Knížecí les / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Knížecí les o rozloze 11,38 ha se nachází v nitru čtyřúhelníku tvořeném obcemi Nosislav, Velké Němčice, Vranovice a Přísnotice, jinaké též jižně od města Židlochovice, v okrese Brno-venkov. Předmět ochrany: Kuňka ohnivá a její biotop, který představují jednak uměle vytvořené tůně a doprovodné mokřady, jednak přilehlý segment lužního lesa, zvaného Knížecí les. Udávaná nadmořská výška je od 176 do 177 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 22.3. 2012 s platností od 29.6. 2012 (nařízení 2012-03-22-6/2012, Krajský úřad Jihomoravského kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Dyjsko-svratecký úval (18a), geomorfologická jednotka: Dyjsko-svratecký úval (VIIIA1).

Jedná se lužní les s dvěma rybníky nedaleko říčky Šatava. Celé území je rovinaté a dobře přístupné, leč cyklistům je zde vjezd zapovězen. Spatříme tu typicky lužní dřeviny, jakými jsou vrby, jasany, habry a olše, občas proložené buky a borovicemi. Nedaleko protéká řeka Svratka. Procházky tu jsou hezké a fyzicky méně náročné, pro milovníky lužních krás lze doporučit k návštěvě.


Závora se zákazem a k tomu ještě dopravní značka se zákazem vjezdu cyklistům, takže jsme v lese a v lese dopravních značek.
1
Lesní plot chrání lesní školku.
2
Úřední cedule na okraji úřední ochrany.
3
Duby jsou tu tak stejné, že pozorovateli dojde, že byly vysazeny a nejde tudíž o les přirozený.
4
Bez černý před květem.
5
Kopřiva na okraji lesa.
6
Spadlý list dubu letního na okraji lesní cesty.
7
Klacky při břehu stojaté vody, malého rybníka.
8
Mokřad v nitru Knížecího lesa.
9
Rybník v nitru Knížecího lesa.
10
Květ v rákosí.
11
Rybník přechází v rákosí.
12
Mokřad, to může být rákosí a vlhkomilné stromy, jako třeba habry.
13
Rybník ve stínu lužního lesa.
14
Pohled do koruny habru.
15
Lužní cesta přes lužní les.
16
Zarůstající rybník v Knížecím lese.
17
Lesní cesta tak, kde již není tolik vlhkosti.
18
Postranní lesní cesta.
19
Košíkářské vrby v Knížecím lese.
20
Osiky jsou nositeli energie,která umí z člověka vysát jeho vnitřní sílu, proto by se v jejich blízkosti nemělo dlouze pobývat.
21
Lopuchový list se má k životu.
22
Málo používaná lužní cesta.
23
Pás vodního toku, jen velice líně se valícího.
24
Úřední cedule u cesty.
25
To bývala prakovitá vrba, ale po ulomení poloviny, tedy jedné z větví, se v druhé prohlubuje díra, která ji postupně přivede k zániku.
26
Ozimná pšenice za hranicí lesa.
27
Kraj lužního lesa je tu přece jenom sušší.
28
Ulomená topolová větévka na cestě ležící.
29
V trávě mezi olšemi.
30
V knížecím lese roste dost košíkářských vrb.
31
Košíkářské vrby by již potřebovaly radikální průřez.
32
Jmelí napadlo topolovou větev.
33
Jmelí na topolové větvi oproti modré obloze vypadá možná romanticky, to však nic nemění v tom ohledu, že je to parazit.
34
Slunce jako by vycházelo z pásu mraku nad lužním lesem.
35
Lužní topol bílý s proměnlivou kůrou.
36
Květ kaštanu.
37
Cesta při lužní vodoteči.
38
Lužní hájovna za topolovým stromořadím.
39
Oblouk lužní cesty již za hranicí chráněného území.
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:02:01 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Přísnotický les (do 2 km) | Nosislavská zátočina (2 km) | Pouzdřanská step - Kolby (6 km) | Plačkův les a říčka Šatava (7 km) | Dolní mušovský luh (10 km) | Betlém (11 km) | Bezourek (12 km) | Velké Družďavy (13 km) | Děvín-Kotel-Soutěska (15 km) | Holásecká jezera (17 km) | Žebětín (17 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!