U císařské studánky / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka U císařské studánky o rozloze 1,15 ha se nachází na jihovýchod od města Hradec Králové. Předmět ochrany: Ochrana původního lesního smíšeného porostu. Udávaná nadmořská výška je od 272 do 278 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 31.12. 1933 (výnos 1933-12-31-výnos, Ministerstvo školství a národní osvěty). Poté ještě došlo k 1 přehášení 8.7. 1960 (výnos 1960-07-08-výnos, Ministerstvo školství a kultury). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Chvojenská plošina (61c), geomorfologická jednotka: Orlická tabule (VIB5).

Maličké místo v blízkosti krajského města je na dosah dalším chráněným územím Sítovka, U Sítovky, Černá stráň a U Mazurovy chalupy. S nimi je zjednodušeně řečeno v jednom lese. Pomník myslivců dominuje této krásné lokalitě.


Cesta k chráněnému území s informační tabulí.
1
Cesta od chráněného území směrem na Hradec Králové.
2
Že by oplocení chránilo borůvčí?.
3
Cesta k císařské studánce.
4
Buků je zde z druhů asi tak nejvíc.
5
Nejenom živí tady jsou.
6
Jihovýchodní cíp chráněného území.
7
Pomník myslivců.
8
Pomník myslivců zblízka.
9
Mezi ploty.
10
Značená cesta k císařské studánce.
11
Mladá borovice mezi  letitými buky.
12
Borový dorost.
13
Tlející bukové kmeny.
14
Žlutavé kapradí.
15
Borovice ze záklonu hlavy.
16
Když sluníčko zasvítí a skloníme svou hlavu, můžeme spatřit nádherné kombinace barev.
17
Mladý buk.
18
Miniaturní obora, taková obůrka.
19
Ano patří to tu do města Hradec Králové.
20
Pařez pomalu zarůstá mechem.
21
Padlý buk ve svitu slunečních paprsků.
22
Nezralé ostružiny.
23
Kapradí, Sluncem zalité.
24
Samotná Císařská studánka leží opodál chráněného území směrem na jihovýchod.
25

Počet fotografií: 25 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:10:56 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Černá stráň (2 km) | U Sítovky (3 km) | Sítovka (3 km) | Roudnička a Datlík (3 km) | Mazurovy chalupy (4 km) | Bělečský písník (6 km) | Hrozná (6 km) | Přesypy u Rokytna (6 km) | Na bahně (7 km) | Tůň u Hrobic (8 km) | Buky u Vysokého Chvojna (9 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!