Les na dolíku / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Les na dolíku o rozloze 5,27 ha se nachází mezi obcemi Rváčov a Stan, zhruba 4 km západně od města Hlinsko v Čechách v okrese Chrudim. Leží na území CHKO Žďárské vrchy. Předmět ochrany: Meandrující potok v lesním porostu s výskytem dřípatky horské. Udávaná nadmořská výška je od 545 do 590 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 21.11. 1990 s platností od 1.12. 1990 (vyhláška 1990-11-21-32, Okresní národní výbor Chrudim). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Sečská vrchovina (69b), geomorfologická jednotka: Železné hory (IIC3), CHOPAV: Žďárské vrchy (19).

Jedná se o sázený smrkový les kolem pěkně meandrujícího potoka, o kterém bychom odhadem asi jen stěží mohli mluvit jako o chráněném území, ale když je, tak bychom to měli respektovat. Vyskytuje se zde dřípatka horská, také blatouch bahenní. Dostat se sem po lesní cestě ze Rváčova, nebo Stanu dá, je to tu hezké, ale atrakce bychom tu asi hledali stěží. Pro nádherný klid zejména, se dá doporučit k návštěvě pro ty, kteří se neleknou na první pohled obyčejného lesa.


Příjezdová cesta k chráněnému území od Rváčova.
1
Lesní brod přes malý potok.
2
Lesní cesta na Rváčov.
3
Malá kamenná hráz na potoce.
4
Levobřežní přítok, top je velice slabá vlásečnice.
5
Přítok vlásečnice vypadá prvním pohledem spíše jako záliv.
6
Blatouchu tu najdeme vcelku dost.
7
Meandrující potok v lese.
8
Mechový ostrůvek na levém břehu potoka.
9
Místy jsou meandry potoka výraznější.
10
Uříznuté smrkové dvojče, spíše siamské.
11
Kamínková lesní pláž má miniaturní rozměry.
12
Na kořenech smrkového pařezu je znát, že nedávno tekl potok o kousek vedle.
13
Smrky občas vyženou zajišťovací kořen, který roste jinak, než ve směru ostatních kořenů.
14
Hezký lesní meandr malého potoka.
15
Vodní zátiší smrkové šišky s blatouchem v temném lesním prostředí.
16
Podvodní zátiší smrkové šišky se jeví jako stříbrná romantika.
17
Pravobřežní přítok lesního potoka je malá vlásečnice.
18
Kameny v korytě potoka významně ovlivňují jeho tok.
19
Lesní kvítí.
20
Potok teče dále lesem, aby později posílil řeku Chrudimku.
21
Krátký přímý úsek lesního potoka.
22
Maličká lesní tůňka se smrkovými šiškami a blatouchem.
23
Rozvíjející se kapradí.
24
Smrk byl zraněný, ale dokázal se zotavit.
25

Počet fotografií: 25 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:45:50 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Zadní rybník (3 km) | Utopenec (7 km) | Návesník (7 km) | Louky v Jeníkově (8 km) | Zlámanec (8 km) | Volákův kopec (9 km) | Bahna (10 km) | Kaštanka (10 km) | Krkanka (12 km) | Strádovské Peklo (13 km) | Vápenice (13 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!