Dřínová / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Dřínová o rozloze 28,76 ha se nachází zhruba 1 km východně od města Adamov v okrese Brno-venkov. Předmět ochrany: Povrchové krasové jevy a přirozené porosty suťových lesů, bučin a doubrav s dřínem na styku vápenců a brněnské vyvřeliny. Udávaná nadmořská výška je od 390 do 526 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 29.12. 1973 s platností od 16.4. 1974 (výnos 1973-12-29-18.923/73, Ministerstvo kultury ČSR). Poté ještě došlo k 1 přehášení 17.4. 2012 s platností od 2.5. 2012 (nařízení 2012-04-17-3/2012, Správa CHKO Moravský kras). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Moravské podhůří Vysočiny (68), geomorfologická jednotka: Drahanská vrchovina (IID3).

Jedná se nádherné území v v jihozápadním svahu výše nad řekou Svitavou na jejím levém břehu. Jasnou dominantou je tu Alexandrova rozhledna, občasně nazývané familiérně Saša. Nachází se na západní hranici území, směrem na Adamov. Ze stromů tu jasně dominuje buk lesní, z ostatních stromů tu najdeme především habry, duby, modříny a borovice. K území vedou turisticky značené cesty, většinou však je třeba počítat s nějakým tím výšlapem. Místo je to ovšem překrásné, s báječným výhledem a skutečně stojí za návštěvu.


Příchod k Alexandrově rozhledně Slunci vstříc.
1
Téměř uschlé habry se vyjímají mezi živými letními duby a buky v sousedství Alexandrovy rozhledny.
2
Alexandrova rozhledna je bytelná, naprosto nesouměřitelná s dotačními rychlokvašky.
3
Pamětní deska Miroslav Marcha na stěně Alexandrovy rozhledny.
4
Lavice se stolem u jihozápadní paty Alexandrovy rozhledny.
5
Nezbytný provozní řád Alexandrovy rozhledny.
6
Širší pěšina od Alexandrovy rozhledny kolem informačních cedulí.
7
Město Adamov v podzimním oparu pohledem z Alexandrovy rozhledny.
8
Pohled do korun podzimem zbarvených stromů z Alexandrovy rozhledny.
9
Dřínová a její svah pohledem z Alexandrovy rozhledny.
10
Lesní cesta přes Dřínovou.
11
Pohled pozemšťana do korum vzrostlých podzimem vybarvených buků.
12
Bukový vývrat na Dřínové.
13
Bukový pahýl, již dávno uschlý a choroši napadený.
14
Mírnější lesní svah na Dřínové.
15
Malá lesní kamenná hráz.
16
Kopytník se počátkem listopadu drží stále zelený.
17
Oblouk lesní cesty po hřebeni mezi Adamovem a Babicemi nad Svitavou.
18
Úřední a informační cedule v horní části chráněného území.
19
Na Dřínové můžeme spatřit též několik modřínů.
20
Pahýl habru obklopený živými soudruhy.
21
Nízká svislá skála dostává s opadávajícím listím více slunečního svitu.
22
Mechem obrostlý bukový vývrat míří hlavou dolů.
23
Ulomený kus skály leží na čerstvě napadeném listí.
24
Šípky hrají jen barvou červenou.
25
Uschlá kláda po buku leží přímo ve směru lesní cesty.
26
Kontrast podzimem zbarvených a slunečními paprsky zalitých bukových listů oproti lesnímu stínu.
27
Choroš na uschlém buku, slunečním svitem zalitým.
28
Pod horní hranou svahu na Dřínové.
29
Menší náhorní plošina nahoře na Dřínové.
30
Vnější hraniční znak na buku v horní části chráněného území Dřínová.
31
Kalhotky na informační ceduli mohou značit ledacos. Možná nějaká žena miluje Dřínovou a takto divoce vyjadřuje svoji lásku, že i úředník na ni je krátký...
32
Lesní cesta v dolní části Dřínové za úřední a informační cedulí, obohacenou o kalhotky.
33
Krásné vzrostlé buky a pod nimi popadaní mrtví druzi.
34
Romantická cesní cesta v podzimním hávu.
35
Kamenný mezník má namále, eroze nezná slitování.
36
Koruny buků v barvách podzimu v dolní části Dřínové.
37
Mírný svah porostlý buky.
38
Na cestě ležící úlomek bukové větve.
39
Nádherné buky za nízkým skalním srázem.
40
Podzimní bučina stokrát jinak.
41
Lesní cesta pod Dřínovou.
42
Úřední a informační cedule v dolní části Dřínové směrem k Adamovu.
43
Terénní zlom, přesněji řečeno lidmi vyhloubená rýha, ničím nezpevněná, je v takovémto stavu nesmírně náchylná k působení eroze.
44
Scenérie pod Dřínovou jsou si dosti podobné.
45
Památník lesníků s vyobrazením Ježíše.
46
Nápis na památníku lesníků o budovateli.
47
Ježíš ne Caesar, ne mečem, ale pluhem, toť smysl našich dějin. Nápis nad hlavou Ježíše na památníku lesníků.
48
Nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo, duše však zabíti nemohou. Evangelium sv. Matouše 10:28. Nápis na památníků lesníků.
49
Vytesaná jména lesníků s hraničními daty života. Jejich životy byly ukončeny nepřirozenou smrtí v 2. světové válce.
50

Počet fotografií: 50 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:03:18 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Býčí skála (do 2 km) | Coufavá (3 km) | Malužín (3 km) | Habrůvecká bučina (3 km) | Jelení skok (3 km) | Kněžnice (4 km) | Babí doly (5 km) | Zadní Hády (6 km) | Soběšické rybníčky (7 km) | U Brněnky (7 km) | Babí lom (8 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!