Filipovické louky / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Filipovické louky o rozloze 2,19 ha se nachází v těsném sousedství obce Filipovice, jinak též zhruba 7 km jižně od města Jeseníkv okrese Jeseník. Předmět ochrany: Lokalita s regionálním ekologickým, vědeckým i estetickým významem, slouží k ochraně ohrožených druhů rostlin a živočichů vázaných na podmáčené prameništní louky a jejich stanoviště. Udávaná nadmořská výška je od 680 do 695 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 8.11. 1990 s platností od 8.11. 1990 (vyhláška 1990-11-08-vyhláška, Okresní národní výbor Šumperk). Poté ještě došlo k 2 přehlášením: 20.12. 2000 s platností od 10.2. 2001 (vyhláška 2000-12-20-2/2000, Správa CHKO Jeseníky), 13.4. 2007 s platností od 1.5. 2007 (vyhláška 2007-04-13-96/2007 Sb., Ministerstvo životního prostředí). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Hrubý Jeseník (97), geomorfologická jednotka: Hrubý Jeseník (IVC7), CHOPAV: Jeseníky (5).

Jedná se o hezkou horskou louku v severním svahu s jednou větší tůní uprostřed a několika menšími tůňkami vůkol. Louka se jeví sekaná a tůně čištěné. Poklidné prostředí pod vyšším vrcholkem Jeseníků, Točníkem je doslova stvořené pro vyčištění duše od civilizačního balastu. Po samotné louce se pro její mokrost nedá tak snadno jít a už vůbec ne suchou nohou, to však na kráse rozhodně neubírá. Hezký potůček dole, přítok Keprnického potoka se přirozeně klikatí a jeho voda je průzračná. Pro hledající klidu je to místo příhodné k návštěvě.


Tůňky uprostřed Filipovické louky a ojedinělý smrk.
1
Maličkatá tůňka uprostřed louky, které trvání závisí na okolním mokru.
2
Průzračná voda v luční tůni.
3
Domy obce Filipovice za Filipovickou loukou.
4
Hezká luční tůně na severní straně chráněného území.
5
Malý potůček přibírá ještě menší vlásečnici, která stéká z louky a hlídací pes všechno jistí.
6
Odraz slunečních paprsků v horském potoce na pokraji lesa pod Filipovickou loukou.
7
Přirozená kaskáda na horském potoce.
8
Horský potůček pod Filipovickou loukou.
9
Horský potůček přitéká z Filipovické louky do lesa.
10
Petrklíče a blatouchy na Filipovické louce.
11
Květy se zjara mají k světu.
12
Pupava se vyjímá barvou i tvarem.
13
Filipovická louky v severozápadní části.
14
Dvojí barva Filipovické louky.
15
Již zjara je tůň uprostřed Filipovické louky poměrně dost zarostlá žabincem.
16
Detail tůně uprostřed Filipovické louky.
17
Tůn uprostřed Filipovické louky krátce po vyčištění.
18
Tůn uprostřed Filipovické louky ve tvaru fazole.
19
Návrší Bršť je z Filipovické louky hezky vidět.
20
Když v nížině již vše raší, na horách se teprve objevují pupeny.
21
Filipovická louka s tůňkou a osamělým smrkem, v pozadí návrší Bršť.
22
Západní cíp chráněného území.
23
Úřední cedule nám jasně říká, že jsme u Filipovické louky.
24
Silnice na konci vsi Filipovice tvoří jižní hranici chráněného území.
25

Počet fotografií: 25 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:44:54 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Borek u Domašova (4 km) | Františkov (9 km) | Niva Branné (9 km) | Pod Slunečnou strání (10 km) | Jeskyně Na Pomezí (10 km) | Přemyslovské sedlo (10 km) | Pasák (10 km) | Rejvíz (11 km) | Chebzí (12 km) | Píšťala (15 km) | Vodopády Stříbrného potoka (15 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!