Jeskyně Na Pomezí / Chráněná území


mapabod

Národní přírodní památka Jeskyně Na Pomezí o rozloze 20,60 ha se nachází při silnici mezi obcí Lipová Lázně a městem Žulová v okrese Jeseník. Předmět ochrany: Komplex jeskyní Na Pomezí se všemi podzemními a povrchovými krasovými jevy, včetně výplní jeskyní a přírodních společenstev v jeskyních, fragmenty květnatých bučin a suťových lesů a luční společenstva s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem vyhlášena EVL Rychlebské hory - Sokolský hřbet a které se nacházejí na území NPP. Udávaná nadmořská výška je od 520 do 650 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 25.5. 1965 (1965-05-25-opis, Okresní národní výbor Šumperk). Poté ještě došlo k 1 přehášení 16.6. 2010 s platností od 1.7. 2010 (vyhláška 2010-06-16-186/2010 Sb., Ministerstvo životního prostředí). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Rychlebská vrchovina (73a), geomorfologická jednotka: Hornolipovská hornatina (IVC5A).

Návštěvníka spíše zaujmou samotné jeskyně, než chráněné území nad nimi a v nejbližším okolí. I tam je však hezky, leč přístup nevalný. Porosty jsou ponejvíce smrkové vysazované, částečně původní bukové a habrové. Malé skalní průrvy a srázy nahoře moho být nebezpečné. Žijí zde vzácné druhy pavouků. Jeskyní bylo dosud objeveno kolem 1000 m a žijí v nich vrápenec malý a netopýr velký.


Administrativní budova správy jeskyně.
1
Vstup do Jeskyně na Pomezí.
2
Romantický název pro občerstvovací stanici sem zcela zapadá.
3
Nad vstupem do jeskyně se vegetace činí, ale zespoda to vidět není.
4
Kapradina ve svatováclavském Slunci.
5
Podzimní světlo je ošidné.
6
Pahýly stromů nahoře nad jeskyní.
7
Minerální olej na padlý list se sem mohl dostat jedině působením člověka, snad z motorové pily...
8
Nádherná dvojčata kryjí jeskyni shora.
9
Padlá dvojčata se již pomalu ztrácí v koloběhu života a smrti.
10
Nejspíše jde o skrytý vstup do větrací šachty do jeskyně.
11
Kolmých skalních stěn je tu dost.
12
Chtělo by se zvolat: Javor tečkovaný...
13
Kameny nad jeskyní jsou někdy dost uvolněné.
14
Balvan mechem porostlý mezi buky.
15
Zajímavé bukové kořání.
16
Malá hřebenová průrva.
17
Vítr tu nedávno oblomil bukovou větev.
18
Kořání má mezi uvolněnými kameny vždy více prostoru pro fantazii, která po čase ve výsledku vůbec nemusí vypadat jako cesta nejmenšího odporu.
19
Kolmá východní skalní stěna.
20
Člověk chce mít přesno i na nepřístupných místech, zůstává otázkou, zdali je to opravdu nutné.
21
Pozůstatky kamenné stavby.
22
Stavba tato již dávno neslouží svému účelu.
23
Lze jen domýšlet jak se sem dostal izolátor z vedení nízkého napětí, vždyť jsme na kopci uprostřed lesa...
24
Vůni podzimu lze jen cítit.
25
Bývalý kout.
26
Neklamná známka současného lidského osídlení.
27
Na jižním okraji chráněného území nalezneme studnu.
28
Závod Omya leží v sousedství chráněného území.
29
Pěšina podle plotu závodu Omya, po které se dá dostat nad jeskyně.
30
Po těchto schodech vpravo od administrativní budovy jeskyně se dostaneme na další zajímavá místa.
31
Choroš na bukovém pařezu již žije dost dlouho.
32
Boční neveřejný vstup do jeskyní.
33
Cesta k bočnímu vstupu do jeskyní.
34
Hlemýžď se usadil na nějaký čas na kůře.
35
A zas ta lidská potřeba přesnosti...
36
Les v severní části chráněného území.
37
Cesta po severní hranici chráněného území.
38
Ochranná cedule nás ubezpečuje, že se nacházíme n hranici národní přírodní památka Jeskyně na Pomezí.
39
Silnice Žulová – Lipová Lázně a odbočka tvoří severní cíp chráněného území.
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:28:45 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Píšťala (5 km) | Vodopády Stříbrného potoka (7 km) | Zatopený lom Hadec (8 km) | Borový (8 km) | Chebzí (9 km) | Filipovické louky (10 km) | Skalka pod Kaní horou (10 km) | Venušiny misky (10 km) | Niva Branné (11 km) | Rejvíz (12 km) | Borek u Domašova (13 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!