Hraniční meandry Odry / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Hraniční meandry Odry o rozloze 126,02 ha se nachází severně od města Starý Bohumín, jinak též západně od obce Šunychl v okrese Karviná. Předmět ochrany: Úsek meandrujícího toku řeky Odry na česko-polské hranici od soutoku s Olší po Starý Bohumín, lužní porosty navazující na vodní tok a stále i periodické vodní plochy, evropsky významná lokalita Meandry Dolní Odry. Udávaná nadmořská výška je od 194 do 199 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 6.9. 2006 s platností od 1.11. 2006 (nařízení 2006-09-06-1/2006, Krajský úřad Moravskoslezského kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Ostravská pánev (83), geomorfologická jednotka: Ostravská pánev (VIIIB1).

Jedná se o překrásný lužní les v širším srdci soutoku řeky Odry a řeky Olše. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: topol černý, orsej jarní, křivatec žlutý, sasanka pryskyřníková, česnek medvědí, česnáček lékařský, lakušník okrouhlý, kotvice plovoucí, řečanka menší, lakušník vzplývavý, skřipinec jezerní, šmel okoličnatý, tajnička rýžovitá. Z živočišných druhů jsou uváděni: kulík říční, pisík obecný, slíďák břehový, morčák velký, strnad luční, ledňácek říční, orel mořský, bobr evropský, ropucha obecná, skokan hnědý, skokan štíhlý, skokan zelený kuňka žlutobřichá, rosnička zelená, lesák rumělkový, čolek obecný, velevrub malířský, hořavka duhová, vydra říční. Z hub jsou uváděny: smrž kuželovitý a tečovnice síťnatá. Cesty sem vedou spolehlivé, jak pro cyklisty, tak pro pěší. V každém případě stojí za návštěvu!


Úřední a informační cedule na pravém břehu řeky Odry na hrázi za starým Bohumínem.
1
Zlomená vrba na pravém břehu řeky Odry.
2
Pohled vzhůru do lužního lesa.
3
Malé Kališovo jezero.
4
Turistické rozcestí Malý Kališok.
5
Lužní cesta přes Hraniční meandry Odry.
6
Informační cedule k chráněnému území Hraniční meandry Odry.
7
Přirozená řeka Odra nikým a ničím nevázaná.
8
Zelenající habry oproti modré obloze.
9
Přirozený břeh řeky Odry se postupem času mění.
10
Potok Bajcůvka je pravobřežním přítokem řeky Odry.
11
Netýkavka žláznatá se na jaře ještě příliš neprojevuje.
12
Vypadá to, že řeka Odra je mírně svázána kamennými záhozy na obou březích.
13
Jmelí napadlo topol bílý, ten však stále žije.
14
Pěšina luhem a u ní úřední a informační cedule.
15
Cesta jarním luhem.
16
Lužní habry.
17
Lužní tůně, dalo by se říci i lužní oko.
18
Lužní porosty se na jaře postupně stávají téměř neprostupné.
19
Písník u Šunychlu.
20
Odpočívka nedaleko Šunychlu.
21
Sluncem prozářená hladina řeky Odry.
22
Perspektiva lužních habrů.
23
Romantická lavička se stolkem v kopřivách, tedy jak pro koho.
24
Mladý chmel dává najevo, že je otáčivý.
25
Topol bílý mezi okolními jasany.
26
Zeleno modrá lužní romance s hlavou zakloněnou.
27
Lužní perspektiva s topolem a habry.
28
Přímá cyklostezka na Nový Bohumín.
29
Informační cedule na levém břehu hraniční řeky Olše.
30
Napřímená řeka Olše tvoří hranici mezi Českou republikou a Polskem.
31
Srdce soutoku řeky Odry s řekou Olší (vpravo) je ostrý cíp, jakýsi výběžek České republiky.
32
Srdce soutoku řeky Odry s řekou Olší (vlevo) pohledem proti proudu obou řek.
33
Hraniční patník na nejdolnějším toku řeky Olše těsně nad odevzdáním svých vod řece Odře.
34
Větší topol bílý na soutoku řeky Odry a řeky Olše.
35

Počet fotografií: 35 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:11:02 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Černý les u Šilhéřovic II. (6 km) | Černý les u Šilhéřovic I. (7 km) | Landek (9 km) | Dařenec (11 km) | Štěpán (13 km) | Hranečník (14 km) | Turkov (15 km) | Rezavka (18 km) | Porubský bludný balvan (18 km) | Polanský les (19 km) | Přemyšov (19 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!