Lázeňský mokřad / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Lázeňský mokřad o rozloze 9,18 ha se nachází mezi městem Kunovice a obcí Ostrožská Nová Ves, jak sám název napovídá, v sousedství lázní. Předmět ochrany: Poslední zbytek původních slatinných luk s porosty vrbin. Udávaná nadmořská výška je od 173 do 175 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 21.3. 2001 s platností od 5.4. 2001 (nařízení 2001-03-21-3/2001, Okresní úřad Uherské Hradiště). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Dolnomoravský úval (18b), geomorfologická jednotka: Dolnomoravský úval (XA1), CHOPAV: Kvartér řeky Moravy (9).

Jedná se o takové menší lužní území, poněkud vzdálené od řeky Moravy, čemuž také odpovídá charakter luhu. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: skřípinec jezerní, kamyšník přímořský, šmel okoličnatý, žluťucha lesklá, sítina sivá, ostřice srstnatá, ožanka čpavá, česnek hranatý, máčka plocholistá. Z živočišných druhů jsou uváděni: tesařík pižmový, píďalka žluťuchová, můra rákosnice lesklicová, skokan zelený, rosnička zelená, kozlíček vrbový. Přístup sem je snadný, ani od nádraží tu není daleko. Pro milovníky mokrých luk a menších luhů lze doporučit k návštěvě, ovšem turistické atrakce tu jen stěží najdeme.


Úřední a informační cedule nám říká, že jsme n hranici chráněného území.
1
V letních vedrech není mokřad až tak mokrý, aby neunesl člověka.
2
Vedle sečených luk jsou ponechány pásy s křovím.
3
Chmýří v retenčním pásu.
4
Včely opylují bodlák.
5
Hezky zelená niva s topoly bílými v pozadí.
6
Šípek to v mokrém prostředí nemá příliš snadné.
7
Květ svlačce v Lázeňském mokřadu.
8
Rákosí napovídá, že tady se již začne půda pod nohama houpat.
9
Sytá zeleň je na letní louce obvyklou barvou.
10
Bodlák ve společenství s vratičem.
11
tam kde mokřad je mokrý i uprostřed horkého léta.
12
Pata mohutně rozvětvené vrby.
13
Mohutně rozvětvená vrba by mohla být považována za gigantický keř.
14
Sečená mokřadní louka jako na dlani.
15
Zalétnutá pšenice jež v mokřadu dávno dozrála.
16
Stopy po traktoru v mokřadní louce.
17
Na mokřadní louce se můžeme kochat překrásnými barvami květů.
18
Myslivecký posed pod topolem na rozhraní louky a rákosí.
19
Strniště v mokřadu, to zní jako pozůstatek experimentu.
20
Bodláky udiví svou krásou.
21
Větřík si pohrává s dlouhými rákosy.
22
Unikající srna si to sviští přes mokřad.
23
Dobře znatelné rozhraní strniště a rákosí.
24
Za rákosím lze tušit malý potůček.
25
Lužní průchod.
26
Petříkovec je malý potůček.
27
Lužní zeleň kontrastuje se zelení sluneční.
28
Lázeňský mokřad ve své jižní části.
29
Mohutný topol patří neodmyslitelně do moravských luhů.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:40:54 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Tůň u Kostelan (3 km) | Kolébky (5 km) | Střečkův kopec (8 km) | Koukolky (9 km) | Kanada (10 km) | Trnovec (11 km) | Háj u Louky (13 km) | Břestecká skála (13 km) | Háj u Lipova (13 km) | Hloží (13 km) | Barborka (13 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!