.
34
Balvan připomíná pařez.
35
Nádherné podzimem zabarvené javorové listy.
36
Silné Slunce poněkud mírní les.
37
Křtinský potok v poněkud skrytém úseku překryt skalou.
38
Dno Křtinského potoka pod skalou.
39
Romantická skála nad Křtinským potokem.
40
Silnice ve směru Adamov – Křtiny mezi částmi chráněného území Býčí skála.
41
Vyschlé koryto občasného vodního toku.
42
Štíhlý skalní ostroh uprostřed lesa.
43
Silniční mostek na trase Adamov – Křtiny vede přes vysychající potůček.
44
Vysychající potůček, přítok Křtinského potoka.
45
Smíšený les je o poznání odolnější, než monokultura.
46
Choroš dává znát, že se s trouchnivějící kládou v průběhu času manipulovalo.
47
Mechem obrostlý kmen přes pěšinu ležící.
48
Poměrně štíhlý buk mezi svými bratry.
49
Silnice ve směru Adamov – Křtiny v horní části chráněného území Býčí skála.
50
Skalní suť poněkud prorostlá vegetací.
51
Vrchol malé skály má tvar velké hory.
52
Skalní ostroh nad horním vstupem do jeskyně Kostelík.
53
Příchod k jeskyni Kostelík.
54
Jeskyně Kostelík je kouzelná již před horním vstupem.
55
Vlnící se kmen u jakési přirozené skalní hradby nad horním vstupem do jeskyně Kostelík.
56
Podle kůru se již dá druh stromu jen obtížně poznat, ale indícií pro habr je tu dost.
57
Výhled horním výstupem z jeskyně Kostelík.
58
Skalní průrva u jeskyně Kostelík.
59
Osiřelé ohniště v průrvě u jeskyně Kostelík.
60
Vlnící se chodba jeskyně Kostelík.
61
Skalní komín v jeskyni Kostelík.
62
Vstup do jeskyně Kostelík.
63
Turistický bod Kostelík jeskyně.
64
Pocitově to vypadá, jako by se sluneční paprsky šplhaly po příkré skále.
65
Horolezecký úchyt v kolmé skále u jeskyně Kostelík.
66
Dolní vstup do jeskyně Kostelík.
67
Lesní pěšina mezi jeskyněmi Kostelík a Býčí skála.
68
Lesní rozcestí pěšin mezi jeskyněmi Kostelík a Býčí skála.
69
Habřina mezi jeskyněmi Kostelík a Býčí skála.
70
Modrá turistická značka u lesní pěšiny mezi jeskyněmi Kostelík a Býčí skála.
71
Býčí skála je prostě okouzlující.
72
Silnice Křtiny – Adamov pod Býčí skálou.
73
Křtinský potok po své skalní cestě vypovídá barvou své vody.
74
Stavidlo na Křtinském potoce.
75
Silnice dolů na Adamov pod křižovatkou na Křtiny a Olomoučany. Josefovské údolí.
76
Františčina huť – huť Františka a její Švýcárna pohledem od silnice Křtiny – Adamov.
77
Huť Františka je řádně udržována coby stavební památka. Dnes se již jen málo ví, že se tu třeba za Marie Terezie odlévaly dělové koule.
78
Pokud takový snímek vytrhneme z kontextu, mohli bychom se cítit na hradě, ale jsme ve stavební huti.
79
Dnes vypadá huť Františka spíše romanticky, ale málokdo z lidí XXI. století by v ní chtěl pracovat v době, kdy jela na plný výkon.
80
Zdařilý vstup do vysoké pece.
81
Průhled vysokou pecí odspoda vzhůru.
82
Výhled z huti do krajiny klenutým vstupem.
83
Hájovna Josefovské údolí.
84
Vodárna v Josefovském údolí.
85
Pohled prosluněnou silnicí od vodárny v Josefovském údolí na Adamov.
86
Mírná pravotočivá zatáčka v Josefovském údolí na Adamov.
87
Bažantí studánka dává napít poutníkům.
88
U cesty ležící klády nedaleko Bažantí studánky.
89
Cesta na Doubské.
90

Počet fotografií: 90 | Poslední aktualizace: 08.02.2019 18:39:43 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Habrůvecká bučina (do 2 km) | Dřínová (do 2 km) | Jelení skok (4 km) | Coufavá (4 km) | Malužín (5 km) | Kněžnice (6 km) | Babí doly (7 km) | Zadní Hády (7 km) | Jeskyně, Pekárna (8 km) | U Brněnky (8 km) | Babí lom (9 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!