Hradní kopec Litice / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Hradní kopec Litice o rozloze 6,39 ha se nachází na vysokém skalním meandru Divoké Orlice, v okolí hradu Litice nad Orlicí, v okrese Ústí nad Orlicí. Předmět ochrany: Porost jedle, buku a javoru do 30 let kol ruiny hradu. Udávaná nadmořská výška je od 360 do 444 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 31.12. 1933 (výnos 1933-12-31-výnos, Ministerstvo školství a národní osvěty). Poté ještě došlo k 1 přehášení 7.11. 1953 (výnos 1953-11-07-výnos, Ministerstvo kultury). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Žambersko (63a), geomorfologická jednotka: Podorlická pahorkatina (IVB3), CHOPAV: Východočeská křída (17).

Jedná se o hezké území, patřící do kategorie hradních, většinou jde o prudké svahy, ale zde vede krátká hřebenovka od hradu až k vyhlídce nad jez na Divoké Orlici. Zejména na této trase lze spatřit hezké přírodní scenérie, zejména uchycení kořenů ve skalách. Území stojí za návštěvu tím více, že ji lze spojit také s prohlídkou hradu v době jeho otevření v sezóně.


Když není sníh, je hrad v Liticích dobře vidět cestou od nádraží.
1
Hradní svah je chráněným územím.
2
Zimní Slunce již n ochrannou ceduli nedosahuje.
3
Cesta podél levého břehu Divoké Orlice pod jezem a pod hradním kopcem.
4
Přemostěná Divoká Orlice pod hradním kopcem tu má dočasně ubrán průtok.
5
Jez na Divoké Orlici pohledem ze hradního kopce.
6
I v zimě tu můžeme spatřit více barev, třeba od listí zimního dubu, břízy, mechu a jehličí.
7
Takové kořání zaujme.
8
Poloha tohoto pařezu je přirozená, hradní kopec postupně ubývá.
9
Nádherná borovice si drží barvu po celý rok.
10
Přesnost musí být.
11
Na hradním kopci je to taková kratičká hřebenovka.
12
Smrkový kořen si našel cestu k životu mezi skalami.
13
Pohled na smrk přes jeho vzdušné kořeny.
14
Na západní stranu je to tu stejně ostrý sešup jako na stranu východní.
15
Zeleň mechu oživí nevýrazné únorové barvy naprosto dokonale.
16
Když v únoru Slunce svítí, ještě to neznamená kvítí, náladu však dobrou ano, ať je večer nebo ráno.
17
Pohled z koruny buku na jeho kořání.
18
Takováto hřebenovka by byla za špatné viditelnosti dosti nebezpečná.
19
Přírodně průmyslový pohled z hradního kopce.
20
Hřebenovka je na jednom místě poněkud přerušená.
21
Litický hrad odspodu z jižní strany.
22
Jen málokterá přírodní památka se může pochlubit tím, že tu najdou úlevu dámy i pánové vedle sebe a není to v obyčejných budkách.
23
Hrad Litice nad Orlicí založili koncem 13. století Drslavici, pro nás je nyní podstatná ta informace, že leží uprostřed přírodní památky.
24
Jiřík z Poděbrad se asi takto v době, kdy byl majitelem hradu dívat nemohl, to byl hrad zajisté v mnohem lepším stavu.
25
Jiřík z Poděbrad hrad Litice zásadně přestavěl.
26
Z hradu se díky usilovné péči poměrně dost zachovalo.
27
Podél hradního příkopu vede naše hřebenovka.
28
Hradní příkop v zimním Slunci.
29
Tak tudy do hradu přicházejí spořádaní návštěvníci.
30
Litické hradní nádvoří.
31
Na severovýchodní straně je nejvyšší podhradí již poměrně fádní.
32
Na severovýchodní části obranné zdi.
33
Hrad Litice, věž vypadá po opravách velice zachovale.
34
Přístupová cesta k litickému hradu v zimě zeje prázdnotou.
35
Pohled z litického hradu na severovýchod, na kamenolom.
36
V půli horní části přístupové cesty k hradu.
37
Hezká dřevěná zvonička pod hradem se nachází u přístupové cesty.
38
Divoká Orlice tvoří, či spíše tvořila přirozenou ochranu litického hradu.
39
Hradní kopec Litice pohledem od východu, od úpatí Kletné.
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:15:08 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Modlivý důl (3 km) | Na hadovně (5 km) | Zámělský borek (5 km) | Čertův důl (5 km) | Ve slatinské stráni (6 km) | Údolí Záhorského potoka (11 km) | Kostelecký zámecký park (12 km) | Hemže-Mýtkov (12 km) | Letohradská bažantnice (12 km) | Bošínská obora (12 km) | Vstavačová louka (15 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!