Habrov / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Habrov o rozloze 20,60 ha se nachází v severním sousedství obce Topol, zhruba 3 km severovýchodně od města Chrudim v okrese Chrudim. Předmět ochrany: Ochrana vzácných teplomilných rostlinných společenstev (lilie zlatohlavá, dymnivka dutá, sasanka hajní aj.) v hajním dubohabrovém porostu, doplněném na okrajích doprovodnými lemy keřů, lučními enklávami i mokřadními stanovišti. Území je bohaté na výskyt různých druhů bezobratlých i obratlovců. V jižní části památkově chráněné pravěké hradiště z konce neolitického období. Udávaná nadmořská výška je od 240 do 287 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 5.11. 1948 (vyhláška 1948-11-05-vyhláška, Ministerstvo školství, věd a umění). Poté ještě došlo k 2 přehlášením: 29.4. 1996 s platností od 29.4. 1996 (nařízení 1996-04-29-4/96, Okresní úřad Chrudim), 13.4. 2007 s platností od 1.5. 2007 (vyhláška 2007-04-13-96/2007 Sb., Ministerstvo životního prostředí). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Pardubické Polabí (15c), geomorfologická jednotka: Svitavská pahorkatina (VIA3).

Jedná se o malý les v severní stráni s archeologickým nalezištěm slezsko - platěnického hradiště. Les samotný je spíše dost hustý, pokud se týče křoví. Vedou tudy pěšiny, dá se tu hezky chodit po nich. Celé území rozděluje skomírající železniční trať na trase Chrudim - Moravany. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: konvalinka vonná, dymnivka dutá, lilie zlatohlávek, bukvice lékařská, jehlice trnitá, ocún jesenní, bradáček vejčitý. Z živočišných druhů jsou uváděni: bělásek řeřichový, otakárek fenyklový, strakapoud velký, drozd zpěvný, veverka obecná, ještěrka obecná. Přístup sem je poměrně solidní, ale jen po silnici. Vlaková zastávka Topol se sice nachází uvnitř chráněného území, ale byla již zrušena. Je to tu takové klidné a milé, má smysl sem zavítat.


Úřední a informační cedule v severozápadní části chráněného území nad zrušenou železniční zastávkou Topol.
1
Severní část chráněného území, vzadu za polem stromy lemují řeku Chrudimku.
2
Severní výhled z Habrova, ta řada stromů lemuje řeku Chrudimku.
3
Úřední a informační cedule v severní části chráněného území.
4
Kouzlo lokální železniční tratě v Chrudimě do Moravan poněkud vadne, doba je dynamická, žádá dynamických tratí mezi dynamickými, tedy velkými městy a vše je tak dynamické, že se vytrácí potřeba mít osídlen prostor mezi těmi dynamickými městy.
5
Dvojice modřínů ční z křovinného podrostu.
6
Trať bylo třeba vést po vrstevnici a tak přetíná lesík.
7
Uštípnutá větev zůstala na zemi.
8
Za uštípnutou větví a železniční tratí Chrudim – Moravany ještě pokračuje chráněné území Habrov.
9
Štíhlý a vysoký buk.
10
Nebeský průzor mezi buky a jejich mladými listy.
11
Bříza s velice vrásčitou kůrou.
12
Návrší v Habrově, to je dnes malá louka.
13
Souška břízy se vyjímá vedle živého dubu.
14
Luční průchod.
15
Trs pampelišek odkvetlých s jednou malou rozkvetlou.
16
Silně vonící květy hlohu.
17
Louka v Habrově za listy habrů.
18
Je zajímavé, že uprostřed chráněného území a daleko od dosahu motorových vozidel, najdeme i hromadu odpadu! Kdo jen bere ohled na to, že informační cedule k chráněným územím Pardubického kraje nám říkají, že ochrana přírody je jedním ze základních projevů slušného člověka? Lze pochybovat o tom, že ten, kdo sem vyhodil tyto kartonové role, se považoval za neslušného člověka. Tak kde se tedy stala chyba?.
19
Vzdálený pohled na chráněné území Habrov ze severní strany od řeky Chrudimky.
20

Počet fotografií: 20 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:47:32 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Ptačí ostrovy (3 km) | Na skalách (7 km) | Hrobka (8 km) | Farář (9 km) | Strádovské Peklo (11 km) | Krkanka (12 km) | Kaštanka (14 km) | Boršov u Litětin (14 km) | Bažantnice v Uhersku (14 km) | Baroch (15 km) | Stráň u Trusnova (15 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!