Chropotínský háj / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Chropotínský háj o rozloze 18,35 ha se nachází v trojúhelníku mezi obcemi Ledce, Bolehošt a Očelice na pomezí okresů Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou. Předmět ochrany: Zbytek lužního lesa s bohatou vegetací. Udávaná nadmořská výška je od 252 do 269 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 14.3. 1955 (výnos 1955-03-14-výnos, Ministerstvo kultury). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Hradecké Polabí (15b), geomorfologická jednotka: Orlická tabule (VIB5).

V háji se nachází též uznaná bažantnice, proto sem nelze vstupovat celoročně. Pravděpodobně nejkrásnější je jižní část s dubem, který bojuje o život po zásahu bleskem. Železniční trať, která je vedená po východní straně tu však moc klidu nedodá.


Pohled na rezervaci zdáli od silnice Ledce – Očelice. Jak vidno kolem je rušno, blízko je železniční trať a vedení velmi vysokého napětí 110 kV.
1
Pohled z brány rezervace na něco, čemu by snad šlo říkat příjezdová komunikace.
2
Jednotlivé orgány se činí, by bylo zřejmé, že tu vládnou, ovšem když nechají zarůst starou ceduli, jistě to nesvědčí o přístupu, hodném následování.
3
Po cestě směrem ven na severní stranu rezervace.
4
Severovýchodní kout je obkopán odvodňovací struhou.
5
Všední letní pohled do nitra.
6
Slunce to nezklame.
7
Malý přirozený dřevěný mostík.
8
Kdo si všiml též pavučiny?
9
Pohleďme do výšky na dub.
10
Pohleďme do výšky na borovici.
11
Cesta do rezervace se úží.
12
Dobře pozorovatelná patra lesa.
13
Z cesty se stává na kousek taková malá lesní dálnice.
14
Vyvrácený strom může být dobrým úkrytem pro bažantí kuřátka.
15
Slunce dopadá v lese až na zem jen na malé plochy a rychle putuje dál.
16
Některé pařezy se prostě vyvedly.
17
Posed na západní straně přírodní rezervace.
18
Duby dokáží na kraji lesa hodně pustit větve za světlem hodně daleko do polí.
19
Na kraji lesa se všechno rostlinstvo kloní za světlem.
20
Pařez již obrůstá mechem.
21
Myslivci se tu starají.
22
Dutina v napůl padlém stromu může být zajímavým úkrytem.
23
Malý má sílu držet se, velký má sílu jej odtlačit, ne však zničit.
24
Kterápak babička tu zanechala otýpku?
25
Stačí pokleknout a pohled na svět je jinší.
26
Cesta z lesa.
27
Malá bučina se zdá být fádní, stromy byly vysazeny zároveň.
28
Jasanové dvojče.
29
Malá divoká louka zasahuje do lesa.
30
Pěšinka po hrázce.
31
Na jihozápadním okraji rezervace.
32
V ulitě býval dřív život, ale již není.
33
Houby se začínají klubat.
34
V jižní části rezervace vede cesta po hrázi.
35
Pohled z rezervace jižním okýnkem.
36
Když na ceduli svítí přímé slunce, ultrafialové paprsky již vědí, co s barvami udělat. Vpravo dub, zasažený bleskem.
37
Dub zasažený bleskem bojuje o život, ale jen s menšími periferními úspěchy.
38
Zdaleka ne vše opadá včas.
39
Po většinu roku vyschlé koryto.
40
Jižní posed.
41
Pohled od jižního cípu rezervace na západ.
42
Ocedulování rezervace je přítomno ze čtyř světových stran.
43
Jihovýchodní část rezervace.
44
Lískový oříšek začátkem července zajisté ještě není zralý.
45
Pohled na sever po trati Týniště nad Orlicí – Opočno, Chropotínský háj je na levé straně.
46
Mladé topoly na východě.
47
Slunce mezi duby prosvítá východní částí rezervace.
48
Pohled od silnice Bolehošť – Očelice přes pšeničné pole na Chropotínský háj.
49
Z tohoto mraku Chropotínský háj svlažen nebude.
50

Počet fotografií: 50 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:12:05 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území U Houkvice (5 km) | Opočno (5 km) | Týnišťské Poorličí (6 km) | U Glorietu (7 km) | Broumarské slatiny (8 km) | Zbytka (8 km) | Na bahně (8 km) | Zadní Machová (9 km) | Bělečský písník (9 km) | Dědina u Dobrušky (10 km) | Skalecký háj (11 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!