Lom u Nové Vsi / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Lom u Nové Vsi o rozloze 0,33 ha se nachází mezi obcemi Nová Ves a Velim v okrese Kolín. Předmět ochrany: Vedle svého vůdčího geologického a paleontologického významu má území starého lomu též značný význam refugia pro mizející druhy a společenstva organismů, jezírko u lomu představuje významnou lokalitu obojživelníků (Triturus vulgaris, Triturus cristatus atd.) a výhledově je možno počítat s celým územím jako s genofondovou plochou. Udávaná nadmořská výška je od 210 do 230 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 29.11. 1977 s platností od 29.11. 1977 (1977-11-29-313, Krajský národní výbor Středočeského kraje). Poté ještě došlo k 1 přehášení 20.11. 1990 s platností od 20.11. 1990 (1990-11-20-239, Okresní národní výbor Kolín). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Kutnohorská pahorkatina (65), geomorfologická jednotka: Středolabská tabule (VIB3).

Ač zdálky moc lákavě tento bývalý lom nevypadá, zblízka je to mnohem hezčí. Prostředí je tu takové, že by zde šel natáčet i nějaký mini western. Na podzim to tu hýří barvami, kam jen oko dohlédne. Báječný rozhled do okolí vše jen podtrhne.


Vstup do chráněného území z východní strany.
1
Zeměměřiči se tu činili, stopy po sobě zanechali.
2
Výhled shora na jih.
3
Jsme v lomu a je tu spíše sucho.
4
Tak nějak může vypadat přirozené zalesňování erozí sužovaných svahů.
5
Alej vzadu jako vystřižená.
6
Pohled přes jižní část lomu na východ.
7
Pohled do lomu od západní strany.
8
Zdivočelá třešeň.
9
Barvy jasanu tu jen hrají.
10
Na západní výspě chráněného území.
11
Detail ze západní výspy chráněného území.
12
Hloh v podzimních barvách.
13
Na západní straně jsou dva stupně, jeden velký a jeden malinký.
14
Šípky nad Novou Vsí u Kolína.
15
Nová Ves u Kolína tvoří pozadí lomu.
16
Krmelec na severozápadě chráněného území.
17
Špendlík zdůrazňuje svatováclavské časy.
18
Romantické prostředí je tu pro každého, kdo jej dokáže vidět.
19
Pohled před lom na kostel v Nové Vsi u Kolína.
20
Borovice tu nemá zrovna ideální podmínky k růstu a tak připomíná kleč.
21
Jasanová dvojčata.
22
Malé doubky.
23
Listí již začíná být cítit podzimem.
24
Zdaleka ne všude je tak sucho, jak se zdá a tak i mechu se daří na mnohých místech.
25
Lom od severovýchodu.
26
Na severní stráni.
27
Dejme hlavu vzhůru a vychutnejme tu krásu.
28
Pohled na sever, zalesněná plocha vlevo je chráněné území Skalka u Velimi, obec vpravo pak Velim.
29
Vadnoucí třešeň.
30
Planá jablíčka.
31
Lomový topol.
32
Cesta uprostřed lomu.
33
Žulový detail.
34
Z pohledu malého horolezce.
35
Skály tu pukají.
36
V písčitém a suchém prostředí tu mají barvy své kouzlo.
37
Životu se může dařit ledaskde.
38
Zátiší s šípky u lomového balvanu.
39
Skalní úkryt, kam neradno strkat ruku.
40
Romantický skalní pohled.
41
Sluneční paprsky ve skalách.
42
Za zmínku stojí dobře znatelné sedimenty v pravé části snímku.
43
Lom odspodu.
44
Lomové rostlinstvo.
45
V lomu Slunce zachází časně.
46
Stěna pro dobrodruhy bez lan a cepínů.
47
Dravci prostě všechno nestráví.
48
To, že roste dole vrba značí, že tu až tak velké sucho není.
49
Modříny zdobí dno bývalého lomu.
50

Počet fotografií: 50 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:21:07 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Skalka u Velimi (do 1 km) | Veltrubský luh (3 km) | V jezírkách (3 km) | Pňovský luh (4 km) | Tonice-Bezedná (5 km) | Libický luh (6 km) | Písečný přesyp u Osečka (6 km) | Sládkova stráň (7 km) | Kolínské tůně (8 km) | Lom u Radimi (10 km) | Stráň u Chroustova (10 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!