Medlovický lom / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Medlovický lom o rozloze 1,14 ha se nachází zhruba 500 m západně od obce Medlovice v okrese Uherské Hradiště. Předmět ochrany: Opuštěný porcelanitový lom jako unikátní ukázka porcelanitů v úplném profilu a to na jediném místě na Moravě. Lokalita má dle vyjádření předních odborníků jedinečný mezinárodní význam a měla by být jako taková zvláště chráněná. Udávaná nadmořská výška je od 330 do 340 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 6.8. 1997 s platností od 7.9. 1997 (nařízení 1997-08-06-5/97, Okresní úřad Uherské Hradiště). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Hustopečská pahorkatina (20b), geomorfologická jednotka: Kyjovská pahorkatina (IXB4).

Jedná se o opuštěný lom, po kterém tu zůstala veliká jáma a na východní straně dobře odkryté stěny. Dříve se zde těžil jaspisový porcelanit a vytěženou rudu používalo dále zemědělské družstvo v Boršicích. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: konopice úzkolistá, černýš rolní, zvonek moravský, hořeček brvitý, hvězdice chlumní, prvosenka jarní, sesel sivý, divizna rakouská, rozrazil vídeňský. Z živočišných druhů jsou uváděni: ohniváček černočárý, cvrček rolní, skokan štíhlý, ještěrka obecná, rejsec černý. Lom tento může se stát cílem procházek, přístup po polní cestě z Medlovic je sem vcelku solidní a klid na dně lomu může mnohé znamenat. Pokud se k cihlovému porcelanitu ještě přidá další hra barev, tak tu můžeme vidět a prožít to, za čím mnohdy jezdíme do dalekých zemí a přitom to máme za humny.


Po polní cestě od Medlovic se dostaneme k Medlovickému lomu.
1
Odbočka doprava z polní cesty vede k Medlovickému lomu.
2
Nepříliš nápadná cesta k Medlovickému lomu.
3
Formální závora před vjezdem do chráněného území Medlovický lom.
4
Úřední a informační cedule na jižní hranici chráněného území Medlovický lom.
5
Hra barev ocelové oblohy, cihlového porcelanitu a Slunce prozářené zeleně.
6
Cesta dole v lomu.
7
Pohled z Medlovického lomu na sever na Paseky.
8
Pohled ze severní hranice dolů do Medlovického lomu.
9
Medlovický lom za loňskými šípky.
10
Slunce za šípky a mraky nad Medlovickým lomem.
11
Úřední a informační cedule na severovýchodním cípu chráněného území Medlovický lom.
12
Porcelanitový balvan v Medlovickém lomu.
13
Vrbový proutek v Medlovickém lomu.
14
Slunce se schovává za mraky nad Medlovickým lomem.
15
Odkrytá porcelanitová stěna se postupně drolí.
16
Mezi rozdrolený porcelanit se postupně zachytávají kořeny travin.
17
Velký hází stín na malého.
18
Sluncem ozářená porcelanitová stěna.
19
Luční zátiší v Medlovickém lomu.
20
Porcelanitová stěna dává poměrně zřetelně vidět, jak se tu usazovaly jednotlivé vrstvy.
21
Porostlá východní část  chráněného území.
22
Zrovna není vidět ani kousek skály, ale jsme v chráněném území Medlovický lom.
23
Pohled za závoru zevnitř Medlovického lomu.
24
Sluneční paprsky olizují pampeliškové chmýří nad Medlovickým lomem.
25

Počet fotografií: 25 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:52:54 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Ježovský lom (3 km) | Losky (4 km) | Hošťálka (4 km) | Koukolky (5 km) | Kazatelna (6 km) | Maršava (6 km) | Kozel (6 km) | Holý kopec (6 km) | Moravanské lúky (7 km) | Stará Hráz (7 km) | Barborka (8 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!