Malužín / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Malužín o rozloze 55,49 ha se nachází pod železniční zastávkou Babice nad Svitavou ve směru na Bílovice nad Svitavou v okrese Brno-venkov. Předmět ochrany: Ochrana přirozených lesních společenstev s výskytem bramboříku evropského (Cyclamen europaeum) na brněnské vyvřelině. Udávaná nadmořská výška je od 230 do 410 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 1.6. 1976 s platností od 22.9. 1976 (výnos 1976-06-01-7.036/76, Ministerstvo kultury ČSR). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Moravské podhůří Vysočiny (68), geomorfologická jednotka: Drahanská vrchovina (IID3).

Jedná se o východní skalnatý svah na pravém břehu řeky Svitavy s výraznějším přítokem, tvořícím zde hluboké údolí. Svahy jsou zde vesměs přirozené, jen místy kvůli liniovým stavbám došlo k menšímu vylámáním. Ze stromů zde dominují buky, doplněné o duby a borovice, dole u řeky Svitavy pak o olše. Území je snadno přístupné, tedy pokud jde o to dostat se k němu, zato podívat se do nitra již znamená přece jenom jistý fyzický výkon. V každém případě je to místo okouzlující a rozhodně stojí za návštěvu.


Buk s úzkou korunou v nádherných barvách podzimu.
1
Po vichřici tu zůstalo plno padlých buků, pod kmeny pak na podzim vznikají úžasné scenérie.
2
Bukový les ve svahu s mělkou brázdou v barvách podzimu.
3
Dávnější polom tu zanechal bukové kmeny, které porostl mech a kmeny se postupně vytrácejí.
4
Malé suché údolí ve svahu jako součásti hlubšího údolí Svitavy.
5
Listím zasypaná prudká cesta a znak vnější hranice chráněného území.
6
Úřední cedule k chráněnému území Malužín.
7
Silnice podél Svitavy ve směru Adamov – Bílovice nad Svitavou tvoří část hranice chráněného území Malužín.
8
Malužín, to je samý skalnatý svah, vesměs buky porostlý.
9
Řeka Svitava pod chráněným územím Malužín.
10
Občasná vodoteč v hustém lese mladých buků na prudkém svahu.
11
Vylámaná skála nad silnicí a na jejím vrcholu mladé buky.
12
Silnice pod Malužínem klesá na Bílovice nad Svitavou.
13
Mechem obrostlá ulomená prakovitá větev.
14
Lidmi vylámaná skála.
15
Hrana svahu a mělká brázda uvnitř Malužína.
16
Pohled mělkým údolím k silnici, řece Svitavě a domům pod nádražím Babice nad Svitavou.
17
Údolí krátkého potoka, pravostranného přítoku Svitavy při krásném podzimním dni.
18
Pod kmenem padlého buku.
19
Sytým mechem porostlý padlý bukový kmen.
20
Bukové listy v barvě podzimu, těsně před opadáním.
21
Podzimní pohled ze svahu k silnici a Svitavě.
22
Na svahu Malužína.
23
Bukové listy stejně jako uschlé padlé kmeny tvoří obraz východního svahu.
24
Vrchol skály s borovicí, tyčící se nad údolím Svitavy.
25
Železniční trať Brno – Česká Třebová a jeden z jejích tunelů, tvoří část hranice chráněného území.
26
Svitava a pravobřežní cesta podle ní, se již nacházejí za hranicí chráněného území Malužín.
27
Drobný pravobřežní přítok Svitavy přitéká od Malužína.
28
Cesta mezi skalami, podél potoka, by podle mapy měla být zpevněná, ale tak žhavé to jistě není.
29
Podjezd pod železniční tratí pod Malužínem.
30
Skála nad cestou.
31
Dub mezi ostatními stromy svoji korunu příliš rozložit nemohl.
32
Borovice a duby na skalách zachycené v době pokročilého podzimu.
33
Pokřivená borovice vypovídá něco o podloží.
34
Přímá borovice má mezi skalami slušné místo.
35
Usychající borovice na skalách Malužína.
36
Strmý pohled dolů k údolí pravobřežního přítoku Svitavy.
37
Vodorovný pohled v prudkém svahu dá pohlédnout do koruny zimního dubu.
38
Skalní sedlo.
39
Přímá a křivá borovice na hraně skály nad řekou Svitavou.
40
Pohled přes borovici přes údolí Svitavy.
41
Ohnutá a pokřivená lišejníkem porostlá borovice v prudkém skalním srázu nad řekou Svitavou.
42
Pohled do údolí Svitavy s železniční tratí s regionálním vlakem nedaleko zastávky Babice nad Svitavou.
43
Stále stojící uschlý dub nahoře na skále.
44
Jen málo borovic doroste do slušnější síly kmene.
45
Bukové listí na podzim hýří barvami.
46
Pomník nešťastné události 25.9. 1951 na břehu Svitavy.
47
Olše na pravém břehu Svitavy pod Malužínem.
48
Spletené kořeny bukových čtyřčat.
49
Podzimní listí bukových čtyřčat na Malužíně.
50

Počet fotografií: 50 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:03:38 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Kněžnice (do 2 km) | Dřínová (3 km) | Coufavá (3 km) | Zadní Hády (5 km) | Býčí skála (5 km) | Soběšické rybníčky (5 km) | Jelení skok (5 km) | Babí doly (5 km) | Obřanská stráň (5 km) | Hádecká planinka (5 km) | U Brněnky (5 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!