Holý kopec / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Holý kopec o rozloze 91,96 ha se nachází necelých 5 km západně od obce Buchlovice v okrese Uherské Hradiště. Předmět ochrany: Zachování lesního komplexu přirozených doubrav a bučin s bohatou škálou lesních typů a vzácnými druhy flóry a fauny. Jde o jediné lesní území v Chřibech s perspektivou vývoje v lesní společenstvo s autoregulačními procesy pralesního ekosystému. Udávaná nadmořská výška je od 380 do 540 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 6.10. 1975 s platností od 14.11. 1975 (výnos 1975-10-06-16.235/75, Ministerstvo kultury ČSR). Poté ještě došlo k 3 přehlášením: 7.7. 1999 s platností od 22.7. 1999 (nařízení 1999-07-07-3/1999, Okresní úřad Uherské Hradiště), 22.11. 2000 s platností od 22.11. 2000 (vyhláška 2000-11-22-432/2000 Sb., Ministerstvo životního prostředí), 13.4. 2007 s platností od 1.5. 2007 (vyhláška 2007-04-13-96/2007 Sb., Ministerstvo životního prostředí). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Chřiby (77c), geomorfologická jednotka: Chřiby (IXB3).

Jedná se u území, pokrývající přes polovinu stejnojmenného vrcholu v Chřibech. Navzdory svému názvu je Holý kopec téměř celý zalesněný. Většinu stromů pak tvoří buky. Od východu k západu vede přes Holý kopec schůdná pěšina a je sem tedy solidní přístup. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: sněženka podsněžník, árón východní, okrotice bílá, Z živočišných druhů jsou uváděni:, batolec červený, ostruháček březový, martináček bukový, přástevník kostivalový, tesařík alpský, mlok skvrnitý, ještěrka živorodá, strakapoud bělohřbetý, lejsek malý, holub doupňák, roháček jedlový. Je tu velice hezky a nejenom výhledy do okolí jsou motivem k návštěvě tohoto překrásného místa, kde již neprobíhají lidské zásahy.


Jižní strana Holého kopce, tak, jak je vidět od Maršavy.
1
Úřední a informační cedule na jižní hranicí chráněného území a za ní pařezové sedátko.
2
Asfaltová lesní cesta podél jižní hranice chráněného území Holý kopec.
3
Večerní modré okénko na nebesích mezi zelenými stromy.
4
Pohled do koruny statného dubu.
5
Večer již padá a stín nad lesy stoupá.
6
Pod Holým kopcem jsou Sluncem osvětleny již jen horní polovičky smrků.
7
Sluncem prosvětlené listy nad jižní cestou na Holý kopec.
8
Nahoře ještě sluneční paprsky zalévají kopec, ale dole se již stín stává stále temnější.
9
Kamenná miska pod vrcholem Holého kopce.
10
Pod vrcholem Holého kopce již můžeme spatřit široké okolí.
11
Z pod vrcholu Holého kopce je dobře vidět na hrad Buchlov.
12
Natěrači natírali pod Holým kopcem a zanechali po sobě odpad.
13
Úřední a informační cedule k chráněnému území Holý kopec z východní strany.
14
Pěšina dolů z Holého kopce na východ.
15
Holý kopec není tak holý, jak je zván, na jeho vrcholu roste spousta buků.
16
Večerní jihovýchodní pohled z Holého kopce.
17
Večerní Slovácko zalité slunečními paprsky.
18
Choroš na ležícím bukovém kmeni.
19
Bukový pahýl pod vrcholem Holého kopce.
20
Výhled na Staré Město a Uherské Hradiště z pod vrcholu Holého kopce.
21
Hrad Buchlov přiblížený z Holého kopce.
22
Pěšina po hřebeni pod vrcholem Holého kopce.
23
Triangulační bod na vrcholu Holého kopce.
24
Slunce se schovává stále níže a níže mezi buky na vrcholu Holého kopce.
25
Severní stráň Holého kopce je krátce osvětlena zapadajícím Sluncem.
26
Taková malá hřebenovka na Holém kopci.
27
Slunce proniká na severním svahu Holého kopce jen částečně.
28
Na vrcholu Holého kopce.
29
Pohled do koruny krásného buku na vrcholu Holého kopce.
30
Zapadající Slunce si razí cestu mezi buky na vrcholu Holého kopce.
31
Slunečný ostrůvek na vrcholu Holého kopce.
32
Slunce se mezi buky již dotýká země.
33
Sluncem osvětlená pata zdeformovaného buku na vrcholu Holého kopce.
34
Jižní výhled přes bukový pahýl z vrcholu Holého kopce.
35

Počet fotografií: 35 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:51:35 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Maršava (do 2 km) | Barborka (2 km) | Břestecká skála (4 km) | Stará Hráz (4 km) | Kazatelna (4 km) | Smutný žleb (5 km) | Kozel (5 km) | Medlovický lom (6 km) | Koukolky (6 km) | Máchova dolina (7 km) | Nazaret (7 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!