Hluchov / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Hluchov o rozloze 6,44 ha se nachází při pravém břehu řeky Labe na území města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav v okrese Praha východ. Předmět ochrany: Zbytek lužního lesa s typickými zástupci fauny a flóry lužních lesů (vegetace – jarní efemery, ve stromovém patře dub letní, lípa srdčitá, olše lepkavá aj., zvířena – xylofágní a teplomilní bezobratlí, datlovití ptáci, pěvci – slavík obecný, netopýrovití aj.). Udávaná nadmořská výška je od 169 do 171 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 22.9. 1995 s platností od 1.11. 1995 (nařízení 1995-09-22-2/1995, Okresní úřad Praha-východ). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Všetatské Polabí (11a), geomorfologická jednotka: Středolabská tabule (VIB3).

Jedná se o zbytek lužního lesa, protkaný cestami, s velkou tůní na své severní straně. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: dub letní, lípa malolistá, javor mléč, ropol černý, topol bílý, jilm vaz, jilm habrový, olše lepkavá, dymivka dutá, křivatec žlutý, sasanka pryskyřníková, česnek medvědí, netýkavka malokvětá a kopřiva dvoudomá. Z živočišných druhů pak slavík obecný.


Cesta přes chráněné území od Brandýsa nad Labem.
1
Cesta k Labi.
2
Na téměř uschlém dubu ještě bojují o život poslední větévky.
3
Foukalo až moc a stačilo zranění...
4
Jižní hranici chráněného území tvoří řeka Labe, tedy zde plavební komora.
5
Jedna informační cedule je stará pobledlá a ta druhá zas počmáraná.
6
Mezi duby.
7
Duby jsou tu krásné.
8
Snímek jako z luhu.
9
Slunce prosvítá mezi habry.
10
Mostek přes potok, který ústí do velké tůně.
11
Potok, který teče přes chráněné území.
12
Stulíky pokrývají vodní hladinu.
13
Skrytý pohled přes tůň na most silnice z Brandýsa nad Labem do Staré Boleslavi.
14
Cesty jsou tu poměrně udržované a také využívané k procházkám a ke sportu.
15

Počet fotografií: 15 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:22:52 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Černý orel (3 km) | Lipovka - Grado (7 km) | Hrbáčkovy tůně (9 km) | Jiřina (9 km) | Písčina u Tišic (12 km) | Vrť (14 km) | Pražský zlom (14 km) | Černínovsko (15 km) | Písčina u Tuhaně (16 km) | Mydlovarský luh (18 km) | Kelské louky (19 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!