Holásecká jezera / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Holásecká jezera o rozloze 12,31 ha se nachází na západním okraji brněnské městské části Holásky, jižně od dálnice D1 v okrese Brno-město. Předmět ochrany: Výrazný krajinný prvek a unikátní lokalita z hlediska výskytu některých druhů obojživelníků, hnízdiště ptáků a refugium zvěře. Udávaná nadmořská výška je od 192 do 195 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 10.12. 1987 s platností od 1.1. 1988 (vyhláška 1987-12-10-vyhláška, Národní výbor města Brna). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Dyjsko-svratecký úval (18a), geomorfologická jednotka: Dyjsko-svratecký úval (VIIIA1).

Jedná se o soustavu průtočných rybníků,zde zvaných jezer Opleta, Mateční, Lávka, Kocábka, Strakovo, Plavecké, Ledárenské, Roučkovo, Kmuníčkovo, Typfl a Kašpárkovo, vše na malém náhonu s minimálním průtokem vody. Za severní hranicí se pak nachází Balbínův pramen. Po celém úseku spatříme lužní prvky, netýkavku, olše, vrby, topoly a spoustu křoví nahodile prořezaného. V některých místech se hladina pokrývá žabincem, jinde, zejména na větších nádržích zůstává čistá. Je zde plno možností rybaření, místy i koupání. Nedaleko protéká řeka Svitava. Celkově je to pěkné a zajisté má hluboký smysl sem zajít.


Zapadající Slunce pozorované nedaleko chráněného území.
1
Klesající Slunce za alejí u cesty na Přízřenice, vlevo chráněné území.
2
Hraniční znak chráněného území Holásecká jezera na dubu.
3
Zapadající Slunce za křovím a cesta na Přízřenice.
4
Seno a strouha, dále pak pšeničný lán.
5
Oblouk silnice k Holáseckým jezerům nedaleko křížku.
6
Křížek u Holáseckých jezer.
7
Silnice od Holásek na Přízřenice.
8
Průchod cesty přes lužní pás.
9
Poněkud skrytá úřední cedule k chráněnému území.
10
Sušící se seno na břehu Holáseckých jezer.
11
Zpevněný břeh jezera Opleta.
12
Jezero Opleta je vlastně rybník.
13
Jihozápadní cíp jezera Opleta.
14
Rozčeřená hladina jezera Opleta.
15
Pěšina u jezera Strakovo.
16
Západní hranice hranice chráněného území za jezerem Strakovo.
17
Topol kultivar u Holáseckých jezer.
18
Domeček v nitru topolu jako vysoustružený.
19
Statný topol mezi konkurenčními porosty.
20
Pěšina mezi rákosy, jinak též mezi Strakovým a plaveckým jezerem.
21
Stín na jezeře z obou stran.
22
Paprsek nad pěšinou mezi Strakovým a plaveckým jezerem.
23
Polámané vrby a informační cedule.
24
Uhynulý cejn mezi plátky žabince.
25
Dub u Holáseckých jezer.
26
Plavecké jezero v předletním podvečeru.
27
Holásky a odpočinek na břehu Plaveckého jezera.
28
Lužní pohled na Holásecká jezera.
29
Plavecké jezero je jedno z více Holáseckých jezer.
30
Ledárenské jezero zpola žabincem zakryté.
31
Žabinec na hladině Ledárenského jezera.
32
Padlý kmen topolu se rozkládá na hladině Ledárenského jezera.
33
Padlý kmen topolu coby lávka.
34
Flekatá hladina Roučkova jezera.
35
Roučkovo jezero se k severu postupně zužuje.
36
Velký lomový kámen na břehu Roučkova jezera.
37
Padlý akát se rozkládá na hladině Roučkova jezera mezi žabincem.
38
Na hladinu Roučkova jezera dopadají občasní sluneční paprsky.
39
Prostupy mezi žabincem svědčí o mírném průtoku přes Roučkovo jezero.
40
Lavička na akátu u Roučkova jezera.
41
Slunce za pobřežní olší u Roučkova jezera.
42
Ulice Ledárenská v Holáskách je souběžná s Holáseckými jezery.
43
Severní okraj Roučkova jezera, jehož hladina je pokryta žabincem.
44
Prudké letní Slunce se odráží v hladině jezera Typfl mezi dubovými porosty.
45
Rybářský flek u jezera Typfl.
46
Rozpadající se máchadlo u jezera Typfl.
47
Slunce v hladině Typflu mezi pobřežní travou a odrážející se horní hranou stromů.
48
Jezero Typfl od severu k jihu.
49
Zkroucený kmen vrby v Typflu.
50
Polosuchá olše na břehu Typlu.
51
Vyústění průtočné trubky do jezera Typfl, vedoucí z jezera Kašpárkovo.
52
Cesta mezi jezery Typfl a Kašpárkovo (vpravo).
53
Polozapomenutý cíp jezera Kašpárkovo.
54
Znak vnější hranice a úřední cedule u cesty mezi jezery Typfl a Kašpárkovo.
55
Prosluněné rostoucí listy v temném lužním prostředí Holáseckých jezer.
56
Balbínův pramen na sever od Kašpárkova jezera.
57
Balbínův pramen krásou nevyniká.
58
Balbínův pramen a altán v jeho blízkosti.
59
Altán v blízkosti Balbínova pramene.
60

Počet fotografií: 60 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:04:40 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Rájecká tůň (do 2 km) | Černovický hájek (do 2 km) | Velké Družďavy (4 km) | Bílá hora (5 km) | Stránská skála (5 km) | Červený kopec (5 km) | Andělka a Čertovka (6 km) | Velký Hájek (6 km) | Návrší (7 km) | Horka (7 km) | Kamenný vrch (8 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!