Hvozdnice / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Hvozdnice o rozloze 51,86 ha se nachází mezi obcemi Slavkov u Opavy a Uhlířov, zhruba 4 km na jihozápad od města Opava v okrese Opava. Předmět ochrany: Jedno z posledních bažinných území v nížinných oblastech Severomoravského kraje, s bohatým výskytem rostlinstva a živočišstva včetně geologických výtvorů. Udávaná nadmořská výška je od 270 do 290 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 27.9. 1988 s platností od 1.1. 1989 (vyhláška 1988-09-27-vyhláška, Okresní národní výbor Opava). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Opavská pahorkatina (74b), geomorfologická jednotka: Nízký Jeseník (IVC8).

Jedná se o protáhlé, vesměs lužní území, kolem potoka Hvozdnice, levostranného přítoku říčky Moravice. Lužní les na pravém břehu postupně přechází v les jehličnatý a smíšený. Nachází se zde mimo jiné tyto rostlinné druhy: topol bílý, habr obecný, modřín opadavý, smrk ztepilý, jmelí bílé a olše lepkavá. Oficiální prameny uvádí výskyt želvy bahenní. Jsou sem krásné procházky, dá se sem bez problémů jet na kole. Místo působí uklidňujícím dojmem a jistě stojí za navštívení a to nejen pro milovníky lužních krás.


Úřední cedule n severním okraji chráněného území.
1
Východní pohled na chráněné území, které se nachází až za hranicí lesa.
2
Dorůstající paseka na západním svahu.
3
Jasná zeleň opadavého modřínu kontrastuje s temnou zelení stále zeleného smrku.
4
Generační obměna trsu trávy mezi pasekou a lesní cestou.
5
Nastupující jaro ve Hvozdnici.
6
Pravobřežní slepé rameno potoka Hvozdnice, levostranného přítoku říčky Moravice.
7
Habrový pařez, poněkud vysoko uříznutý, na pravém břehu potoka Hvozdnice.
8
Malý jez na potoce Hvozdnice, dům v pozadí patří k obci Slavkov u Opavy.
9
Potok Hvozdnice s malým jezem a lesní cestou po pravém břehu.
10
Jaro se probouzí a každým dnem jej přibývá.
11
Levotočivý oblouk potoka Hvozdnice u Slavkova.
12
Modříny se mísí se smrky a společně s blankytnou modří oblohy tvoří velice živou barevnou kompozici.
13
Slunce prostupuje lužním lesem zatím silně, ale s přibývajícím listím dojde k dlouhodobému zastínění.
14
Jeden z mnoha bílých topolů ve Hvozdnici.
15
Přirozená činnost potoka Hvozdnice a na jeho levém břehu topoly bílé, napadené jmelím.
16
Topol bílý bývá častým hostitelem jmelí, nejinak tomu je i ve Hvozdnici.
17
Fotbalové hřiště ve Slavkově u Opavy v sousedství chráněného území Hvozdnice.
18
Pásová holoseč je snad ještě přijatelná, alespoň ve srovnání s plošnou holosečí nevypadá tak děsivě.
19
Sytost jarní lužní zeleně na pusté cestě ve Hvozdnici.
20
Detail smrkového pařezu ve Hvozdnici.
21
Klidná část potoka Hvozdnice u Slavkova.
22
Zvolna meandrující potok Hvozdnice u Slavkova.
23
Tento pařez si přinesl potok Hvozdnice a jen co se zvedne jeho hladina, zase jej poodnese o kousek dál.
24
Bizardní tvar a krásná jarní zeleň, tím se může pyšnit kapradí ve Hvozdnici.
25

Počet fotografií: 25 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:35:58 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Otická sopka (do 2 km) | Heraltický potok (8 km) | Odkryv v Kravařích (11 km) | Hořina (13 km) | Hůrky (14 km) | Úvalenské louky (15 km) | Koutské a Zábřežské louky (15 km) | Vrásový soubor v Klokočůvku (22 km) | Porubský bludný balvan (24 km) | Hranečník (24 km) | Staré hliniště (25 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!