Louky v Jeníkově / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Louky v Jeníkově o rozloze 13,74 ha se nachází ve východním sousedství obce Jeníkov, směrem k obci Kameničky v okrese Chrudim. Předmět ochrany: Přírodní biotopy přechodových rašelinišť, nevápnitých mechových slatinišť, vegetace vysokých ostřic, vlhkých pcháčových luk a vlhkých tužebníkových lad, střídavě vlhkých bezkolencových luk a smilkových trávníků s chráněnými a ohroženými druhy rostlin a živočichů. Udávaná nadmořská výška je od 627 do 642 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 21.11. 1990 s platností od 1.12. 1990 (vyhláška 1990-11-21-26, Okresní národní výbor Chrudim). Poté ještě došlo k 1 přehášení 19.10. 2011 s platností od 3.11. 2011 (nařízení 2011-10-19-1/2011, Správa CHKO Žďárské vrchy). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Žďárské vrchy (91), geomorfologická jednotka: Železné hory (IIC3), CHOPAV: Žďárské vrchy (19).

Jedná se o překrásné mokřadní louky, přes které nevedou cesty, ale jejich kráse to neubírá ani v nejmenším. Nalezeneme tu zajímavé úkazy, jako třeba ve stromy přerostlý vrbový keř, či smrky v mokrém prostředí. Dá se sem zajít i na procházku, je to tu velice malebné, ostatně jako celá Vysočina. Přístup sem je výborný, silnice tvoří severní hranici chráněného území. Místo se dá doporučit k návštěvě zejména pro romantické duše.


Pohled od jihu na východní část chráněného území.
1
Dole lze vytušit mokřad.
2
Přesličku tu najdeme a to místy v hustých porostech.
3
Tůňka v Jeníkovském potoce.
4
Jeníkovský potok je spíše potůčkem.
5
Průzračná voda Jeníkovského potoka.
6
Pohled do koruny mnohakmenové vrby.
7
To co vypadá jako prakovitý kmen vrby, to na svém počátku muselo vypadat více jako keř.
8
Téměř ležící, mechem porostlý vrbový kmen.
9
Poněkud přerostlý vrbový keř.
10
Mladé vrbové proutky.
11
Vrbový keř mladý a za ním vrbový keř starý.
12
Rákosiny v jižní části chráněného území.
13
Jeníkovský potok se pozvolna ubírá loukou k Jeníkovu.
14
Osamělý smrk  ve vyloženě mokrém prostředí.
15
Hra mechových a rašeliníkových barev.
16
Luční kvítí.
17
Odraz podzimního Slunce v laguně na mokřadní louce.
18
Občasné stromy vtiskly místu charakter.
19
Pohled do korun dvojice bříz.
20
Zatažená mračna nad břízami v mokřadní louce.
21
Ve střední části chráněného území.
22
Pás v prostřední části chráněného území.
23
Celé území je stromovým pásem rozdělené na západní a východní polovinu.
24
Nádherně zbarvený list.
25
Růžek s mezemi.
26
Strniště nad západní polovinou chráněného území.
27
Obec Jeníkov je malebná.
28
Panna Marie s ukřižovaným synem sice není přímo na chráněném území, přesto však stojí za to pokleknout.
29
Silnice mezi obcemi Jeníkov a Kameničky tvoří severní hranici chráněného území.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:34:59 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Volákův kopec (do 2 km) | Utopenec (3 km) | Bahna (3 km) | Návesník (4 km) | Zlámanec (4 km) | Les na dolíku (8 km) | Žákova hora (9 km) | Tisůvka (10 km) | Milovské Perníčky (10 km) | Zadní rybník (11 km) | Čtyři palice (11 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!