Lipovka - Grado / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Lipovka - Grado o rozloze 32,78 ha se nachází na plavém břehu řeky Labe v sousedství města Čelákovice v okrese Praha východ. Předmět ochrany: Zachování původního polabského lužního lesa, vlhkých luk, mokřadů a vodní plochy Grado ve východní části, spolu se zachováním vzácných a ohrožených druhů živočichů, rostlin a hub, dále pak typického krajinného rázu polabského luhu. Zrušeno nařízením Středočeského kraje č. 13/2014. Udávaná nadmořská výška je od 170 do 174 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 6.11. 1946 (vyhláška 1946-11-06-vyhláška, Ministerstvo školství a osvěty). Poté ještě došlo k 4 přehlášením: 3.9. 1999 s platností od 1.10. 1999 (nařízení 1999-09-03-3/1999, Okresní úřad Praha-východ), 22.11. 2000 s platností od 22.11. 2000 (vyhláška 2000-11-22-432/2000 Sb., Ministerstvo životního prostředí), 13.4. 2007 s platností od 1.5. 2007 (vyhláška 2007-04-13-96/2007 Sb., Ministerstvo životního prostředí), 11.8. 2014 s platností od 21.10. 2014 (nařízení 2014-08-11-13/2014, Krajský úřad Středočeského kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Všetatské Polabí (11a), geomorfologická jednotka: Středolabská tabule (VIB3).

Jde o dobře přístupný luh s cestami napříč. Informační cedule uvádí tyto druhy rostlin: bradáček vejčitý, lilie zlatohlávek, žebratka bahenní, voďanka žabí a živočichy: krutihlav obecný, moudiváček lužní, čolek obecný, rosnička zelená, skokan štíhlý. Jen kdyby se k tomu kousku přírody chovali slušně...


Cestu přes chráněné území si mnozí zkracují, až je z toho jakási crosová dráha.
1
O pohledy do korun takových starců tu není nouze.
2
Kdoví, jak skončil život holubí...
3
Tůňka zarostlá žabincem.
4
Luhy mají vždy zvláštní světelné podmínky.
5
Padlý strom tvoří přirozenou lávku.
6
Lidé vysoko v úřadech úředně chrání, lidé bez rozdílu, neúředně ignorují...
7
Nebýt sudu a zbytků b něm, mohl to být zajímavý snímek.
8
Je znát, že hladina vody tu kolísá.
9
Je to pavučina, nebo kouzlo slunečních paprsků?
10
Malý život se má k světu, ale pokud jde o světlo, tak toho tu není lze tolik očekávat.
11
Kdo se pozorně dívá, ten hub plný košík mívá.
12
Lužní cesta.
13
Cesta v severovýchodní části chráněného území.
14
Dubová souška se stále drží.
15

Počet fotografií: 15 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:22:47 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Hrbáčkovy tůně (2 km) | Černý orel (3 km) | Hluchov (7 km) | Vrť (7 km) | Mydlovarský luh (11 km) | Jiřina (16 km) | Písečný přesyp u Píst (17 km) | Písčina u Tišic (18 km) | Pražský zlom (18 km) | Lom u Radimi (21 km) | Stráň u Chroustova (21 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!