Malhostovické kopečky / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Malhostovické kopečky o rozloze 2,63 ha se nachází mezi obcemi Čebín a Malhostovice v okrese Brno-venkov. Předmět ochrany: Vápnité, nebo bazické skalní trávníky a polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích s bohatým výskytem vzácnějších druhů rostlin a živočichů se zvláštním důrazem na evropsky významný druh koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis). Území vzniklo sloučením PP Malhostovická pecka a PP Drásovský kopeček. Udávaná nadmořská výška je od 300 do 332 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 9.4. 2015 s platností od 1.7. 2015 (nařízení 2015-04-09-3/2015, Krajský úřad Jihomoravského kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Znojemsko-brněnská pahorkatina (16), geomorfologická jednotka: Boskovická brázda (IID1).

Jedná se o dvojici vápencových kopečků, zvaných Čebínská pecka a Malhostovická pecka, vzdálených od sebe zhruba 200 m. Území mezi mini nepožívá ochrany. Dochází tu k vyšlapávání pěšiny, poté její zaorání a tento proces se opakuje. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: koniklec velkokvětý, lomikámen trojprstý, bělozářka větevnatá, mochna písečná, tařice horská, zvonek klubkatý. Z živočišných druhů jsou uváděni: modrásek jetelový, babočka kopřivová, kudlanka nábožná. Stojí to za vidění, asi nejatraktivnější je Čebíncká branka, jakási miniaturní Prvačická brána.


Pěšina pšenicí směr Čebínská pecka.
1
Malhostovická pecka za pšeničným polem.
2
Úřední cedule u Čebínské pecky.
3
Poklid letní stráně.
4
Čebínská pecka je jakousi zmenšeninou velké skály, třeba jako u Adršpachu.
5
Čebínská pecka může připomínat miniaturní Pravčickou bránu.
6
Balvan porostlý mechy a lišejníky.
7
Vrcholek Čebínské pecky.
8
Čebínská pecka v popředí a Malhostovická pecka v pozadí.
9
Jihovýchodní pohled z Čebínské pecky.
10
To by mohl být náprstník.
11
Na křemenném fleku se lišejníku nedaří.
12
Vápenka Čebín pohledem z Čebínské pecky.
13
Pryšec se na vápencové skále vyjímá.
14
Jahodníku by prospělo více vlhkosti.
15
Bodlák roste do krásy.
16
Čebínská pecka může vypadat impozantně, záleží jen na úhlu pohledu.
17
Vápencový lom nad vápenkou Čebín.
18
Kreativita oblak při tvorbě map je stejně tak nekonečná jako nestabilita takových výtvorů.
19
Chmýří jen se uvolnit a začít rozsévat.
20
Rmen se na skalce vyskytuje spíše nahodile.
21
Mohlo by jít o hadí mord.
22
Pařez ve skalce.
23
Pryšec na vápenné skalce.
24
Snad by mohlo jít o rukevník.
25
Vápencový hřib s vápenkou v pozadí.
26
Pod Čebínskou peckou za křovím je úřední cedule.
27
Malý vápencový útvar coby díl Čebínské pecky.
28
Pod Čebínskou peckou začínají pole.
29
Čebínská brána? Spíše branka, ale i tak jde o zajímavý vápencový útvar.
30
Slunce v Čebínské brance.
31
Pohled na Malhostovickou pecku z pod Čebínské branky.
32
Osamělý vápenec v trávě.
33
Snad by mohlo jít o kosatec.
34
Heřmánkovec nikterak nevoní.
35
Tařice na skalce.
36
Zelený trs v suché trávě.
37
Čebínská pecka pohledem od severu.
38
Malhostovická pecka za severní částí Čebínské pecky.
39
V severní částí Čebínské pecky to vypadá, jako by zde býval byl malý lom.
40
Pěšina na severovýchodní straně Čebínské cesty nás dovede k informační ceduli.
41
Informační cedule a pěšina ozimným ječmenem mezi Čebínskou a Malhostovickou peckou.
42
Informační cedule pod Čebínskou peckou.
43
Malhostovická pecka za ječným lánem, přeříznutým pěšinou.
44
Úřední a informační cedule pod Malhostovickou peckou.
45
Pod vrcholem Malhostovické pecky.
46
Takový do země zapuštěný balvan může působit na fantazii člověka s velikou představivostí.
47
Pěšina na Malhostovickou pecku.
48
Jihovýchodní cíp Malhostovické pecky s úřední a informační cedulí v úpatí.
49
Čebínská pecka pohledem z Malhostovické pecky, obě pak spojuje pěšina ječným lánem.
50
Pěšina pod vrcholem Malhostovické pecky.
51
Na vrcholu Malhostovické pecky.
52
Třezalka patří do svatojánského období.
53
Možná jde o haluchu, ale na tu je skalka dost suchá...
54
Silnice Malhostovice – Čebín s rozhlednou Čebínka coby pozadím.
55
Malhostovická pecka je vápencový útvar.
56
Turistická značka na vápencové skalce.
57
Nedopalek čili vajgl. Zde značí, že milovník chráněného území má v oblibě též kouření.
58
Trigonometrický bod na vrcholku Malhostovické pecky.
59
Vrchol Malhostovické pecky je vlastně krátký hřeben.
60
Ohniště na vrchlku Malhostovické pecky se zdá býti nelegální.
61
Kolmá stěna Malhostovické pecky.
62
Pěšina pod vrcholem Malhostovické pecky.
63
Horská pěšina vede z vrcholku Malhostovické pecky, jen je poněkud kratší.
64
Bílé kolmé stěny Malhostovické pecky.
65
Trsy vyschlé trávy pod Malhostovickou peckou.
66
Stěny Malhostovické pecky vypadají vrstevnatě.
67
Pod západní stěnou Malhostovické pecky.
68
Úřední cedule pod západní stěnou Malhostovické pecky.
69
Informační cedule k mikroregionu Čebínka.
70
Cesta pod severním úpatím Malhostovické pecky.
71
Křovinaté úpatí Malhostovické pecky.
72
Vnější znak chráněného území a dále tristická značka na poněkud nadbytečných sloupcích s řetězovým plůtkem.
73
Turistický rozcestník pod severovýchodním úpatím Malhostovické pecky.
74
Pěšina na východ od Malhostovické pecky vede na další chráněné území, Zlobice.
75

Počet fotografií: 75 | Poslední aktualizace: 02.02.2020 18:09:59 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Zlobice (do 2 km) | Obůrky-Třeštěnec (2 km) | Na lesní horce (3 km) | Holé vrchy (6 km) | Šiberná (6 km) | Babí lom (6 km) | Břenčák (6 km) | Březina (6 km) | Květnice (7 km) | Kůlny (7 km) | Na skalách (Brno) (7 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2022 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!