Kačerov / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Kačerov o rozloze 17,31 ha se nachází v severozápadním sousedství vesnice Kačerov, jinak též zhruba 12 km na severovýchod od města Rychnov nad Kněžnouv okrese Rychnov nad Kněžnou. Předmět ochrany: Cenná vegetace bezlesí zahrnující nevyhraněná společenstva přechodových rašelinišť spolu s mezotrofními rašelinnými loukami a prameništi, dále vlhké pcháčové louky a tužebníková lada, mezofilní horské louky a podhorské smilkové trávníky, na něž je svým výskytem vázána řada vzácných a ohrožených druhů hub, rostlin a živočichů. Udávaná nadmořská výška je od 652 do 715 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 5.7. 1984 s platností od 5.7. 1984 (1984-07-05-189, Okresní národní výbor Rychnov nad Kněžnou). Poté ještě došlo k 2 přehlášením: 18.2. 2000 s platností od 1.4. 2000 (vyhláška 2000-02-18-1/2000, Správa CHKO Orlické hory), 20.12. 2013 s platností od 4.1. 2014 (nařízení 2013-12-20-1/2013, Správa CHKO Orlické hory). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Orlické podhůří (59), geomorfologická jednotka: Orlické hory (IVB2), CHOPAV: Orlické hory (11).

Jedná se o les ve svahu, který obklopuje malou horskou rašelinovou louku. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: suchopýr pochvatý, podbělice alpinská, vachta trojlistá, zdrojovka prameništní a houbahousenice červená. Z živočišných druhů jsou uváděni: čolek horský, skokan hnědý a skokan ostronosý. Na kraj chráněného území se dostaneme po silnici, po lese se dá chodit obtížně, ale po mokřadní louce je to ještě horší. Však právě ta louka uprostřed je tu úplně nejhezčí. Pro milovníky mokrých horských luk se dá doporučit k návštěvě.


Kaple Panny Marie z roku 1858 je dobrým orientačním bodem, pokud chceme vstoupit do přírodní rezervace Kačerov.
1
Silnice z Kačerova na Uhřínov tvoří kousek západní hranice chráněného území.
2
Informační cedule k chráněnému území nedaleko kaple Panny Marie.
3
Cesta přes louku k jižní části chráněného území.
4
Úřední cedule zhruba uprostřed chráněného území.
5
Louka k chráněnému území nepatří, les vzadu a napravo ano.
6
Louka nad severovýchodní hranicí chráněného území.
7
Poměrně dobře schovaná úřední a informační cedule viditelná z louky nad severovýchodní hranicí chráněného území.
8
Kapradina uprostřed lesa je zrovna osvětlena Sluncem.
9
Velice mokrý habrový les se slabým potůčkem.
10
V některých místech jsou mokřady tak zrádné, že je lépe jen skákat po padlých kmenech a větvích habrů.
11
Torzo uschlého habru.
12
Silné jarní Slunce za uschlým habrem.
13
Jeden z potůčků, protékajících přes chráněné území.
14
Porosty přesličky lesní.
15
Rašelinná louka uprostřed chráněného území.
16
Mech je sytě zelený n rozdíl od loňské uschlé trávy.
17
To by mohl být kozlík.
18
Mladý habr v mokřadní louce.
19
To by mohla být violka.
20
Vrbový keř uprostřed mokřadní louky.
21
Vodní tůňka uměle vytvořená, však poměrně dobře zapadající do okolí.
22
Detail rostoucích mechů.
23
Bříza se tvarem kmenu přizpůsobuje klesajícímu svahu.
24
Jeden z kmenů byl větrem vhozen mezi ostatní stromy.
25
N severní straně vypadá chráněné území jako obyčejný les.
26
Slunce za mraky a habry.
27
Severní cíp chráněného území.
28
Severozápadní hranice chráněného území, kterým je les vpravo.
29
Jedna z úředních cedulí, tato na straně severozápadní.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:47:40 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Kačenčina zahrádka (7 km) | Jelení lázeň (8 km) | Bedřichovka (8 km) | Trčkov (8 km) | Trčkovská louka (8 km) | Velká louka (9 km) | Hraniční louka (10 km) | Bukačka (11 km) | Sedloňovský vrch (11 km) | Rybník Spáleniště (11 km) | Ve slatinské stráni (12 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!