Kurfürstovo rameno / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Kurfürstovo rameno o rozloze 5,02 ha se nachází na levém břehu řeky Moravy, uvnitř CHKO Litovelské Pomoraví, zhruba 1 km jižně od obce Štěpánov, severně od města Olomouc, v okrese Olomouc. Předmět ochrany: Vodní a mokřadní ekosystém – uměle odstavený říční meandr – s dynamickou sukcesní řadou vegetace. Udávaná nadmořská výška je 220 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 7.6. 1994 s platností od 7.6. 1994 (vyhláška 1994-06-07-1/94, Správa CHKO Litovelské Pomoraví). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Hornomoravský úval (21b), geomorfologická jednotka: Hornomoravský úval (VIIIA3), CHOPAV: Kvartér řeky Moravy (9).

Jedná se o poměrně skryté místo, i když dobře dostupné, které má svoje kouzlo. Scenérie žabincem zarostlého slepého ramene asi každý neocení, ale milovníkům přírody jistě netřeba napovídat.


Kopřivy mají na právní ochranu svůj specifický názor.
1
Světlé topoly bílé vystupují z tmavších dubů.
2
Kurfürstovo rameno je obklopené lužním lesem.
3
Řeka Morava poblíž Kurfürstova ramene.
4
Lidská nadutost je neomezená, ohledy na úřední ochranu území jsou u mnohých směšné, ale vše je v nás lidech...
5
Žabincem zarostlá západní část Kurfürstova ramene.
6
Stromy tu volně padají do vody a vše probíhá takovým poklidným tempem.
7
Slunce, které se opírá do žabince, činí zeleň velice krásně sytou.
8
Slepé rameno má svoji vodní šíji.
9
Padlý strom vytvořil přirozenou lávku.
10
Lužní Slunce hraje barvami.
11
Chmel na lužním Slunci.
12
Lužní barvy jsou vyvážené.
13
Niva mezi přírodní památkou Kurfürstovo rameno a řekou Moravou.
14
Za topoly bílými lze tušit vodní plochu.
15

Počet fotografií: 15 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:31:30 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Daliboř (do 1 km) | Panenský les (do 2 km) | Častava (do 2 km) | Kenický (3 km) | Plané loučky (4 km) | Ramena řeky Moravy (5 km) | Bázlerova pískovna (6 km) | V Boukalovém (6 km) | Litovelské luhy (9 km) | Na skále (12 km) | Malá Voda (12 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2022 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!