Kozí Horka / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Kozí Horka o rozloze 0,16 ha se nachází na malém návrší, zhruba na polovině cesty mezi městem Plumlov a obcí Vícov v okrese Prostějov. Předmět ochrany: Předmětem ochrany v přírodní památce jsou společenstva acidofilních subxerotermních trávníků a jarních efemér, vyznačující se vysokou rozmanitostí původních druhů rostlin a živočichů. Udávaná nadmořská výška je od 316 do 323 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 29.6. 1989 s platností od 1.8. 1989 (vyhláška 1989-06-29-vyhláška, Okresní národní výbor Prostějov). Poté ještě došlo k 2 přehlášením: 15.9. 2016 s platností od 2.11. 2016 (nařízení 2016-09-15-6/2016, Krajský úřad Olomouckého kraje), 15.9. 2016 s platností od 2.11. 2016 (nařízení 2016-09-15-8/2016, Krajský úřad Olomouckého kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Drahanské podhůří (71c), geomorfologická jednotka: Drahanská vrchovina (IID3).

Přístupnost místa je poměrně mizivá, nevede sem žádná valná cesta, je třeba se sem dostat přes pole a to jde z každé strany. Ovšem samotná Kozí horka je místo hezké, dá se tu pěkně rozjímat a schovat se před shonem uspěchaného světa vůkol nás.


Pohled na Kozí horku odshora, od silnice Plumlov – Vícov. Domy v pozadí patří k obci Hamry a krajinu „zdobí“ vrtule větrné elektrárny.
1
Kozí horka odspodu, od rákosí u vody levostranného přítoku Hlučely.
2
Kozí horka od severovýchodu pře těžko prostupné řepkové pole, již je znát ochranná cedule.
3
Že by tu měl strážce chráněného území svoji stoličku?
4
Pohled z Kozí horky na severovýchod. Cedule zezadu, řepkové pole, zarostlá strouha, pšeničné pole a alej u silnice Plumlov – Vícov.
5
Zpola uschlý šípkový keř.
6
Detail ze suché louky na Kozí horce.
7
Pokud pcháče kvetou, tak jsou nádherné, když se však chytí svetru, je to horší...
8
Pampelišky podzimní začínají kvést již v červenci.
9
Třezalku spaluje prudké letní Slunce na suchém podkladě.
10
Pohled na svět z výšky očí jezevčíka je zas jinak zajímavý, než ten lidský.
11
Luční detail.
12
Bobky obohacují svou přítomností suché prostředí Kozí horky.
13
Na suchých loukách najdeme rozmanité rostlinstvo.
14
Opletníky by bylo lze očekávat spíše ve vlhčím prostředí.
15
Slunečný komín osvětluje zajímavě pokřivenou větev.
16
Kdepák, na Kozí horce není kozí chlívek.
17
Pohled z Kozí horky na severozápad, v pozadí obec Vícov.
18
Na západní frontě se svěží letní vítr opírá o trávu.
19
Jihozápadní cíp chráněného území a domy Hamrů v pozadí.
20
Sucho snáší jen vybraná květena.
21
Západní křoviska na Kozí horce.
22
Ochrana před okusem zvěře není to samé jako ochrana před suchem.
23
Jižní svah Kozí horky.
24
Chránit je třeba a tak cedule jsou n všech stranách.
25
Zvláštní světelné podmínky uprostřed parného slunečného dne pod korunami stromů Kozí horky.
26
Že by sucho pramenilo někde tady?
27
Od východu je Kozí horka nejzelenější.
28
Různé výšky travin na Kozí horce.
29
Ochranná cedule na odhozených vratech nikoho nenechá na pochybách, že jde o chráněné území, ale objevit ji, to už dá kumšt.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:24:41 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Hamerská stráň (do 1 km) | Pavlečkova skála (do 2 km) | Brániska (2 km) | Kněží hora (4 km) | Na hůrkách (5 km) | Dolní vinohrádky (6 km) | Pod panským lesem (8 km) | Rašeliniště v Klozovci (12 km) | Lipovské úpolínové louky (12 km) | Pavlovské mokřady (14 km) | Uhliska (15 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!