Dařenec / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Dařenec o rozloze 32,72 ha se nachází mezi obcemi Píšť a Vřesina v okrese Opava. Předmět ochrany: Ojedinělý přirozený lesní porost. Udávaná nadmořská výška je od 245 do 285 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 10.2. 1969 s platností od 31.5. 1969 (výnos 1969-02-10-3.025/69-II/2, Ministerstvo kultury ČSR). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Opavská pahorkatina (74b), geomorfologická jednotka: Hlučínská pahorkatina (VIIA1C).

Jedná se o krásné lesní území, které je zajímavé nejen svým částečně přirozeným vývojem, ale též starým stromem, zvaným Matyldin dub. Informační cedule udává výskyt těchto rostlinných druhů: dub letní, habr obecný, bříza pýřitá, ostřice třeslicovitá, hasivka orličí, ostřice hlupatá, okrotice dlouholistá, lilie zlatohlavá, hadilka obecná, vemeník dvoulistý, prstnatec Fuksův, sasanka hajní, pilulník žlutý, pryšec madloňovitý, plicník tmavý, violka lesní, orsej jarní, konvalinka vonná, jabloň lesní, líska obecná, krušina olšová a lýkovec jedovatý. Místo je snadno dostupné po silnici a rozhodně stojí za vidění.


Silnice mezi obcemi Píšť a Vřesina tvoří západní hranici chráněného území Dařenec.
1
Severozápadní cíp chráněného území Dařenec.
2
Lesní odbočka ze silnice mezi obcemi Píšť a Vřesina na Hať.
3
Úřední cedule je najednou jakási bezzubá, vězme však, že se tu nachází chráněné území Dařenec.
4
Cesta přes chráněné území Dařenec.
5
Slunce mezi bukovými listy, majícími se zjara k životu.
6
Bukové větve se sytě zelenými listy objímají uschlý dub.
7
Informační cedule pro chráněné území Dařenec.
8
Propustek přes suché koryto potoka v nitru chráněného území Dařenec.
9
Pozvolna se rozkládající kmen břízy.
10
Koryto vyschlého potoka v Dařenci.
11
Hodně ohnuté kmeny mladých buků v chráněném území Dařenec a informační cedule u cesty v pozadí.
12
Kmen platanu se jeví jako suchý.
13
Úředně vzato, vidíme ptačí budku číslo 89.
14
Ulomený půlkmen buku v Dařenci.
15
Bylo to bukové dvojče, ale menší polovina upadla.
16
Březový vývrat již obrůstá mechem a pomalu se ztrácí.
17
Lesní křižovatka u Matyldina dubu v Dařenci.
18
Matyldin dub je již v této podobě vidění více, než sto let.
19
Nitro Matyldina dubu v Dařenci.
20
Matyldin bludný kámen najdeme na lesní křižovatce v chráněném území Dařenec.
21
Východní část chráněného území Dařenec.
22
Malá bažina v severovýchodní části chráněného území Dařenec.
23
Úřední cedule v severovýchodní části chráněného území Dařenec.
24
Pohled po asfaltové lesní cestě do nitra chráněného území Dařenec.
25

Počet fotografií: 25 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:36:38 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Hranečník (4 km) | Černý les u Šilhéřovic II. (8 km) | Černý les u Šilhéřovic I. (8 km) | Štěpán (11 km) | Hraniční meandry Odry (11 km) | Koutské a Zábřežské louky (11 km) | Landek (11 km) | Turkov (13 km) | Odkryv v Kravařích (15 km) | Porubský bludný balvan (15 km) | Rezavka (18 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!