Kaňk / Chráněná území


mapabod

Národní přírodní památka Kaňk o rozloze 1,35 ha se nachází zhruba 1 km severně od města Kutná Hora, mezi jejími částmi Sedlec a Kaňk. Předmět ochrany: Geologický profil tvořený horninami svrchní křídy včetně paleontologické lokality křídových sedimentů s četným výskytem fosilní mořské fauny, teplomilná společenstva širokolistých suchých trávníků, biotop a populace čistce německého. Udávaná nadmořská výška je od 272 do 301 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 31.12. 1933 (výnos 1933-12-31-výnos, Ministerstvo školství a národní osvěty). Poté ještě došlo k 1 přehášení 16.6. 2010 s platností od 1.7. 2010 (vyhláška 2010-06-16-187/2010 Sb., Ministerstvo životního prostředí). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Kutnohorská pahorkatina (65), geomorfologická jednotka: Hornosázavská pahorkatina (IIC2).

Jedná se dnes o jihovýchodní stráň kopce Kaňk, kdysi o útes v křídovém moři. Nachází se tu hojná a významná naleziště zkamenělin. Výborně tu jsou vidět jednotlivé vrstvy usazenin ve skrývkách. Je tu co ku spatření i z živější přírody. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: třezalka tečkovaná, řebříček obecný, mateřídouška obecná, máčka ladní, čistec německý, šalvěj luční, kozí brada luční, snědek chocholičnatý, dřišťál obecný, růže vinná, řepík lékařský, růže šípková, svída krvavá. Z živočišných druhů je uváděn: včelojed lesní.


Úřední a informační cedule v jihovýchodní části chráněného území.
1
Romantické chmýří.
2
Úřední a informační cedule coby nosič pro značky, zde turistickou a naučné – Stříbrná cesta.
3
Úřední a informační cedule a značky na soušce višně.
4
Takové bodláčí je máčka ladní.
5
Třezalka patří do české krajiny.
6
Pupava se v suchém terénu drží statečně.
7
Hadinec s třezalkou coby modro žlutá barevná souhra.
8
Při troše představivosti mořské hladiny v dolní části snímku to tu může ožít jako v moři.
9
Balvanů je tu více druhů a všechny jsou poměrně zajímavé.
10
Slunce za okrajem mraku nad suchozemským útesem.
11
Trochu pěšina a trochu zase skála.
12
I ve velmi horkém letním dni se ve skalním důlku vystaveném slunečnímu svitu udrží voda.
13
V odkryté skále je vidět vrstvení usazenin a navíc ještě příměsi.
14
Planá třešeň u skály.
15
Různé skály, různé složení.
16
Velice dobře viditelné vrstvy skalních usazenin.
17
Pěšina po stráni.
18
Detail uschlého plodu.
19
Máčka se čmelákem.
20
Plastový mezník sice nějakou dobu slouží, ale dosti omezenou. Možná se počítá i s takovou platností ochranu území...
21
Starší informační cedule říká o názvu území minulém. Ne vždy se podaří při změnách provést úplně vše.
22
Svěží zeleň listová je pastvou pro oči v jinak suše působícím okolí.
23
Úřední a informační cedule s výhledem na Kutnou Horu.
24
Lesní lavička.
25
Pozůstatky po ohni bychom v lese vidět neměli a tím méně v chráněném území.
26
Jezírko na vrcholku malé skály se drží i za letních veder.
27
Čistota vody ve skalním jezírku je obstojná.
28
Rozhledna Havířská bouda.
29
Osamělá borová šiška v borovém jehličí v borovém lese.
30
Borovice na kraji lesa má větve na otevřenou stranu podstatně rozvinutější.
31
Luční podrost.
32
Řebříček je nenápadnou ozdobou.
33
Dlaždice jen tak pohozená.
34
Pěšina ke Kaňku.
35

Počet fotografií: 35 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:24:11 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Na hornické (6 km) | Kolínské tůně (7 km) | Týnecké mokřiny (12 km) | Veltrubský luh (14 km) | Lom u Nové Vsi (15 km) | Skalka u Velimi (15 km) | Tonice-Bezedná (15 km) | Pňovský luh (16 km) | Libický luh (17 km) | Labské rameno Votoka (17 km) | V jezírkách (18 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!