Farář / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Farář o rozloze 8,82 ha se nachází v těsném sousedství obce Bítovany, zhruba 5 km jihovýchodně od města Slatiňany v okrese Chrudim. Předmět ochrany: Ochrana kriticky ohroženého druhu vodní rostliny kotvice plovoucí na rybníku Farář (dále zaznamenám výskyt rosničky zelené, skokana skřehotavého, užovky obojkové, moudivláčka lužního) a severně navazující lokality V syslích se zastoupením slepenců, jílovitých pískovců a kaolinizované žuly. Udávaná nadmořská výška je od 288 do 304 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 21.11. 1990 s platností od 1.12. 1990 (vyhláška 1990-11-21-44, Okresní národní výbor Chrudim). Poté ještě došlo k 1 přehášení 29.4. 1996 s platností od 29.4. 1996 (nařízení 1996-04-29-2/96, Okresní úřad Chrudim). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Železnohorské podhůří (69a), geomorfologická jednotka: Svitavská pahorkatina (VIA3).

Jedná se hezký vesnický rybník, původně vystavěný k chovu ryb, což tu vypadá dost opuštěně. Můžeme sem zajet po cestě z Bítovan a posedět tu, ale turistické atrakce tu stěží nalezneme. Jistě se dá doporučit k návštěvě milovníkům českých rybníků.


Úřední a informační cedule na hrázi rybníka Farář.
1
Východní část rybníka Farář.
2
Západní část rybníka Farář.
3
Cesta na hrázi rybníka Farář.
4
Přepad na rybníce Farář.
5
Rybník Farář je takový menší, sousedí s obcí Bítovany.
6
Kopřiv naznačují, že po hrázi rybníka Farář se moc nechodí.
7
Pohled do korun pobřežních olší.
8
Na březích rybníka Farář roste mimo jiné také chmel, ale ten se potřebuje plazit po vyšších keřích a stromech, jinak moc neprospívá.
9
Hezké chmýří pampelišky.
10
Slunce za mrakem nad rybníkem Farář.
11
Růže čípková svými kořeny na zpevnění hráze rybníka nestačí.
12
Olšový pařez tak zarůstá, že brzy nebude možné poznat, že tu vůbec kdy byl.
13
Slunce se odráží v hladině rybníka Farář mezi žabincem a vedle skromného rákosu.
14
Rybník Farář pohledem od východu na západ, vpravo hráz.
15
Plovoucí kláda s mezi žabincem takřka ztrácí.
16
Čnící plovoucí kláda v rybníce Farář.
17
Tak tato ptačí vejde našel nějaký predátor.
18
Akát se poroučel do rybníka Farář.
19
Pobřežní kámen u rybníka Farář je porostlý mechem.
20
Rybník Farář je na žabinec poměrně bohatý.
21
Okraj stromových porostů ve východní části rybníka Farář.
22
Cesta kolem rybníka Farář.
23
Cesta na hráz rybníka Farář.
24
Louka v severní části chráněného území.
25

Počet fotografií: 25 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:47:02 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Strádovské Peklo (4 km) | Hrobka (4 km) | Krkanka (6 km) | Kaštanka (7 km) | Na skalách (7 km) | Ptačí ostrovy (8 km) | Habrov (9 km) | Vápenice (11 km) | Zadní rybník (13 km) | Les na dolíku (14 km) | Kusá hora (15 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!