Křižník / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Křižník o rozloze 0,21 ha se nachází zhruba uprostřed trojúhelníku tvořeného obcemi Dolní Čepí, Horní Čepí a Ujčov v okrese Ždár nad Sázavou. Předmět ochrany: Travinobylinná společenstva s xerotermní vegetací a s výskytem zvláště chráněných a významných druhů organismů, především orchidejí. Udávaná nadmořská výška je od 454 do 468 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 8.11. 1996 s platností od 23.11. 1996 (nařízení 1996-11-08-13/96, Okresní úřad Žďár nad Sázavou). Poté ještě došlo k 1 přehášení 15.4. 2008 s platností od 19.6. 2008 (nařízení 2008-04-15-3/2008, Krajský úřad kraje Vysočina). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Moravské podhůří Vysočiny (68), geomorfologická jednotka: Hornosvratecká vrchovina (IIC4).

Jedná se takový suchý palouk s hojným výskytem jalovců, v podstatě uprostřed pustých lesů. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: vstavač vojenský, vstavač osmahlý, vstavač obecný, okrotice bílá, pětiprstek žežulník, vemeník zelenavý, kruštík širokolistý, řepík lékařský, válečka prápořitá, devaterník velkokvětý, vítod chocholatý, šalvěj přeslenitá, hořec brvitý, jalovec obecný, ovsík vyvýšený. Z živočišných druhů je uváděna: kudlanka nábožná. Cesta sem sice vede, ale nikoliv turisticky značená. Pakliže je nám milý téměř až božský klid, tak je to místo, kam se dá doporučit návštěva.


Úřední a informační cedule na okraji lesa při severovýchodní hranici chráněného území.
1
Uschlý květ na zemi.
2
Dobytčí páska vede po hřebeni.
3
Jalovec na louce je poněkud samostatný.
4
Dozrávající šípky, zatím ještě světle oranžové.
5
Menší přímá borovice.
6
Klacek na slunečním ostrůvku.
7
Křižník je maličké území na Vysočině.
8
Lesní hřeben pokračuje na jihovýchod.
9
Jalovec na Vysočině.
10
Kopec naproti je kóta 557, řečeno vojenskou terminologií.
11
Myslivecká budka pod Křižníkem.
12
Poněkud zánovní krmelec pod Křižníkem.
13
Plastový mezník výše v kopcích je nejvíce ze všeho znamením zmaru přebujelé civilizační byrokracie.
14
Uschlá borovice a za ní zelené bukové listí.
15
Sluneční ostrůvky pod buky.
16
Lehce prohnutý buk.
17
nízká luční hráz coby mez.
18
Horké pozdní léto na toho času neobsazené pastvině u Křižníku.
19
Rozeznat pastvinu od chráněného území lze pouze pomocí cedulí či mapy.
20
Slunce za jalovcem.
21
Čnějící třírohý kámen.
22
Jalovcové bobule v zelené i modré barvě.
23
Některé trávy udrží i na velmi suchém podloží svěží zelenou barvu.
24
Louka na Křižníku.
25

Počet fotografií: 25 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:16:24 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Svratka (do 2 km) | Nad koupalištěm (do 2 km) | Ochoza (2 km) | Nad horou (3 km) | Švařec (5 km) | Sokolí skála (7 km) | Veselský chlum (9 km) | Veselská lada (9 km) | Zámecký les v Lomnici (10 km) | Luzichová (11 km) | Květnice (15 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!