Lebeďák / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Lebeďák o rozloze 9,34 ha se nachází zhruba uprostřed trojúhelníku, tvořeného městem Boskovice a obcemi Skalice nad Svitavou a Lhota Rapotina v okrese Blansko. Předmět ochrany: Ojedinělá extrazonální lokalita společenstva teplomilných zakrslých doubrav a skalních lad s xerotermofyty, z nichž některé se zde vyskytují na severní hranici svého rozšíření v povodí Svitavy. Udávaná nadmořská výška je od 340 do 380 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 10.2. 1998 s platností od 10.2. 1998 (nařízení 1998-02-10-7/98, Okresní úřad Blansko). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Moravské podhůří Vysočiny (68), geomorfologická jednotka: Drahanská vrchovina (IID3).

Jedná se o jižní svah, porostlý zejména habry a duby. Horní hrana je lidskou rukou, tedy strojově upravená a za ní se nachází plot. Samotný svah je náchylný k erozi, zejména vodní. Jižní hranici tvoří železniční trať mezi stanicemi Skalice nad Svitavou a Boskovice, ze které je na území dobře vidět. Jinak je sem přístup spíše nevalný. V blízkosti protéká řeka Svitava. Turistické atrakce tu nenajdeme a ani o klidu se tu moc mluvit nedá. Doporučit k návštěvě lze jen stěží.


Oživlé barvy ozimu na poli pod Lebeďákem.
1
Polní cesta podél levého břehu říčky Bělá pod Lebeďákem směrem po proudu.
2
Polní cesta podél levého břehu říčky Bělá pod Lebeďákem směrem proti proudu.
3
Vcelku nejistá lávka přes říčku Bělá pod Lebeďákem.
4
Říčku Bělá v jarním probouzení.
5
Habry na rozhraní železničního náspu a lesního porostu pod svahem.
6
Železniční trať ze Skalice nad Svitavou směrem na Boskovice pod Lebeďákem.
7
Hraniční značka chráněného území na stromě.
8
Vlaky na trati pod Lebeďákem se mění, cestující v nich také.
9
Tak jako všude jinde, i v chráněných územích zůstává pohozený odpad, tu zrovna PET lahev.
10
Svah Lebeďáku.
11
Asi je to kořen, možná by to mohla být i větev.
12
Stromy svými kořeny zpevňují svah, leč eroze působí stále.
13
Pevné kořeny a nízké kmeny, tak se přizpůsobují stromy v erozním svahu.
14
Mladé habry vyrazily.
15
Pěšina uprostřed svahu zhruba po vrstevnici.
16
Borovice je mezi duby a habry spíše osamělá.
17
Obnažené kořeny napovídají, že zde působí eroze.
18
Uschlá a mechem obrostlá větev se zjara vyjímají vůči celku.
19
Plot na horní hraně svahu odděluje chráněné území bezpečně od soukromého objektu.
20
Dobře znatelný terénní zlom.
21
Malé travnaté prostranství na horní hraně chráněného území.
22
Dubová dvojčata mají poněkud odhalené paty.
23
Terénní hrana je jak strojově udělaná.
24
Folklorní hrnec na větvi.
25
Hadice běžně mezi duby nerostou.
26
Cesta za plotem je již mimo chráněné území.
27
Obnažená hrana svahu dlouholetou stabilitou zrovna nečiší.
28
Prudké mělké koryto ve svahu Lebeďáku.
29
Ve východní části Lebeďáku.
30
Přes zatím nenarostlé listy stromů je možné vidět na krajinu pod Lebeďákem.
31
Svěží listy dubů letních na Lebeďáku.
32
Spadlé ptačí hnízdo asi již osídlené nebude.
33
Na kořání padlých habrů se chytila pampeliška a zdá se, že prospívá.
34
Koryto po vrstevnici padlou dvojicí habrů přemostěné.
35
Zdá se, že tyto mladé habry vzešly z kořenů.
36
Znatelná pěšina k železniční trati pokračuje k říčce Bělá.
37
Železniční trať tvoří jižní hranici chráněného území.
38
Zlatý déšť se zdá lidmi opuštěný, ale žije dál.
39
Pochod po kolejích pohledem jezevčíka.
40
Hektometrovník u železniční trati.
41
Zajišťovací bod u koleje.
42
Vcelku klasický kolejový styk na zdvojené podkladnici.
43
Říčka Bělá v lépe přístupném místě.
44
V západní části chráněného území se můžeme pokochat pohledem na vylámanou skalní stěnu.
45

Počet fotografií: 45 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:02:46 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Pavlovské mokřady (13 km) | Pohorská louka (13 km) | V chaloupkách (13 km) | Uhliska (14 km) | Balcarova skála - Vintoky (14 km) | Rašeliniště v Klozovci (14 km) | Lipovské úpolínové louky (16 km) | Durana (17 km) | Pod panským lesem (17 km) | Zámecký les v Lomnici (17 km) | Habrůvecká bučina (18 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!