Geologické varhany / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Geologické varhany o rozloze 0,76 ha se nachází zhruba uprostřed trojúhelníku mezi obcemi Mladeč, Měrotín a Měník asi 6 km na západ od města Litovel v okrese Olomouc. Předmět ochrany: Krasový tvar kuželovitého typu v počátečním stadiu vývoje, který vznikl v tropickém teplém a vlhkém podnebí třetihor. Na lokalitě jsou i zbytky usazenin vzniklých místním zvětráváním a usazenin, které sem byly přemístěny z okolí vodním odnosem. Devonské vápence jsou zde rozčleněny ve vypuklé tvary nízkých kuželů, mezi kterými jsou korytovité, vanovité a mísovité smíšeniny, které přecházejí ve svislé dutiny a štěrbiny. Udávaná nadmořská výška je od 274 do 280 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 17.3. 1981 (vyhláška 1981-03-17-vyhláška, Severomoravský krajský národní výbor Ostrava). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Bouzovská pahorkatina (71a), geomorfologická jednotka: Zábřežská vrchovina (IVC1).

Lze tu s čistým srdcem prohlásit, že takové místo téměř za návštěvu nestojí, přestože je dobře přístupné jak po silnici, tak po železnici. Snad jen znalec, který přesně ví, co hledá, tu může to své také nalézt.


Jeden by ani neřekl, že za křižovatkou leží chráněné území.
1
geologické varhany leží vpravo, vedle silnice.
2
Jen ochranná cedule nás přesvědčí, že jde o chráněné území.
3
Bujná zeleň již dávno překryla varhany.
4
Tato čelist jistě není z pravěku.
5
Kvítko takové je tu pro okrasu.
6
Pozůstatky lidské činnosti tu jsou v takové spíše nehezké podobě.
7
Fádní prostředí tohoto místa dokážou květiny aspoň malinko oživit.
8
Že by vrstvy na kameni tomto připomínaly varhany?
9
Zatopená důlní propadlina je nejnižším místem tohoto chráněného území.
10
Jak vidno, hladina vody tu kolísá.
11
I to vrstvení je už špatně vidět.
12
Skalní puklina může skrývat nejedno nebezpečí.
13
Uschlá olše mezi živými.
14
Bobulky dodají barvu fádnímu okolí.
15
Svahy jsou tu dosti prudké, ale porostlé, tak se dají zdolat.
16
Planá jablka spíše dokreslují zapomenutost a opuštěnost místa.
17
Ostružiny na okrajích dokáží nasytit hladového poutníka, ale jen tak trošku.
18
I chráněná území si někteří lidé pletou s místem pro vysypání odpadů.
19
Zlatobýlu je tu tolik, jako by to bylo spíše rumiště.
20

Počet fotografií: 20 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:27:29 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Třesín (do 1 km) | Pod Templem (2 km) | Hejtmanka (2 km) | Novozámecké louky (3 km) | U Zámecké Moravy (3 km) | Vrapač (3 km) | Malá Voda (4 km) | Za mlýnem (4 km) | U Senné cesty (4 km) | Kačení louka (5 km) | U přejezdu (5 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!