Heraltický potok / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Heraltický potok o rozloze 13,71 ha se nachází v západním sousedství obce Zadky, při silnici I/11 mezi městy Horní Benešov a Opava v okrese Opava. Předmět ochrany: Mokřadní biotop s vysokou krajinářskou hodnotou. Udávaná nadmořská výška je od 392 do 394 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 8.10. 1991 s platností od 1.11. 1991 (vyhláška 1991-10-08-vyhláška, Okresní úřad Opava). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Opavská pahorkatina (74b), geomorfologická jednotka: Nízký Jeseník (IVC8).

Jedná se o malé lužní území, kde je ponechána volnost přirozenému působení vodního toku, jakož i povětrnostním vlivům. Informační cedule uvádí výskyt těchto zástupců rostlinné říše: vrba bílá, vrba křehká, vrba popelavá, orsej jarní, dymivka dutá, ostřice ostrá, tužebník jilmový, zblochan vodní, chmel otáčivý a ptačinec bahenní. Ze zástupců živočišné říše jsou pak uváděni: moták pochop, ostříž lesní chřástal polní, chřástal kropenatý, cvrčila říční, cvrčilka zelená, strnad rákosní, hýl rudý, čolek obecný, čolek velký, ještěrka živorodá a užovka obojková. Pro milovníky lužních krás lze doporučit toto místo k návštěvě. Dá se sem dostat snadno, ale po vlastním území je již pohyb poměrně náročný.


Pohled na severní okraj chráněného území přes silnici I/11.
1
Husté rákosí na západní straně chráněného území.
2
Mokřad ve své jarní kráse.
3
Popadané mechem obrostlé vrby na jarním Slunci.
4
Mech postupně ničí svého hostitele, v tomto případě padlou vrbu.
5
v sevření pobřežních dřevin.
6
Jarní Slunce se odráží v hladině Heraltického potoka.
7
Mohutná lužní vrba je napadena mechem.
8
Větrem zlomená, choroši a mechem napadená vrba.
9
Heraltický potok si cestu malým luhem dokáže vždycky prorazit.
10
Kořeny vrb bojují o své místo na světě s Heraltickým potokem v malém luhu.
11
Zajímavý meandr Heraltického potoka.
12
Ptačí budka na lužní olši jistě bude mít svého nájemníka.
13
Slepé rameno Heraltického potoka má hladinu nepropustnou již na jaře, ještě dřív, než se plně rozvine listí.
14
Poklidné prostředí luhu o obce Zadky.
15
Chatrná dřevěná lávka přes Heraltický potok.
16
Jmelí poměrně silně parazituje na svém hostiteli a postupem času jej ničí.
17
Vodní plocha v nitru chráněného území Heraltický potok.
18
Detail paty vrby, která je z části již nahlodaná vnějšími vlivy.
19
Prudší úsek Heraltického potoka.
20
Ulomená topolová větev s umírajícím parazitem, totiž jmelím.
21
Husté chomáče jmelí již žijí na dohasínajícím hostitelem, v tomto případě topolem.
22
Mokrá louka se mění v husté rákosí.
23
Zajímavě zlomená vrba si dále žije svým životem.
24
Pohled na chráněné území z jižní strany od silnice ve směru Jamnice - Zadky.
25

Počet fotografií: 25 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:35:49 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Hořina (5 km) | Hůrky (7 km) | Úvalenské louky (7 km) | Hvozdnice (8 km) | Otická sopka (8 km) | Odkryv v Kravařích (15 km) | Staré hliniště (17 km) | Koutské a Zábřežské louky (20 km) | Hranečník (27 km) | Vrásový soubor v Klokočůvku (28 km) | Dařenec (30 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!