Kačenčina zahrádka / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Kačenčina zahrádka o rozloze 0,67 ha se nachází v jižním sousedství obce Deštné v Orlických horách v okrese Rychnov nad Kněžnou. Předmět ochrany: Zachování fragmentu polopřirozených travinobylinných společenstev (nevápnitá mechová slatiniště, vlhké pcháčové louky, tužebníková lada, horské smilkové trávníky, horské trojštětové louky) s porosty křovinných vrb a výskytem chráněných a ohrožených druhů živočichů a rostlin. Rostliny: rosnatka okrouhlolistá, ostřice Davallova, prstnatec májový, upolín nejvyšší, pětiprstka žežulník, bledule jarní. Živočichové: zmije obecná, ještěrka živorodá. Udávaná nadmořská výška je od 658 do 668 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 7.12. 2005 s platností od 21.12. 2005 (nařízení 2005-12-07-1/2005, Správa CHKO Orlické hory). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Orlické podhůří (59), geomorfologická jednotka: Orlické hory (IVB2), CHOPAV: Orlické hory (11).

Jedná se o v přeneseném slova smyslu skutečnou horskou zahrádku s velkým množstvím květin kolem dřevěného chodníku. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: rosnatka okrouhlolistá, růže převislá, prstnatec májový, úpolín nejvyšší. Z živočišných druhů je uváděna zmije obecná. Je to místo dostupné ze silnice a skutečně hezké, stojící za návštěvu.


Kačenčina zahrádka mírného z nadhledu.
1
Dřevěné molo a informační cedule chráněného území Kačenčina zahrádka.
2
Informační cedule chráněného území Kačenčina zahrádka.
3
Květena Kačenčiny zahrádky.
4
Květena Kačenčiny zahrádky.
5
Potůček v Kačenčině zahrádce.
6
Informační zastávka: tužebníkové lado s tužebníkem jilmovým.
7
Informační zastávka: nevápenité slatiniště se suchopýrem úzkolistým.
8
Informační zastávka: vlhká louka s pcháčem potočním.
9
Informační zastávka: prstnatec májový.
10
Informační zastávka: růže převislá.
11
Informační zastávka: upolín nejvyšší.
12
Růže převislá v Kačenčině zahrádce.
13
Prstnatec májový v Kačenčině zahrádce.
14
Mladé javory před mladými břízami.
15
Dřevěný chodník ke Kačenčině zahrádce.
16
Upolín nejvyšší v Kačenčině zahrádce.
17
Prstnatec májový v živé i mrtvé trávě.
18
Mladá bříza v Kačenčině zahrádce.
19
Mladé borůvčí v Kačenčině zahrádce.
20
Horní část Kačenčiny zahrádky.
21
U Kačenčiny zahrádky se nachází lyžařský vlek.
22
Kačenčina zahrádka shora.
23
Tužebník jilmový v Kačenčině zahrádce.
24
Jihovýchodní cíp Kačenčiny zahrádky.
25

Počet fotografií: 25 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:09:31 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Jelení lázeň (3 km) | Trčkov (4 km) | Sedloňovský vrch (4 km) | Bukačka (4 km) | Trčkovská louka (5 km) | Velká louka (5 km) | Hraniční louka (5 km) | Bedřichovka (6 km) | Pod Vrchmezím (6 km) | Kačerov (7 km) | Hořečky (8 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!