Hořečky / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Hořečky o rozloze 0,58 ha se nachází na česko-polské hranici zhruba 4 km na východ od obce v okrese Rychnov nad Kněžnou. Předmět ochrany: Biotop hořečku českého (Gentianella bohemica Skalický), chráněné rostliny podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., zařazené zde do skupiny kriticky ohrožených druhů. V současné době se jedná o jedinou lokalitu tohoto druhu v Orlických horách. Udávaná nadmořská výška je od 880 do 950 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 1.11. 1994 s platností od 30.11. 1994 (vyhláška 1994-11-01-1, Správa CHKO Orlické hory). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Orlické podhůří (59), geomorfologická jednotka: Orlické hory (IVB2), CHOPAV: Orlické hory (11).

Jedná se menší horskou louku s bohatými porosty hořečkua a bohyšek. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: hořeček mnohotvarý český, chrpa parukářka, voskovka granátová. Je lépe přístupná z polské strany, kde je u horské silnice zvané Autostrada Sudecka. Z českého území se sem dá dostat spíše nenápadnou odbočkou z Knížecí cesty od Čihalky. Dá se říci, že je zde velice hezky, což jistá část návštěvníků dokáže ocenit.


Silniční odpočívadlo v sousedství chráněného území na polském území.
1
Hořečky to je vlastně taková louka s úředními cedulemi na hranici Česká republika – Polsko.
2
Pěšina mezi borůvčím a bohyškami.
3
Přehledná louka Hořečky.
4
Hořečky to jsou také bohyšky.
5
Pohled z křovin na louku.
6
Bohyšky u borůvčí.
7
Hranice chráněného území Hořečky je zčásti také státní hranicí.
8
Mladé a starší jehličí.
9
Malý potůček v sousedství chráněného území Hořečky.
10
Poněkud skrytá vnější hraniční značka chráněného území Hořečky.
11
Bahnitý potůček v horách není až tak častý.
12
Potůček v sousedství chráněného území Hořečky.
13
Vnější hraniční značka chráněného území na buku.
14
Mladý padlý buk přes bahnitý potůček.
15
Oblouk lesního bahnitého potůčku na kraji lesa.
16
Přímý buk na kraji lesa.
17
Čnející křemen z pod mechu.
18
Úřední a informační cedule k chráněnému území Hořečky v jednom z jeho cípů.
19
Pohled přes Hořečky až do Polska.
20
Chráněné území Hořečky přes česko – polský hraniční mezník.
21
Jedna z kombinovaných úředních a informačních cedulí k chráněnému území Hořečky.
22
Hraniční pěšina.
23
Kompost z posekaných Hořeček.
24
Bohyška v Hořečkách.
25
Bohyšky v Hořečkách.
26
Nádherný žlutý květ na Hořečkách.
27
Vnější hranice chráněného území označená na sloupku.
28
Pohled z Hořeček přes hraniční ceduli na svodidla silnice v Polsku.
29
Severozápadní cíp Hořeček.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:08:09 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Pod Vrchmezím (do 2 km) | Sedloňovský vrch (4 km) | Bukačka (4 km) | Rašelina (7 km) | Hraniční louka (7 km) | Jelení lázeň (7 km) | Velká louka (7 km) | Trčkov (8 km) | Kačenčina zahrádka (8 km) | Trčkovská louka (8 km) | Bedřichovka (10 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!