Kněžnice / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Kněžnice o rozloze 7,62 ha se nachází severně od obce Bílovice nad Svitavou, při silnici na Adamov v okrese Brno-venkov. Předmět ochrany: Ochrana přirozených lesních porostů na skalnatém podkladě z devonského vápence. Udávaná nadmořská výška je od 225 do 310 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 29.12. 1973 s platností od 16.4. 1974 (výnos 1973-12-29-18.582/73, Ministerstvo kultury ČSR). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Moravské podhůří Vysočiny (68), geomorfologická jednotka: Adamovská vrchovina (IID3A).

Jedná se o jihozápadní až západní zalesněný svah, na jehož dně teče řeka Svitava. Ze stromů tu vidíme nejvíce buků, poté dubů, smrků, borovic a habrů. Místo je to pěkné, ovšem blízkost silnice mu klidu nedodá. Přístup sem je velice snadný, svah sám pak přístupný s jistým fyzickým vypětím.


Úřední cedule a vnější hraniční znak na buku, obojí k chráněnému území Kněžnice.
1
Údolí s potůčkem, zaříznuté do jihozápadního svahu.
2
Bukové listy v podzimní barvě.
3
Průhled za Sluncem.
4
Severní cíp chráněného území Kněžnice.
5
Jedna strana údolí plná buků, druhá strana údolí plná smrků.
6
Prosluněný les ve svahu po opadání většiny listů.
7
Mladý buk udržel listy déle, než okolní starší stromy.
8
Les ve svahu je za podzimního Slunce kouzelný.
9
Pohled vzhůru do svahu.
10
Mechem obrostlý tlející kmen buku se dotýká svým vrškem paty smrku.
11
Smíšený les vypadá přirozeně a takových lesů by mělo být nejvíce.
12
Pod prohnutým kmenem padlého dubu.
13
Popadané a prohnuté kmeny stromů jsou po opadu listí v lese dobře patrné.
14
Živý trs trávy v popadaném bukovém listí.
15
Pohled dolů po svahu k silnici, za kterou teče řeka Svitava.
16
Jak vidno, i dub se může zlomit, u lesních kmenů, které nemohou růst do šířky, je to pravděpodobnější.
17
Dubový pahýl v podzimním lese.
18
Kořeny dříve vyvráceného dubu.
19
Trojice habrů jako by ani do okolního prostředí nepatřila.
20
Údolí v lesním sevření bývá za prudkých dešťů prohlubováno erozí.
21
Skalní stěna oproti modré obloze.
22
Torza skalních květin oproti syté modři podzimní oblohy.
23
Pavučiny na skalní stěně jsou na sluníčku dobře patrné.
24
List uchycený v pavučině na skalní stěně je za sluníčka okouzlující.
25
Kde je na skalní stěně trochu místa, tam se uchytí i stromy, které ovšem valných rozměrů nedosahují.
26
Javorové  listy v podzimním žlutém odstínu.
27
Javorový list přechází ze žluté do okru.
28
Menší skalní stěna.
29
Silnice u Bílovic nad Svitavou je hranicí chráněného území Kněžnice.
30
V jižní části Kněžnice.
31
Folklorem se v chráněných území se již dávno stal odpad v jakékoliv podobě, pneumatiky sem jistě vítr nezavál.
32
Menší pás obnažené skály.
33
V některých místech v lese je poznat převládající směr větrů.
34
Cedule Bílovice Svitavou jasně  naznačuje polohu chráněného území Kněžnice.
35

Počet fotografií: 35 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:03:52 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Malužín (do 2 km) | Zadní Hády (3 km) | Hádecká planinka (4 km) | Obřanská stráň (4 km) | U Brněnky (4 km) | Dřínová (4 km) | Coufavá (4 km) | Soběšické rybníčky (5 km) | Kavky (5 km) | Velký Hornek (5 km) | Velká Klajdovka (5 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!