Holubovské hadce / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Holubovské hadce o rozloze 15,54 ha se nachází ve východním sousedství obce Holubov, jinak též mezi městy Český Krumlov a České Budějovice v okrese Český Krumlov. Předmět ochrany: Ochrana reliktních borů a význačných společenstev na hadcovém substrátu. Udávaná nadmořská výška je od 455 do 501 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 29.12. 1972 s platností od 20.3. 1973 (výnos 1972-12-29-18.767/72, Ministerstvo kultury ČSR). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Křemžské hadce (37k), geomorfologická jednotka: Šumavské podhůří (IB2).

Dalo by se říci, že se jedná o svahy nad Křemžským potokem, po pravém břehu převážně smrkový, po levém břehu převážně borový. Informační cedule tu uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: borovice lesní, metlička křivolaká, silenka nadmutá, bělozářka větevnatá, zvonek klubkatý, sleziník hadcový, hvozdík kartouzek hadcový. Z živočišných druhů je uváděna užovka hladká. Přes chráněné území vede naučná stezka Třísov - Dívčí kámen - Holubov. Je tu velice hezky a bystrým očím neuniknou ani detaily, kterých tu lze spatřit spoustu. V každém případě se dá doporučit k návštěvě.


Křemžský potok rozděluje chráněné území Holubovské Hadce od západu na východ.
1
Křemžský potok má veliký spád.
2
Na pravém břehu Křemžského potoka má lesní stráň prudký spád.
3
Kořeny smrku prolézají mezi uvolněnými kameny a trochu ten svah zpevňují.
4
Smrk se klesajícímu svahu přizpůsobil.
5
Pohled z prudkého srázu do Křemžského potoka.
6
Ohnutý pahýl po svahovém smrku.
7
Mechové zátiší v prudkém svahu na pravém břehu Křemžského potoka.
8
Pukliny v prudkém svahu mezi kameny a kořeny smrků by mohly dávat úkryt hadům, ale na severním svahu to tak žhavé nebude.
9
Slunce proráží svými paprsky mezi borovicemi na hraně pravobřežního svahu nad Křemžským potokem.
10
Malá vodní elektrárna na levobřežním náhodu Křemžského potoka.
11
Padlá borovice míří svou špicí dolů.
12
Houbařské zátiší na jižním svahu.
13
Sluncem osvětlený mechový flek.
14
Hadcový stupínek obrostlý mechem.
15
Loupežnický pohled dolů ze svahu na cestu mezi Holubovem a Dívčím kamenem.
16
Borovice a kamen zpevňují jižní svah.
17
Mechovou hranu prozrazuje stín.
18
Upadlá větev může při troše fantazie připomínat jelení paroh.
19
O tom, že les vůkol je borový, nemůže být pochyb, borové šišky jej prozrazují.
20
Pařez obrostl mechem a z mechu vyrazilo borůvčí.
21
Některé borovice jsou přímé, sem tam nějaká ohnutá.
22
Na jižním svahu nad hadcovými skalami rostou borovice podobné jedna druhé.
23
Poranění borovice překonala, ale jizva zůstala pořádná.
24
Uschlá borovice stojí a stěží by byla rozeznat za šera od živých.
25
Úřední cedule na východní straně chráněného území.
26
Skalní puklina v hadci.
27
Skalní kvítí na hadcích.
28
Vypadá to, jako by pařez byl přilepený k hadci.
29
Hadce mohou mít někdy velice hezké tvary.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:42:13 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Dívčí kámen (do 2 km) | Mokřad u Borského rybníka (do 2 km) | Bořinka (2 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!